Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kamer wil nationale regie over vliegvelden

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 874 
|
 Elsevier 
Kamer wil nationale regie over vliegvelden

(Novum) - De Tweede Kamer wil dat het Rijk de regie houdt over regionale vliegvelden in Nederland. Relevante expertise op het gebied van veiligheid, milieu en geluidsoverlast is volgens de meeste fracties vooral bij de centrale overheid te vinden. Zij willen dat voor de luchthavens landelijk eisen worden geformuleerd, zodat desgewenst kan worden ingegrepen.

De Kamer besprak donderdag een wetsvoorstel van minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA). Hij wil de besluitvorming over de luchthavens decentraliseren, zodat provincies het bevoegde gezag worden voor alle burgerluchthavens in Nederland, met uitzondering van Schiphol en mogelijk ook Lelystad. Een overweging van het kabinet hierbij is dat regionale belangen dan beter tot hun recht zouden komen. Ook zou de provincie haar rol als ‘gebiedsregisseur’ beter kunnen invullen.

Volgens Eurlings zorgt het voorstel ervoor dat de milieu- en geluidsnormen die voor Schiphol gelden overal van kracht worden. De wet regelt verder dat internationale veiligheidsnormen ook gaan gelden op regionale luchthavens, zoals Rotterdam, Eelde en Maastricht.

De Kamer is echter bang dat provincies tegen elkaar worden uitgespeeld als zij alle regels zelf kunnen invullen en dat het milieu het onderspit delft door hun onderlinge concurrentie. PvdA en GroenLinks willen dat Eurlings eerst een duidelijker visie ontwikkelt en dan pas de wet wijzigt. Eurlings zegde toe het besluit over decentralisatie enige tijd uit te stellen. Hij komt begin volgend jaar met de ‘Rijksvisie luchthavenbeleid’, waarin onder meer het begrip decentrale verantwoordelijkheid nader wordt ingevuld en verhelderd.

Het vliegveld Lelystad is uitgesloten van decentralisatie. Eurlings besluit aan het eind van het jaar of dit vliegveld de tweede nationale luchthaven wordt. De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken de ontwikkeling van Lelystad als overloop van Schiphol te onderzoeken. Lelystad Airport denkt jaarlijks tweeënhalf miljoen passagiers te kunnen vervoeren.

De voormalige militaire luchthaven Twenthe blijft voorlopig open. In een later stadium wordt besloten of en hoe dit vliegveld blijft bestaan als burgerluchthaven. Ook Rotterdam Airport, waarvandaan regeringsvluchten vertrekken, kwam donderdag even ter sprake. Dat vliegveld is omstreden omdat deze vluchten soms ‘s nachts geluidsoverlast veroorzaken. Eurlings was niet bereid deze vluchten naar Schiphol door te sturen.

De Kamer wil ook dat burgers naar de bestuursrechter kunnen blijven stappen als een besluit over luchthavens bij hen niet goed valt. Eurlings had voorgesteld dit onmogelijk te maken. De meeste fracties spraken hun steun uit voor een amendement van PvdA’er Paul Tang om de gang naar de Raad van State te behouden. Eurlings nam het amendement over, maar alleen voor luchthavens die de stempel ‘nationale luchthaven’ hebben.


Reacties op dit bericht