Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Kamervragen over ontslag Schiphol-directeur

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 558 
|
 Kamervraag =PVDA= 
Kamervragen over ontslag Schiphol-directeur

13 januari 2005
van de website van Co Verdaas
  
Met Ferd Crone heeft Co Verdaas kamervragen gesteld over het (mogelijk onrechtmatig) ontslag van een directielid van luchthaven Schiphol.

Bent u op de hoogte van het heenzenden van het directielid Van Lier Lels door de raad van commissarissen van N.V. Luchthaven Schiphol?
Is het juist dat de raad van commissarissen het betreffende directielid ontslag heeft aangezegd, zoals in het artikel in het Parool vermeld staat?
Bent u ervan op dit hoogte dat dit niet kan? Is het juist dat per 1 oktober 2004 het nieuwe BW van kracht is en op grond van het nieuwe art. 155a/255a Boek 2 BW in 100%-overheids-N.V.’s, slechts de overheidsaandeelhouder (waaronder de minister) de leden van de raad van bestuur kan benoemen en ontslaan?
Is het ontslag onrechtmatig? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
Was u op de hoogte van het voornemen van de raad van commissarissen en de heer Cerfontaine om het betreffende directielid te ontslaan? Zo nee, waarom niet? Waarom informeert de directie u dan niet afdoende? Zo ja, hoe hebt u hierop gereageerd?
Kunt u de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de redenen van het ontslag en de handelwijze van de directie hierin?
Is de reden erin gelegen dat KLM klaagt over de “jarenlange wanprestaties van Schiphol”, zoals het hoofd communicatie van KLM het uitdrukte, ten aanzien van de bagage-afhandeling? Is er sprake van het beschadigen van het personeel van Schiphol?
Of is de reden gelegen in het uiten van kritiek door mevrouw Van Lier Lels op de heer Cerfontaine, namelijk dat hij zich blind staart op een beursgang, in plaats van gewoon Schiphol te runnen?
Is er binnen de Schiphol-organisatie ruimte voor kritiek? Zo nee, waarom niet?
Deelt u de mening dat dergelijke taferelen zeer onwenselijk zijn in een bedrijf waaraan zulke vitale publieke belangen zijn verbonden? Deelt u de mening dat een stevig overheidstoezicht dus noodzakelijk is en dat van een beursgang dus geen sprake kan zijn?
Deelt u de mening dat u deze situatie niet op zijn beloop kunt laten? Hoe gaat u ingrijpen in deze situatie? 
Waarom staat in het persbericht van Schiphol van 3 januari jl. dat directie en commissarissen reeds de procedure hebben opgestart om te voorzien in de opvolging? Waarom treden zij in uw bevoegdheid en wat gaat u daaraan doen?
______________________________________

Commentaar REDACTIE:

Inderdaad zou het niet waar zijn dat de commissarissen (dus ook de overheid, want die is aandeelhouder) Mevrouw van Lier Lels hebben ontslagen. Feitelijk hebben de commissarissen alleen van het ontslag kennis genomen. Naar onze informatie heeft Mevrouw van Lier Lels zelf ontslag genomen toen de situatie onwerkbaar werd. In dat geval is er onjuiste informatie aan de pers verstrekt of is de informatie slecht begrepen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door AN

Ter info:

ik heb een mailtje naar mevrouw Grigoleit (administratief medewerker) gestuurd (zie "Contact" op de website van Co Verdaas) met de vraag waar ter zijner tijd de antwoorden te vinden zijn op deze vragen.

Binnen 3 uur (hulde !) kreeg ik antwoord van Herman Wiersema (inhoudelijk medewerker) dat de vragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat binnen zes weken beantwoord worden en dat de antwoorden verschijnen op de webpagina's van Verkeer en Waterstaat (http://www.minvenw.nl).