Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet pakt lawaai Schiphol aan

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 952 
|
 Nederlands Dagblad 
Kabinet pakt lawaai Schiphol aan

DEN HAAG - Het kabinet wil met Schiphol en luchtvaartmaatschappijen een convenant afsluiten, waarin harde afspraken staan om de geluidshinder voor omwonenden van de luchthaven aan te pakken. In de zomer moet de luchtvaartsector een eerste pakket voorstellen klaar hebben. In het najaar wil het kabinet dan afspraken maken.

In een brief aan de Tweede Kamer stellen de staatssecretarissen Schultz van Haegen (Verkeer) en Van Geel (Milieu) dat ze in de eerste plaats Schiphol willen behouden als belangrijke luchthaven in Europa, maar dat de geluidshinder zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Met name in het buitengebied is aanvullende bescherming nodig, omdat 98 procent van alle hinder daar optreedt.

In het convenant met de luchtvaartsector wil het kabinet harde afspraken opnemen. Zo moet het aantal ‘glijlandingen’, waarbij vliegtuigen steiler aanvliegen, toenemen. Nu mag dat alleen ‘s nachts en dat zou ook overdag moeten gebeuren. De routes voor starts en landingen moeten zo worden verlegd, dat zomin mogelijk over de woongebieden wordt gevlogen. Het kabinet wil verder stil vliegverkeer belonen. Met de inzet van speciale ‘geluidsflitspalen’ moeten lawaaiige vliegtuigen worden beboet.

Het kabinet vergroot het buitengebied dat moet worden beschermd door de grens van 52 decibel naar 48 decibel te verlagen. Milieudefensie vindt dat op zich positief, maar plaatst vraagtekens bij de wettelijke bescherming. ,,Als vliegtuigen straks minder lawaai maken, mogen er veel meer over het gebied vliegen. En als ze dan nog genoeg geluid produceren om wakker van te worden, slapen de bewoners alleen maar minder’‘, aldus woordvoerder E. Hassink.

Milieudefensie is bang dat de luchtvaartsector wel goede ideeën heeft, maar dat die ten koste gaan van de capaciteit. ,,En dan vindt het kabinet capaciteit waarschijnlijk belangrijker dan de overlast voor omwonenden.’’ In april besloot het kabinet al dat het aantal vluchten op Schiphol mag toenemen van 400.000 nu naar maximaal 520.000 per jaar in 2010. Om Schiphol te kunnen laten groeien, komt er waarschijnlijk de mogelijkheid om ‘te salderen’: de plaatsen waar normen worden overschreden, mogen worden gecompenseerd met plaatsen waar nog ruimte is voor extra vluchten. Het kabinet zegt pas te willen ‘salderen’ als de effecten voor milieu en geluidsoverlast in kaart zijn gebracht


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WETGEVING OF CONVENANT?

Waarom geen convenanten?

De overheid werd niet als overheid aangesteld vanwege haar kennis op het gebied van luchtvaart. Dan kun je het regeren maar beter meteen overlaten aan de sterkste, dat is aan de luchtvaartbedrijven. Het gaat om poltieke kennis.

Overheid is er om te regeren: te zorgen dat de maatschappij werkt als een gezond geheel waarin elk zijn part krijgt en zijn deel, ook aan verantwoordelijkheid.

Het sluiten van convenanten veronderstelt dat de overheid voldoende kennis heeft om wederzijdse afspraken te maken over goed functioneren. Verder laat ze het maar waaien.
Dat is de verkeerde weg. Die kennis heeft zij niet.
Milieudefensie heeft daarin gelijk. Helaas argumenteert Milieudefensie dan gelijk weer met weer andere eigen technische ideeën. Zo kom je er nooit uit. Wat dan?

Het delen van verantwoordelijkheid

De overheid regeert namens alle burgers, door het nemen of verlenen van verantwoordelijkeid. In ons concrete geval gaat het voornamelijk om geluidsoverlast door luchtverkeer. Omdat de overheid nooit de kennis kan hebben om dit te regelen, kan zij zelf de verantwoordelijkheid niet dragen, maar moet ze die delegeren.

Normaal zou zijn dat je dan delegeert naar de luchtvaartbedrijven. In dit geval kan dat niet want er is een levensgroot conflict tussen de bedrijven en burgers. Het overlaten aan een platform (CROS) bleek niet te lukken want daarin zullen de bedrijven altijd kennisvoorsprong en dus macht hebben. Wat dan? Dat wat men ook deed voor veiligheid en efficiëntie.

Geef de Verkeersleiding eigen verantwoordelijkheid en voorzie deze van informatie (IKB) en kennis

De echte oplossing ligt eigenlijk wel voor de hand: Geef de verantwoordlijkheid aan een onafhankelijke luchtverkeersleiding (LVNL) en voorzie die leiding van een eigen kennisorgaan. Daarvoor hebben we voldoende middelen en instituten en bestaat er een IKB.
Verkeersleiden moet staan voor Veilig, Efficient en Fatsoenlijk. Daar moet je vertrouwen in kunnen hebben. Hoe?

Geen flitspalen maar flitsende contrôle

Iedere overheidsopdracht dient controleerbaar en handhaafbaar te zijn. Werk een systeem uit waarbinnen de overheid zowel de bedrijven (Milieueffectrapportage) als de verkeersleiding controleert. Voor de LVNL bijvoorbeeld middels een uit maatschapplijke organen samengestelde Raad van Toezicht op dat Kennisorgaan ten behoeve van de Verkeersleiding.

Geplaatst door Bt uit Castricum

Zie ook de brief van V&W en VROM:

==> Hier

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, De kern van je betoog onderschrijf ik geheel

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Mijn oprechte walging gaat uit naar de volgende statements van Verkeer en Waterstaat en VROM:

“Zo moet het aantal 'glijlandingen', waarbij vliegtuigen steiler aanvliegen, toenemen. Nu mag dat alleen 's nachts en dat zou ook overdag moeten gebeuren. De routes voor starts en landingen moeten zo worden verlegd, dat zomin mogelijk over de woongebieden wordt gevlogen. Het kabinet wil verder stil vliegverkeer belonen. Met de inzet van speciale 'geluidsflitspalen' moeten lawaaiige vliegtuigen worden beboet.”

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er ruimte is om bovenstaande regelingen te treffen?

Of men is de afgelopen jaren dusdanig arrogant geweest dat de ellende die over burgers wordt uitgestort geeneens op de agenda heeft gestaan, ondanks honderdduizenden klachten.
Of de ‘aangeboden’ verbeteringen hebben geen enkel effect en worden gebruikt als schaamlap.

“. . . staatssecretarissen Schultz van Haegen (Verkeer) en Van Geel (Milieu) dat ze in de eerste plaats Schiphol willen behouden als belangrijke luchthaven in Europa . . . ”

Kortom, vergeet het maar dat het stiller wordt. Er is geen dwangmiddel, er is alleen maar uitstel, gekonkel, evaluaties, bijstellingen, salderingen en last but not least: VOORAL GEEN METINGEN!

En onze kamer zit te kijken naar inzendingen zoals hierboven van Olav en denkt: “die kerel snapt het wel maar laten we ervoor zorgdragen dat het economisch belang van Nederland (mythe) niet beschadigd wordt”.
Ideeën zullen overgenomen worden, aangepast en geïmplementeerd. Tot 2025. Dan bestaan er vliegtuigen die helemaal geen geluid meer maken namelijk (denk ik dat de argumentatie gaat zijn van de notabelen… vlieg tuig!).

DINSDAG NAAR DEN HAAG!

Geplaatst door Wim uit Castricum

Om verwarring te voorkomen en dat we allemaal op dezelfde dag in Den Haag op het Plein voor de hoofdingang van de 2e kamer actie voeren. De actie "klachtenpaal" is op dinsdag 30 mei a.s. aanvan 13:00 uur.
PVRC leden ontvangen in de week van 22 mei een actiekrant op de mat en een mail als ze over internet beschikken. Ook wordt op korte termijn een actiepagina op deze website geopend. Daarnaast volgende week en de dag voor de actie in zoveel mogelijk lokale, regionale en landelijke bladen. Alle platforms brengen op allerlei manieren deze actie onder de aandacht van de omwonenden van Schiphol.
Dus let op uw mat, uw mailbox en deze website

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

sorry Wim...


DINSDAG OVER EEN WEEK NAAR DEN HAAG!

:)

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

OMKEREN VAN WAARDEN

De Overheid wekt ten onrechte de suggestie dat geluidscontouren met hun handhavingspunten betrekking hebben op bescherming tegen herrie.

Dit is ten onrechte:
De contouren beschrijven (in de vorm van een uitlopende vetvlek) de toegestane herrie

Uitbreiding van het buitengebied is dus uitbreiding van het gebied waarbinnen een bepaalde herrie wordt toegestaan

Salseren betekent wijzigen van van de geluidscontouren in LIB
Vandaar dat salderen een MERprocedure noorzakelijk maakt.
De Overheid geeft niets weg


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Met salseren bedoel ik salderen, sorry

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Nou Olav, Enige muzikaliteit in de vorm van de salsa kan geen kwaad. Er is al genoeg atonaliteit.