Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Kabinet moet streven naar selectieve groei”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 866 
|
 Stichting Natuur en Milieu 
“Kabinet moet streven naar selectieve groei”

Reactie Stichting Natuur en Milieu op kabinetsstandpunt Schiphol

Het kabinet moet streven naar selectieve en bescheiden groei. Dat maakt het mogelijk om de ge-luidsoverlast binnen de perken te houden en tegelijk de economische vruchten voor Nederland te kunnen blijven plukken, vindt Stichting Natuur en Milieu. Het Kabinet kiest echter voor maximale groei. Het kabinet kiest bovendien niet voor extra handhavingspunten. Deze normen in woonwijken zijn noodzakelijk om de overlast te beperken. Het kabinet gaat uit van 100.000 extra vluchten voor 2010 en daarna kan de groei nog verder gaan. Men doet alsof dit kan zonder de geluidsgrenzen op te rekken. Een sprookje natuurlijk; hoe je het ook aanpakt, veel meer vliegen betekent altijd meer overlast. Maar dit Kabinet veegt alle werkelijke problemen onder het tapijt ten behoeve van de groei, zegt directeur Mirjam de Rijk.

Luchtvaartbeleid is steeds meer creatief rekenen geworden. Het Kabinet zegt dat de hinder is afge-nomen. Natuur en Milieu weet dat de ernstige hinder van Schiphol al jaren toeneemt.
Het kabinet kijkt immers enkel naar gehinderden direct rond Schiphol. De ernstige overlast reikt echter veel verder. Het vliegverkeer blijkt sinds 1990 verdubbeld en de vliegtuigen vliegen lager. De ernstige overlast heeft zich als een inktvlek verspreid tot ongeveer 50 kilometer rondom de luchthaven. In kwetsbare woonwijken in dit buitengebied moeten dan ook normen gaan gelden. Met de huidige voorstellen zijn er geen andere manieren meer over om de bevolking te bescher-men. De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid is daar zeer helder over. Het Kabinet legt dit ad-vies echter gewoon naast zich neer.

Een ander voorbeeld van creatief rekenen. Tijdens de nacht mogen er minder vliegtuigen vliegen. Alleen houdt in Nederland het nachtregime om 6 uur ‘s ochtends op. Directeur De Rijk: ‘Bijna ie-dereen slaapt dan nog, maar voor het kabinet zijn mensen die tussen 6 en 7 wakker worden van het vliegverkeer geen slaapverstoorden. Creatief… maar natuurlijk niet waar.’

De handhavingspunten, waar wij het nu en in de toekomst mee zullen moeten doen, vormen een grote gatenkaas. Het 9 km brede gat van Amstelveen is een dichtbevolkt gebied tussen twee handhavingspunten. De Rijk: ‘De overlast gaat daar toenemen, want al vliegen zij daar straks de hanen van de kerktorens, dan nog worden toestellen boven dit gebied niet belemmerd. Er gelden hier immers geen normen. Die moeten er natuurlijk wel komen.’

In het kabinetsbesluit is nu het ultieme creatieve rekenvoorstel opgenomen om met geluid te mo-gen salderen. Daar ziet Natuur en Milieu niets in. Het betekent dat op sommige plaatsen het lucht-verkeer te veel hinder mag veroorzaken, mits het op andere plaatsen te weinig hinder veroorzaakt. Salderen is nóóit een optie voor milieukwesties met lokale effecten’, stelt De Rijk. ‘Immers, wat heeft de wakker liggende inwoner van Castricum eraan dat in Hoofddorp de geluidsnormen niet worden opgevuld?

Met financiële prikkels stimuleren van stiller vliegen is natuurlijk prima, vindt Natuur en Milieu, maar zoals het er nu uitziet, zal dit de overlast niet beperken, maar alleen de capaciteit vergroten van Schiphol. Met veel nieuwe ideeën zal eerst worden geëxperimenteerd. Voordat men weet of iets goed is, moet men het soms eerst maar proberen. Maar dan moet wel de regel gelden: Werkt het niet, dan gelijk stoppen.


Reacties op dit bericht