Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kamer van koophandel: “Schiphol moet doorgroeien!”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1004 
|
 D C 
Kamer van koophandel: “Schiphol moet doorgroeien!” Download het gehele artikel 'Kamer van koophandel: “Schiphol moet doorgroeien!”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door O. B. uit Castricum

PROBLEEM

Is dit bericht niet op een misverstand gebaseerd?
Het m.e.r. is toch niet bedoeld als ontwikkelingsprogramma?
Het dient mijns inziens om de bedrijven gelegenheid te bieden aan te geven hoe zij denken de bescherming van het milieu en de omwonenden te realiseren. Hieruit moet blijken dat zij zorgzaam omgaan met de maatschappelijke en milieuruimte, waarbinnen de gewenste ontwikkeling wordt gepland.

De verwarring waarvan dit artikel blijk geeft is mogelijk ontstaan dat de wetgever die de maatschappelijke beheert tegelijk belanghebbende (aandeelhouder in het bedrijf) is. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen.

ONTKOPPELEN DUS?

Deze verwarring heeft ook tot gevolg dat de begrenzingen van het bedrijf (de sector) verward worden met de begrenzingen waar de luchtverkeersdienst, als rechterhand van de overheid, verantwoordelijk voor is. Dat is waarschijnlijk principieel onjuist. Wat dat betreft zijn er ook bij het m.e.r. vraagtekens te stellen.
Eigenlijk zou er, naast het m.e.r., nog iets moeten bestaan. Het m.e.r. moet met inachtnemen van de in het artikel genoemde economische behoeften aangeven hoe de sector helder en onveranderlijke begrenzingen realiseert aan de belasting van milieu en omgeving.
De overheid zou daarnaast en apart, zowel een opdracht, als middelen moeten geven aan de luchtverkeersdienst. Deze voor het realiseren van een systeem waarmee de luchtverkeersdienst, net als voor veiligheid ook ten behoeve van een leefbaarheid flexibel met actuele herschikking van vliegpatronen en vliegmomenten kan reageren op de vaak zo variabele omstandigheden in vraag naar vliegruimte en acceptabele mogelijkheden.
Ontkoppel sector en luchtverkeersdienst. Al onder Schultz werd officieel erkend dat dit eigenlijk nodig was.