Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Kans op geluidhinder na opening vijfde baan’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 636 
|
 NHD 
‘Kans op geluidhinder na opening vijfde baan’

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG-Bewoners in de omtrek van Schiphol hebben geen enkele garantie dat de geluidhinder binnen de perken blijft als de vijfde start- en landingsbaan in gebruik wordt genomen. Dat betoogt professor A. Berkhout, die onlangs met zijn commissie de samenwerking met het ministerie van verkeer en waterstaat opzegde. ,,Dat betekent dat het buitengebied volledig onbeschermd is, want niemand handhaaft daar de nieuwe wet.’’

De vijfde start- en landingsbaan, die inmiddels opgedoopt is tot ‘polderbaan’ wordt 20 februari officieel geopend. Vanaf dat moment gelden ook de nieuwe regels voor de luchtvaart, waardoor Schiphol verder kan groeien binnen de vastgestelde normen voor geluid, risico en uitstoot van verontreinigde stoffen.

Om de grote verstedelijkte gebieden in de directe omgeving van Schiphol te sparen, zal een flink deel van de vliegtuigen voortaan over de minder dicht bevolkte gebieden in de IJmond en de Zaanstreek vliegen.

Het kabinet heeft beloofd dat de nieuwe regels op het gebied van geluidhinder in elk geval geen verslechtering mogen betekenen ten opzichte van het oude milieustelsel. Om dat in de gaten te houden, was een onafhankelijke commissie van technische deskundigen in het leven geroepen onder leiding van de Delftse hoogleraar Berkhout. Deze commissie heeft vorige maand echter zijn opdracht aan het ministerie teruggegeven, omdat het departement het onderzoek zou tegenwerken. VVD-Staatssecretaris Schultz van Haegen besloot daarop een nieuwe commissie in te stellen. Maar er zijn nog geen deskundigen gevonden, die deze klus willen klaren.

Berkhout heeft weinig verwachtingen van zo’n nieuwe commissie. ,,Als de nieuwe club moet gaan werken volgens de richtlijnen die wij ook hebben gekregen, stelt het niets voor.’‘Zo mocht zijn commissie zelf geen informatie meer verzamelen. Ook mocht men zich alleen bemoeien met de zone direct om Schiphol en niet het verder weg liggende gebied, waarover de meeste discussies zijn gevoerd. ,,Wij mochten alleen maar wat details doen’‘, zegt Berkhout. ,,Er werd veel informatie onder de tafel gehouden.’‘

Volgens Schultz wilde de commissie-Berkhout juist veel meer doen dan in de opdracht was geformuleerd. Zo wordt er na 2006 wel degelijk een totale evaluatie gehouden van het nieuwe normenstelsel. Niet door de commissie-Berkhout, maar door de commissie voor de Milieu-effectrapportage.

Schultz heeft de Tweede Kamer toegezegd zo snel mogelijk een andere commissie in het leven te roepen. Het departement zit volgens haar namelijk wel met smart te wachten op een advies over het overgaan van berekenen naar meten en met een voorstel voor normering voor het buitengebied.

,,Wij moeten nu een nieuwe commissie instellen’‘, aldus de staatssecretaris. ,,Dat is allemaal verloren tijd.’‘

Berkhout heeft recent een boekje gepubliceerd over Schiphol. Daarin spuit hij felle kritiek op de ambtenaren die bij het ministerie feitelijk de dienst uitmaken. Ook kritiseert hij de Tweede Kamer die zich stelselmatig door vage beloften vanuit het ministerie heeft laten inpakken.

De kwestie is volgens hem bovendien tekenend voor de staat van de democratie in Nederland. ,,Bij hinder gaat het niet alleen om de geluidsbelasting, maar ook om het vertrouwen dat de overheid integer met de zaak omgaat. Nu daarover helemaal geen informatie is, erger je je daaraan. Dat betekent dat je ook meer hinder ondervindt.’‘

Het Platform Nederlandse Luchtvaart, dat streeft naar een breed draagvlak voor het vliegverkeer, vindt het geen ramp dat Berkhout opgestapt is. De hele aanpak rond het geluidsonderzoek is volgens het platform namelijk compleet achterhaald. De belangenorganisatie hoopt daarom dat een nieuwe minister of staatssecretaris een geheel nieuwe opdracht formuleert.

,,Berkhout is een akoesticus, die zich puur op het meten van decibellen richt’‘, zegt directeur P. Hofmeijer. ,,Maar het gaat veel meer om psychologische aspecten, die voor geluidhinder zorgen. Het merendeel van de Nederlanders stoort zich nauwelijks aan vliegtuiggeluid. Twintig procent van de klagers zorgt voor tachtig procent van de klachten. Zo waren er 75 klagers uit Castricum, die samen voor zo’n 3800 klachten in één kwartaal zorgden. Deze mensen klagen overigens niet zomaar. Maar met alleen meten kom je niet aan hun onbehagen tegemoet. Als zij in staat zijn invloed uit te oefenen op hun situatie of als de communicatie verbeterd wordt, wordt de overlast al veel minder.’‘


Reacties op dit bericht