Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klachten over vliegtuigherrie niet nutteloos

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 898 
|
 NHD 
Klachten over vliegtuigherrie niet nutteloos Download het gehele artikel 'Klachten over vliegtuigherrie niet nutteloos'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Heerlijk geslapen vannacht, tot een uur of vijf. Want de preferentie van het baangebruik is kennelijk toch weer gewijzigd. Wellicht vanwege de extreem harde wind uit het noorden (in Spaarndam is het windstil overigens, het regent slechts)?

Ik vraag me af of ik nou meelij moet hebben met dhr. Van de Werfhorst of niet. De voorzitter (Ouwerkerk) van de CROS heeft reeds geroepen dat klachten eigenlijk niet van belang zijn, het ministerie van V&W gaat zich er sowieso niets van aantrekken (zie de briefwisseling met Melanie S. van H.) en van de staatssecretaris van milieu zakt mijn broek vanwege de lobby de normen es fijn op te rekken om de waarden erin te laten passen al een tijdje af.

Kortom, voor wiens karretje wordt Van de Werfhorst gespannen? Terwijl ik met chirurgische precisie bijhoud hoe laat kisten over ons dak worden gestuurd blijkt er uit helemaal niets dan de conclusie van de wetenschap aangaande klaaggedrag daadwerkelijk zin gaat hebben. Eerder het tegenovergestelde. En gezien de enorme hoeveelheid ingediende klachten ben ik niet de enige.

Waarom is onze overheid niet bereid meetpalen te plaatsen? Waarom moeten de slachtoffers aantonen dat ze geslachtofferd worden door te bellen, te mailen of anderszins een machteloze commissie te verwittigen van het feit dat ze wakker liggen? Waarom interesseert de rest van het land zich absoluut niet voor de gevolgen van de expansie van Schiphol?
Tegelijkertijd vindt er in de 2e Kamer een debat plaats over waarden en normen, of andersom. Om te toetsen of er binnen de normen van de luchtverkeerswet geopereerd wordt kost jaren en nog eens jaren. Er gaat vooral NIET gemeten worden, dat levert onomstotelijke bewijzen op. Men rekent liever, daar kan je heel veel kanten mee op (zie ook Benno B. die zijn Excel-pakketje ontdekt heeft).
Berkhout gaf de opdracht terug vanwege niet serieus genomen worden, onderzoeken van het RIVM wijzen uit dat de schadelijkheid van Schiphol groot is, dat de overlast alleen maar is toegenomen dankzij de Polderbaan; alternatieven die wereldwijd leiden tot de beste luchthaven ter wereld (Hong Kong) worden terzijde la geschoven.
Desalniettemin roept verkeer en waterstaat: “De burger moet niet zeiken, we hebben uitgerekend dat ze geen probleem hebben.”

De enige politieke hoop is dat Donner deelname aan een criminele organisatie ten laste legt aan de top van Schiphol, LVNL, Verkeer en Waterstaat, Milieu.

Wittenboorden-criminaliteit, afdeling “vlieg tuig”.
Geplaatst door Nico uit NULL

Het is zelfs nog erger. De overheid is tegen het nauwkeurig meten van vliegtuiggeluid. Zij probeert met allerlei middelen een aantal instituten te weerhouden om enig validerend onderzoek naar zinnige methoden te doen, zelfs als dat tegen het innovatie-beleid gaat van PM Balkenende.
Bewijs voor handen met namen en instituten.

Om die reden was ook het evaluatierapport van prof. dr. ir. Botteldooren, opdrachtgever het ministerie V&W, verdwenen en werd het werken van de initiatiefnemer op dat onmogelijk gemaakt en moest zijn ontslag nemen.
De politiek is hier van op de hoogte, maar vindt het niet interessant.

drs. ing. N. Roosnek

Een fysicus werkzaam in de R&D wat sonar systemen, industriele en niet-lineaire akoestiek betreft.
Ge-interesseerd in een TDLS systeem, voor het 3d volgen van torpedo's?
Nederland (what's in a name) niet, want het komt niet uit de koker van de vriendjes.