Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Kinderen lezen slechter door vliegtuiglawaai.

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 625 
|
 www.nu.nl 
Kinderen lezen slechter door vliegtuiglawaai.

Kinderen lezen slechter door vliegtuiglawaai.

BILTHOVEN - Kinderen op basisscholen rond luchthavens lezen iets minder goed en kunnen zich slechter concentreren. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Lawaai van het autoverkeer stoort de scholieren minder.

Gemiddeld leest 9 procent van de scholieren onder de maat. Op basisscholen rond luchthaven Schiphol lezen “naar schatting vijftig tot 3000” kinderen minder goed dan leerlingen in stillere scholen, stelden de onderzoekers van het RIVM vrijdag. In percentages betekent dit dat waarschijnlijk maximaal 2,5 procent scholieren extra ondermaats presteren op hun leestest.


Kennisontwikkeling

Hoewel het om een ‘relatief klein’ effect gaat, vindt het instituut de bevindingen toch belangrijk. Het onderzoek laat “voor het eerst” zien dat de herrie van overvliegende toestellen effect heeft op de kennisontwikkeling van kinderen.

Bij het onderzoek is ook gekeken of herrie van autoverkeer de leerprestaties beïnvloedt. Opvallend is dat dat lawaai niet negatiever uitpakte bij de leestest. Bij de aandachtstest scoorden de leerlingen in het verkeerskabaal zelfs beter dan gemiddeld.

Leerlingen van basisscholen die op de aanvliegroutes van luchthavens liggen, maken juist wel meer fouten bij die aandachtstest. Bij het onderzoek rond Schiphol zeiden ongeveer 3400 kinderen dat ze “ernstig gehinderd” worden door het vliegverkeer.

Scholen

Het RIVM heeft niet alleen leerlingen op scholen rond Schiphol getest. Ook basisscholen rond Heathrow Airport bij Londen en luchthaven Barajas bij Madrid hebben aan het onderzoek meegedaan. In totaal zijn 2844 kinderen van 9 en 10 jaar oud getest. Het onderzoek maakt deel uit het onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES).


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

(1/2)
Lezen doen ze dan wellicht minder goed maar zelfs deze kinderen kunnen op hun vingers natellen dat dag in dag uit herrie aan je kop niet zal leiden tot verhoging van de prestaties.
Dit onderzoek maakt deel uit van de

<quote>
Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES): een meerjarig onderzoeksprogramma in opdracht van de ministeries van VROM, VWS en V&W. Het programma wordt begeleid door een wetenschappelijke begeleidingscommissie en een begeleidingscommissie met onder andere vertegenwoordigers uit de regio.
De GES heeft tot doel te weten te komen of er een relatie bestaat tussen milieubelasting door de luchtvaart en gezondheidsproblemen.
<unquote>

Let vooral op de laatste zin ook, overigens gekopieerd van de site van Ministerie van V&W.
Men wil weten OF er een relatie bestaat tussen milieubelasting door luchtvaart en gezondheid.
Als er nou nog stond WELKE maar nee, eerst maar es aantonen dat 400.000 vliegtuigen per jaar sowieso invloed uitoefenen op de mensen die er onder wonen. Uitstoot en geluidsbelasting? Zouden die invloed hebben…? Nou?

En dus worden er miljoenen gepompt in een internationaal onderzoek met als uitkomst dat gras inderdaad groen is, sneeuw over het algemeen wit en dat er mensen minder goed kunnen lezen als ze continue te maken krijgen met vliegtuiggeluid.

Het enige interessante aan het onderzoek is dat blijkt dat rijverkeer een stuk minder invloed heeft dan vliegverkeer. Heeft dat wellicht te maken met de intensiteit van het geluid? Minder monotoon maar een stuk hogere hoeveelheid DBa’s? Is het niet van belang dat er eens onderzoek gepleegd wordt naar de effecten van welke type van geluid in plaats van vast te stellen dat water nat aanvoelt, bij aanraking?

Het meest shockerende is wederom dat de ministeries door middel van dit soort non-onderzoeken nog steeds weet uit te stellen dat er daadwerkelijk iets gebeurt aan de belachelijke staatsterreur die ons ten deel valt. Want nu moeten de onderzochte gegevens gekwantificeerd gaan worden. Die opdracht wordt vast gegeven als het volledige voorgaande onderzoek is afgerond.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

(2/2)
Vooralsnog komt men tot de volgende conlusie:

<quote>
De afgeronde onderzoeken laten zien dat er in de regio Schiphol geen specifieke gezondheidseffecten optreden die direct gerelateerd zijn aan de milieubelasting door de luchtvaart. Wel is er, zoals verwacht, een verband tussen de geluidsbelasting en de onderzochte belevingsaspecten zoals geluidhinder, slaapverstoring en zelfgerapporteerde gezondheidsklachten. Ook zelfgerapporteerd medicijngebruik laat een verband zien met de geluidbelasting. De gevonden hinder en slaapverstoring uit de vragenlijstonderzoeken wijken af van wat op basis van de bestaande blootstellings-effectrelaties werd verwacht.
<unquote>

U ziet, het gaat slechts om “belevingsaspecten zoals geluidhinder, slaapverstoring en zelfgerapporteerde gezondheidsklachten.”
Dus als u denkt dat u wakker bent geworden van een vliegtuig, dan is dat slechts beleving hoor. Indien u hardop zegt dat u wakker bent geworden van een vliegtuig, dan is dat ‘zelfgerapporteerd’.

Parlement? Gaat u nog wat ondernemen of wacht u eerst totdat gebleken is dat tumor Schiphol leidt tot enorme maatschappelijke problemen (prognose is 2025)?

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Ik heb net zoals vele studenten aan de Amsterdamse universiteiten, begin zeventig jaren in Uylenstede gewoond. Uylenstede is een studentenwijk onder de Bulderbaan. Ik kan je verzekeren, dat het concentratieverlies groot was, als er een vliegtuig overkwam. Dat gebeurde vaak bij wind uit het westen. Je hebt daar in het geheel geen studie voor nodig. Ik heb daar slechts twee jaar gewoond, dus schade in studieduur was beperkt. Je kunt zo een sommetje maken, hoe groot de schade is. Misschien interessant voor studenten in Uylenstede om een claim bij Schiphol te leggen, nu onderbouwd met een publikatie in het gezaghebbende tijdschrift Lancet.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

zie ,mijn reactie later: Haarlems Dagblad: kinderen leren slechter
Jan Griese