Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klachten over geluidsoverlast Schiphol laatste tijd toegenomen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1515 
|
 Gemeente Aalsmeer 
Klachten over geluidsoverlast Schiphol laatste tijd toegenomen

Is er sprake van een verandering in het baangebruik en wordt de Kaagbaan minder ingezet ten koste van de Aalsmeerbaan?

Nee, er is geen sprake van een wijziging in het baangebruik. De preferentievolgorde is niet gewijzigd. Dat wil zeggen dat bij voorkeur wordt gestart in noordelijke richting, van de Polderbaan al dan niet in combinatie met de Zwanenburgbaan. Daarbij wordt de Kaagbaan gebruikt voor landend verkeer, al dan niet in combinatie met de Aalsmeerbaan voor landend verkeer vanuit het zuiden.
Daarbij heeft de Kaagbaan de eerste voorkeur. Dat wil zeggen dat alleen in de perioden waarin twee landingsbanen nodig zijn de Aalsmeerbaan wordt ingezet.

Maar de afgelopen periode is er veel vaker gestart in zuidelijke richting dan in noordelijke.

Dat is juist. De wind was de afgelopen periode veel vaker zuidelijk of kwam uit zuidwestelijke richting. Omdat vliegtuigen tegen de wind in moeten starten en landen kon er de afgelopen periode en ook nu nog maar sporadisch in noordelijke richting worden gestart. De baancombinaties die de eerste voorkeur hebben, konden daarom niet worden gebruikt.
Dat leidde tot het gebruik van de Kaagbaan (baan 24) en de Aalsmeerbaan (baan 18L) voor startend verkeer naar het zuidwesten en zuiden.

Maar de Aalsmeerbaan is meer in gebruik geweest dan de Kaagbaan.
Soms was de Aalsmeerbaan alleen als startbaan in gebruik in plaats van de Kaagbaan. Wat is daarvan dan de reden? Heeft de Aalsmeerbaan in die situatie dan toch een hogere preferentie dan de Kaagbaan? Is er misschien toch weer sprake van “twee+twee” baangebruik?

Nee, de Kaagbaan (baan 24) heeft ook als startbaan de eerste preferentie. Dat wil zeggen dat in de perioden dat maar één startbaan in gebruik en de wind uit een zuid- of zuidwestelijke richting komt, in principe de Kaagbaan wordt ingezet. Wanneer er sprake is van een piek in het uitgaande verkeer en er twee startbanen nodig zijn, wordt de Aalsmeerbaan (baan 18L) naast de Kaagbaan ingezet. Vliegtuigen die naar het zuid- en noordwesten moeten, starten dan vanaf de Kaagbaan, vluchten naar het oosten en noordoosten vertrekken van de Aalsmeerbaan.
Het is inderdaad de afgelopen tijd voorgekomen dat de Aalsmeerbaan meer werd ingezet dan op grond van de weerssituatie en de preferentievolgorde kon worden verwacht. Dit was het gevolg van verschillende operationele omstandigheden.
Zo is de Kaagbaan verschillende malen voor kortere of iets langere periode buiten gebruik geweest vanwege werkzaamheden. Zo moesten er werkzaamheden aan de baan worden uitgevoerd en moest de baan een extra veegbeurt ondergaan. Ook moest er in de directe omgeving van de baan worden gemaaid waardoor de Kaagbaan niet gebruikt kon worden.
Dit was ook het geval op 21 juli jl. Op die dag zijn werkzaamheden uitgevoerd op en rond de Kaagbaan en is de Aalsmeerbaan op sommige moment als enige startbaan in gebruik geweest.
Maar ook de aanwezigheid van vogels heeft voor afwijkend baangebruik geleid.
Zo moest eerder deze maand midden in een piek waarin van de Polderbaan en Zwanenburgbaan naar het noorden werd gestart, van baancombinatie worden gewisseld als gevolg van de aanwezigheid van vogels bij de startbanen.
Maar ook het buiige, onstabiele weer speelt het luchtverkeer parten. Vliegers mijden onweersbuien en worden daaromheen geleid. Dat leidt er toe dat vertrekkende vliegtuigen niet altijd de voorgeschreven standaard vertrekroute volgen. Vliegtuigen die van de Kaagbaan (baan 24) zijn gestart kunnen in die situatie een ongebruikelijke koers volgen en daarbij een lagere hoogte aanhouden.

Waarom wordt dit afwijkende gebruik van de Aalsmeerbaan niet van te voren aangekondigd? Dan weten bewoners wat hen te wachten staat.

Het besluit om werkzaamheden uit te voeren zoals hierboven genoemd kan Amsterdam Airport Schiphol vaak alleen ad hoc nemen. Dat maakt het aankondigen ervan lastig. Maar waar mogelijk worden deze werkzaamheden en omstandigheden direct gemeld op de website van het bewonersaanspreekpunt Schiphol www.bezoekbas.nl
Bas wil graag van bewoners horen welke vragen er leven. Is het antwoord niet direct te geven, dan wordt de vraag doorgestuurd naar de luchthaven en/of naar de luchtverkeersleiding en krijgt de vragensteller het antwoord later alsnog.
Bas kan zowel telefonisch als via de website worden benaderd. Telefoonnummer Bas is 020-6015555.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

"Dit was het gevolg van verschillende operationele omstandigheden." Een smoes en onzorgvuldigheid !
De wind in Nederland komt toch overwegend uit ZW richting ?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

' Dan weten bewoners wat hen te wachten staat. '

Kun je alvast een last-minute reis nemen....

Toch te gek voor woorden: alsof dat helpt om je toch al 'van te voren aangekondigde woongenot-verziekte tijd' normaal door te komen.

Geplaatst door Boudewijn uit Aalsmeer

Het is niet verwonderlijk;
zo in de vakantie gaan mensen op andere zaken letten, zoals het vliegverkeer, in plaats van dat zij met hun hoofd bij de arbeid zijn.
Of de cijfers van extra veel geklaag duiden simpelweg op een jaloerse schreeuw om aandacht van de mensen die zich een verre vliegvakantie niet kunnen permitteren.

Als je dan toch niet op de werkvloer ronddwaalt, is het nog een kleine moeite om er ook even beklag over te doen.

Mensen die hierover blíjven zeuren creeren zelf de grootste problemen en uiteindelijk houden zij geen deel van leven over. Kom op. Je kunt wel eenvoudig blijven roepen hoe waardeloos Schiphol is, maar wees dan ook reeel en geef toe dat je met haar nadelen rekening mee had moeten houden toen je hier kwam wonen. Bovendien is het belachelijk dat je stilzwijgend blijft over de voordelen die het met zich meebrengt.
Aan allochtonen die geen goed woord voor Nederland overhebben, maar wel hun hand ophouden hebben we ook niets als maatschappij!

Besteed je tijd beter.
Vecht tegen de financiele crisis in plaats van de economie om zeep te willen helpen!

Geplaatst door Kees Bosman uit Akersloot

Het huilen over vliegtuigen moet eens over
zijn.In Akersloot hebben wij er totaal geen
last van. Misschien kunt u een andere hobby
zoeken.

Geplaatst door Boudewijn uit Aalsmeer

Last, last...
Je kunt alleen ergens last van hebben als je er voortdurend mee bezig bent.
Of jezelf en elkaar voortdurend probeert wijs te maken hoe erg we wel niet belast worden door Schiphol. En dat eigenlijk ongegrond, want het mag dan weleens wat lawaai met zich meebrengen, de voordelen die de luchtvaartstad met zich meebrengt worden bij het verhaal domweg nooit inbegrepen.

Ik heb niets tegen mensen die last hebben van het vliegtuiggeluid en hun mening daarover kenbaar maken, want mijn mening uiten doe ik zelf immers even hard...
Ik heb wel een hekel aan omwoners van Schiphol die wél voorop staan als er geklaagd kan worden over de nadelen, maar wijselijk hun mondje houden als het gaat over (met name) de economische voordelen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

- Er zijn rapporten die aangeven dat we qua economie beter beter af zouden zijn met een kleinere 'fit for purpose'-luchthaven.

- Investeringen in andere economische activiteiten hebben volgens gezaghebbende economen veelal een hoger rendement.

- en hoeven niet vanuit overheidswege gesubsidieerd te worden (BTW-vrijstelling)

- Er zijn voorbeelden van regio elders in Europa met een (veel) kleinere luchthaven die het aanzienlijk beter doen dan de verstopte regio 'groot Amsterdam'.

- Op dit moment is de luchtvaart bepaald geen 'cash cow'. Zware verliezen, meer banen op de tocht dan waar ook in de normale grondgebonden economie.

Kortom: Ik zie eerlijk gezegd de economische voordelen niet. Schiphol zet met zijn ruimteclaims juist de ontwikkelingen in randstad op slot en is wegens zijn grootte en mono-activiteit economische gezien eerder gevaarlijk voor Nederland dan gunstig. Als land moet je niet afhankelijk willen willen zijn van een monocultuur. Vroeg of laat gaat dat altijd fout.