Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kamervagen over uitspraken MNP over Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1330 
|
 ChristenUnie 
Kamervagen over uitspraken MNP over Schiphol

woensdag 14 november 2007 14:26

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over uitspraken van het MNP over Schiphol.

1.
Bent u bekend met het artikel “Niet computer maar Kamer gaat over Schiphol”? (1)

2.
Deelt u de mening van de directeur van het MNP dat de berekeningen van de actualisatie van de gelijkwaardigheidscriteria en de toetsing aan de oude gelijkwaardigheidscriteria nauwelijks navolgbaar zijn? Kunt u aangeven wie deze berekeningen heeft gemaakt?

3.
Deelt u de mening dat een radicale vereenvoudiging van de regelgeving van het Schipholbeleid noodzakelijk is om weer een heldere politieke discussie mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is dit mogelijk op een manier dat de bevolking goed wordt beschermd tegen lawaai en zekerheid wordt geboden voor de lokale situatie op de lange termijn?

4.
Deelt u de mening van het MNP dat op basis van het oorspronkelijke criterium (10.000 woningen) maximaal 520.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zijn? Zo nee, waarom niet en wat is volgens u dan wel het maximum?

5.
Deelt u de mening van het MNP dat er een denkfout is gemaakt bij de actualisering van de gelijkwaardigheidscriteria en bij de toetsing aan het oude criterium in het MER? Deelt u het standpunt van het MNP dat de oude criteria al uitgingen van het zo nauwkeurig mogelijk vliegen van de vliegroutes en dat het aanpassen van de criteria op de werkelijke gevlogen vliegpaden daardoor leidt tot een toename van het aantal hoogbelaste woningen en het aantal ernstig gehinderden en dus niet gelijkwaardig kan worden genoemd? Zo nee, waarom niet?

6.
Bent u bereid door het NLR of het MNP een contra-expertise uit te laten voeren naar de actualisering van de gelijkwaardigheidscriteria, de toetsing aan de oude criteria en de vertaling daarvan in het Luchthaven Verkeersbesluit?

7.
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden uiterlijk een week voorafgaande aan het Algemeen Overleg over het Luchthaven Verkeersbesluit?

Bron
(1) NRC Handelsblad, 13 november 2007.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit Casticum

DAAR ZITTEN HEEL WAT PRIMA VRAGEN BIJ !

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Dat ervaarde ik ook zo.
De C.U. is en was al jaren erg kritisch over de gang van zaken via o.a. het tweedekamerlid Dick Stelingwerf.