Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet stelt besluit Schiphol uit tot 2007

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1025 
|
 Verkeer en Waterstaat 
Kabinet stelt besluit Schiphol uit tot 2007

Minister Peijs stuurde en brief aan de Tweede Kamer met o.a de volgende zinsneden:

‘In verband met de te doorlopen m.e.r.-procedure, kan besluitvorming over Schiphol op z’n vroegst begin 2007 plaatsvinden. Indien op dat moment ook het convenant gereed is, kan een kabinetsbesluit over deze onderwerpen derhalve begin 2007 aan uw Kamer worden voorgelegd.  Dat betekent dat in de m.e.r. naast salderen ook andere mogelijkheden worden onderzocht binnen de wettelijke grenzen voor gelijkwaardige bescherming, waaronder het opnieuw vaststellen van de grenswaarden in de handhavingspunten. Het kabinet wil in samenhang besluiten over het beter benutbaar maken van de milieuruimte en het convenant met maatregelen voor hinderbeperking. In het Kabinetsstandpunt werd er nog van uitgegaan dat besluitvorming dit najaar zou plaatsvinden.’

De volledige brief van Peijs vindt u ==> hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kees uit Castricum

Is dit nu goed of slecht nieuws?

Geplaatst door Bob uit Limmen

Of het nu goed of slecht nieuws is, het is kenmerkend voor het dossier. Rekken, rekken, en nog eens rekken. En intussen blijven die K..kisten over je hoofd vliegen.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Goed nieuws, dat er hopelijk dan een ander kabinet zit. Maar.......men sluitelt intussen wel aan een convenant.
De Platforms vinden, dat als er gewerkt zou worden met een convenant, dat op degelijke wettelijke basis zou moeten. Een vrijblijvend convenant geeft geen enkele zekerheid en sanctiemogelijkheden.