Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet stemt in met wet experimenten luchtvaart

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 778 
|
 VenW 
Kabinet stemt in met wet experimenten luchtvaart

Het kabinet wil veranderingen in vliegroutes en procedures in de praktijk met experimenten uitproberen voordat de Schipholregelgeving structureel wordt aangepast. Met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen en staatssecretaris Pieter van Geel van VROM heeft de ministerraad vandaag ingestemd. Het voorstel wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het voorstel moet het mogelijk maken veranderingen vóór invoering te testen op de effecten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen en stillere vliegprocedures zoals landingen in glijvlucht.

De staatssecretarissen van VenW en VROM hebben het initiatief genomen voor deze experimenteerwet naar aanleiding van een verbetervoorstel dat de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) heeft ingediend tijdens de evaluatie van het Schipholbeleid. Ook de Tweede Kamer heeft meerdere keren aangegeven voorstander te zijn van experimenten met ander
route- of baangebruik.

De essentie van dit wetsvoorstel is dat onder voorwaarden kan worden afgeweken van de voorschriften die de regelgeving stelt. Die randvoorwaarden voor een experiment zijn onder meer dat er een vastgesteld doel en een tijdslimiet zijn en dat er niet meer hinder wordt geproduceerd dan nu het geval is. Op dit moment kan alleen worden afgeweken van de regels
bij groot baanonderhoud of een bijzonder of acuut voorval. Het kabinet hoopt dat nog dit najaar met de experimenten kan worden gestart.


Reacties op dit bericht