Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klacht tegen Cerfontaine

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 898 
|
 NRC 
Klacht tegen Cerfontaine

Spaarndam, 6 maart. De voormalig president-directeur van Schiphol, Gerlach Cerfontaine, moet strafrechtelijk worden vervolgd voor zijn uitlatingen in het weekblad Intermediair waarin hij zei dat de bewoners van Spaarndam niet goed zijn voorgelicht over de geluidsoverlast van de Polderbaan.

Dat zegt Rob de Vries, waarnemend voorzitter van de dorpsraad van Spaarndam. Deze belangenorganisatie gaat een zogenoemde Artikel 12-procedure starten waarbij Cerfontaine uiteindelijk kan worden vervolgd voor misleiding.

In Intermediair zei Cerfontaine vorige maand dat hij geen open kaart heeft gespeeld over de geluidsoverlast die de vijfde start- en landingsbaan van Schiphol veroorzaakt. „We realiseerden ons onvoldoende dat kleine leefgemeenschappen als Spaarndam, die onder de nieuwe baan liggen, voor het eerst overlast kregen. Maar ook die mensen werd verkocht dat er minder geluidsoverlast kwam.” Volgens de voormalig president-directeur had hij moeten zeggen: „Er komt een nieuwe baan die voordelen biedt maar ú, Spaarndam, bent de klos.” En over de Polderbaan zei Cerfontaine: „De baan ligt geïsoleerd in de polder… Het werd zelfs al de milieubaan genoemd… Nonsens natuurlijk.”

Met de Artikel 12-procedure kan Cerfontaine uiteindelijk worden vervolgd. Wordt een mogelijk strafbaar feit niet vervolgd – in dit geval misleiding – dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover beklag doen bij het gerechtshof. Die kan het Openbaar Ministerie de opdracht geven om alsnog tot vervolging over te gaan.

„Wij zijn diep gegriefd door de uitlatingen van Cerfontaine”, zegt De Vries. Cerfontaine vindt het „jammer” dat Spaarndam de procedure start, „want ik heb een dierbare relatie met Spaarndam”. Volgens Cerfontaine heeft hij ervoor gezorgd dat – op verzoek van de dorpsraad – de routes richting de Polderbaan zijn verlegd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Hartstikku goed meneer de Vries.

Heel veel succes gewenst!

Ik hoop dat alles en iedereen die zich betrokken voelt je steunt!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Praktisch heel de Ijmond-Noord kan de heer Gerlach Cerfontaine en zijn medestanders vervolgen. Samen staan we sterker.
Dus: gemeenten van Cluster-Noord: trek ten strijde!

Geplaatst door OB uit Castricum

Onder "Doel" van deze vereniging, hierboven, staat het volgende:

'Juridisch
Naast het voeren van overleg zal de vereniging - waar noodzakelijk - juridische middelen inzetten."Geplaatst door Gerard uit NULL

'Deze vereniging' is actief te Spaarndam?

Geplaatst door j.h.Griese uit Amstelveen

De Dorpsraad Spaarndam is voor zo ver ik begrijp een stichting.
De woorden vanCerfontaine in intermediair strooiden natuurlijk weer veel zout in de wonde van Spaarndam.
Wat ik echter niet begrijp is: Dat de Dorpsraad Spaarndam VOOR het Aldersadvies stemde,en daarmee de handhavingspunten met juridische rechtkracht overboord lieten kieperen. BLRS koos juist voor behoud van locale bescherming. Nog steeds kan er met het ICAO reglement in de hand LANGS Spaarndam , ipv over Spaarndam worden gevlogen, heb ik me door een deskundige uit laten leggen. Als je daar dan in de buurt een handhavingspunt of Garantiepunt neerlegt, zou de zaak dan zijn opgelost.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Gerard:
Cerfontaine heeft het niet exclusief over Spaarndam:

"Maar we realiseerden ons onvoldoende dat kleine leefgemeenschappen als Spaarndam, die onder de nieuwe baan liggen, voor het eerst overlast kregen."

Ik zie alleen maar gezamelijk belang.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Dat 'gezamenlijk belang' zien de Platforms toch anders.

Geplaatst door OB uit Castricum

Ondeer 'deze vereniging' versta ik het PVRC.

Zoals aangegeven in "Doel" heeft Het PVRC bestuur toegezegd waar nodig juridische middelen te zullen gebruiken.

Welnu, Is dit niet het moment om het waar te maken? Zo wordt weer aandacht gevraagd voor de moedwillige verwaarlozing van de zorg voor kwaliteit van leven van de burger onder het hele directe aanvlieggebied van de Polderbaan, in plaats van voor afleidende locale micromaatregelen onder leiding van het Alderspanel.

Met een kleine 1400 betalende leden moeten na enkele jaren voldoende middelen zijn om een begin te maken.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Misschien dat PVRC haar leden in Spaarndam eens moet polsen? Hebben ze die eigenlijk?

Geplaatst door OB uit Geen

Ligt Kennemerland dan niet onder de aanvliegroutes naar de Polderbaan?

Geplaatst door Gerard uit NULL

Dit artikel gaat toch over de loos gebleken concrete belofte aan Spaarndam? Ik meen dat over Noord kennemerland, met name Castricum, werd gezegd dat dit 'opgeofferd' werd. Dat was al in 2003. Misschien had PVRC destijds aan al aan de juridische bel moeten trekken?

Geplaatst door Angela uit Limmen

Gerard, weet je nog waar dat "opgeofferd worden" vandaan kwam? Staat het ergens zwart op wit of heb je het zomaar ergens opgevangen? Verder vind ik het een goed idee van OB om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Angela, Nee, natuurlijk staat dat niet zwart op wit. Dit zijn uitingen van IKB en LVNL in de periode kort na het openen van de Polderbaan.

Wat mij destijds opviel is dat er in Castricum nooit inspraak heeft plaatsgevonden. Niet over de nachtroute dwars over de gemeente, niet over lage lawaaiige naderingsvluchten overdag.

Juridisch is de wet via het bestuursrecht helaas niet aan te pakken, loze beloften of niet. De wet is hiervoor immuun gemaakt. Destijds heeft mevrouw Mr C.J. Lagendijk – Gaillard de juridische mitsen en maren van de wet keurig samengevat in een lezing voor de leden van PVRC, nog steeds op deze site te vinden:

Zie: juridische presentatie

Daarin staat o.a.: "De bestuursrechter is door de wetgever uitgesloten om over de gevolgen van de wet te oordelen."

Ofwel, weinig tot geen kans om, om de politiek heen, iets aan de wet aan te passen. Dwaling of niet.

Lees ook onder het kopje "Rechtsbescherming en rechtszekerheid". Weinig reden tot optimisme.

Geplaatst door OB uit Castricum

Kan dit artikel in de NRC niet anders worden gelezen?
Cerfontaine heeft het over kleinere gemeenten 'als Spaarndam' die niet goed waren voorgelicht. Wie zijn dat dan?

Ten tweede: Gaat het hier niet over heel iets anders dan wat door Mevrouw Lagendijk is bestudeerd?
Het betreft nu misleiding door de Heer Cerfontaine. Het nut daarvan is niet dat een rondje Cerfontaine pesten nuttig is. De betekenis is dat de aandacht voor het recht van minderheden wakker gehouden wordt. Zo niet, zou het dan niet het beter zijn de vereniging op te heffen dan de indruk te wekken dat men instemt.

Ik denk dat een wijfelachtige houding schade berokkent aan de weinige mensen die wel in staat zijn een heldere koers varen.

Een voorbeeld. Zo was niet zo lang geleden de houding van wethouder Portegies er een van goed gemotiveerd protest tegen schending van de rechten van minderheden, maar met enig begrip voor de noodzaak door te gaan met lokale overleg binnen de daartoe bestaande gremia. Deze wethouder was een van de weinigen die inzag waar de schoen wringt en die de zaak nooit op zich persoonlijk betrok maar steeds het belang van de gemeenschap in het oog hield.
De gemeenteraad, heeft de wethouder indertijd gedwongen afstand te nemen van het Alders overleg om dezelfde wethouder weer later toch weer in de positie te brengen het gedwongen afstand nemen weer in te trekken.
Daarmee heeft niet alleen de wethouder maar hebben ook de omwonenden hier schade geleden. Tenminste, dat vind ik. ik vind ook dat hierdoor de draagwijdte van de Alderstafel ten onrechte is versterkt. Het is geen gezichtsverlies voor de wethouder, maar gezichtsverlies voor ggemeenteraad en omwonenden.

Nu Gerard een beroep doet op de conclusies van de voordracht van Mevrouw Lagendijk, - die er een is van machteloosheid, ontstaat bij mij de vraag of men zich dan na lezing daarvan niet moet afvragen of op deze wijze doorgaan nog zinvol is. De stem van de omwonenden is verstomdGeplaatst door Observer uit Nederland

O.B.: Ik wordt hier niet zo vrolijk van. Inderdaad werd gesproken van `kleinere` gemeenten als Spaarndam. Dus betreft het meerdere kleine kernen. Ik zag het interview met burgemeester Haarlemmerliede, de heer de Bruijn. Hij zei dat hij verontwaardigd was,
maar legde de nadruk op een claim : een zak met geld. (Die ik Spaarndam overeigens wel gun !) Maar daar los je natuurlijk HET eigenlijke probleem niet mee op. Enige navraag leverde op, dat de burgemeester ook op de hoogte is van het feit,dat het probleem bij Spaarndam
opgelost kan worden. (Gewoon iets oostelijker LANGS Spaarndam vliegen, eventueel met een soort handhavings cq garantiepuint erbij, hetgeen een minimaal capaciteitsverlies oplevert, en waar Velserbroek ook baat van heeft.)

De heer de Vries plv Vz dorpsraad Spaarndam overweegt een juridische procedure tegen Cerfontaine. (Dat zal dan richting AAS moeten denk ik, en zou evt. samen met andere kleine kernen kunnen.) Maar rechtzaken i.v.m. Schiphol leverden zelden enige winst op. (niettemin zou contact tussen Dorpsraad
Spaarndam, de burgemeester de Bruijn en PVRC een mogelijkheid zijn, al is de problematiek van Spaarndam weer een andere dan die te Castricum. )
Bovendien kosten die rechtzaken handen met geld)
U schrijft verder: "Een voorbeeld. Zo was niet zo lang geleden de houding van wethouder Portegies er een van goed gemotiveerd protest tegen schending van de rechten van minderheden, maar met enig begrip voor de noodzaak door te gaan met lokale overleg binnen de daartoe bestaande gremia. "Deze wethouder was een van de weinigen die inzag waar de schoen wringt en die de zaak nooit op zich persoonlijk betrok maar steeds het belang van de gemeenschap in het oog hield."

Aanvankelijk zag ik dat ook zo,althans in het begin. Daar komt bij,dat mevrouw Portegies natuurlijk al met een slechte erfenis begon: Er was geen enkele inspraak en info geweest voor de aanleg van de Polderbaan.
In het begin zag ik haar nog bij A.O`s in de Tweede Kamer.

Dat werd allengs minder toen de Alderstafel bezig was. Ze liet zich vertegenwoordigen door een wethouder van een aanpalende gemeente, die de kaas van zijn brood liet eten, wat betreft de belangen van regio Kennemerland. En mevrouw Portegies stond er bij en keek er naar...
Ze werd vervolgens m.i. terecht door haar gemeenteraad terug gefloten,om zich terug te trekken uit het Aldersoverleg.
Ik kan niet inschatten wat de mogelijkheden waren van gem. Castricum , buiten dat formele Aldersoverleg, maar vindt met u, dat door nu weer mee te doen, commiteerde Castricum zich (te veel )aan die vermaladijde Alderstafel.
Hoewel nergens meer aan meedoen is uiteraard ook een onmogelijke positie.

Mijn inschating is, dat ondanks het aanvankelijke stevige begin van mevr. Portegies, ze toch koos voor mee gaan met haar haagse VVD verwanten....

Ook voor PVRC is dit een lastige situatie
al blijven er mogelijkheden via 1) De haagsepolitiek, waar men naar ik begreep mee bezig is,(ook in BLRS verband ! en 2) via eventueel overleg met andere kleine kernen. (waarvan de problematiek toch vaak weer anders is)