Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kamervragen over afgeblazen Geluidswal Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1104 
|
 Groen Links 
Kamervragen over afgeblazen Geluidswal Schiphol

Schriftelijke vragen van het kamerlid Vendrik (Groen Links) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de geluidswal langs de Polderbaan (ingezonden op 24 februari 2010).

1. Kent u het bericht ‘Schiphol blaast geluidswal langs Polderbaan af?’ 1)
2. Klopt de veronderstelling dat gebleken is dat ook deze lichte constructie bij nader inzien niet binnen het zogenaamde obstakelvlak mag staan? Zo ja, bent u nooit eerder gewaarschuwd voor dit risico? Zo nee, waarin schuilt dan de onveiligheid? 
3. Kunt u aangeven welke onderzoeken er gedaan zijn, waaruit gebleken zou zijn dat de ecobarrier niet veilig genoeg is en hoe luiden die conclusies exact?
4. Ziet u alternatieve oplossingen om omwonenden van de Polderbaan te beschermen tegen het grondlawaai dat startende en taxiënde vliegtuigen veroorzaken?
5. Bent u bereid te onderzoeken of en in welke mate het slepen van vliegtuigen een deel van de oplossing voor het grondlawaai kan vormen? Zo nee, waarom niet?


Reacties op dit bericht