Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet kiepert luchtvaart over de schutting

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1179 
|
 PNL 
Kabinet kiepert luchtvaart over de schutting

Bron: PNL (Platform Nederlandse Luchtvaart) Nieuwsbrief

De luchtvaartnota van het kabinet verschijnt pas eind 2008. Maar voor de Nederlandse consument is de strekking ervan al lang duidelijk: we hebben het liefst dat u minder vliegt en als u dan per se toch wilt vliegen dan kan dat wel vanuit het buitenland. Maatregelen als de ticketheffing zijn hier een bewijs van.

Het duurt nog maar een paar weken en dan is in Nederland de ticketheffing officieel een feit. In de praktijk hebben passagiers er echter al langer mee te maken. Reizigers die de afgelopen maanden boekten voor een vlucht na 1 juli moesten de heffing al betalen. De gevolgen van de ticketheffing zijn daardoor nu al volop merkbaar. Zo zien de reisaanbieders een sterke toename van Nederlandse passagiers die vanaf buitenlandse luchthavens vertrekken. De betreffende luchthavens bevestigen dit. Vliegen vanaf luchthavens over de grens wordt ook nog eens aantrekkelijk gemaakt door creatieve ondernemers die de passagiers wel met de bus naar die luchthavens willen brengen, of afspraken maken met autoverhuurbedrijven om het passagiers makkelijker te maken om vanaf een buitenlandse luchthaven te vertrekken.

Een greep uit de gevolgen van de ticketheffing:

Luchthavens in Nederland:
- Schiphol verwacht dit jaar niet te groeien.
- Eindhoven Airport verwacht een tijdelijke terugval in passagiers van 20 procent. Ryanair ziet af van Eindhoven Airport als thuisbasis waardoor een miljoen vluchten en ongeveer duizend extra banen niet doorgaan. Vliegmaatschappij Corendon stopt haar vluchten vanaf deze luchthaven.
- Op Maastricht Aachen Airport is het Italiaanse Volareweb gestopt. Ryanair voert geplande uitbreiding niet door waardoor de luchthaven naar schatting 100.000 extra passagiers misloopt.

Luchthavens over de grens:
- Het Duitse Airport Weeze profileert zich als ‘enige Nederlandse luchthaven zonder vliegtaks’ en rekent op 5 procent meer Nederlandse passagiers.
- Charleroi verwacht 20 procent meer Nederlandse passagiers.
- Münster/Osnabrück rekent op 30 procent meer Nederlanders.
- Düsseldorf verwacht een stijging van meer dan 30 procent.

De KLM biedt passagiers de mogelijkheid om voor intercontinentale vluchten op te stappen in Düsseldorf, Bremen of Brussel met een tussenstop op Schiphol om zo de ticketheffing te vermijden. Algemeen directteur Peter Hartman acht het waarschijnlijk dat vluchten van Schiphol worden verplaatst naar Parijs.

Ook reisorganisatoren ondervinden gevolgen van de ticketheffing. D-Reizen ziet een stijging van meer dan 200 procent van het aantal boekingen van Nederlanders via Duitse luchthavens en een stijging van 60 procent voor de Belgische luchthaven Zaventem. Reisorganisatie Kuoni adviseert reisagenten over aantrekkelijke alternatieven in het buitenland.

Oorspronkelijk trachtte het kabinet de ticketheffing te verkopen als een milieumaatregel. Inmiddels is het echter voor iedereen wel duidelijk dat het slechts een maatregel is om de schatkist te vullen, wat inmiddels ook door het kabinet wordt toegegeven. Toch ziet de PvdA nog steeds een milieueffect. Volgens PvdA Tweede Kamerlid Paul Tang mag de luchtvaart zelfs nog wel zwaarder worden belast. Hij wijst erop dat de hiervoor beperkende verdragen uit 1944 (Verdrag van Chicago) in de 21ste eeuw niet meer van toepassing kunnen zijn. Tang vergeet waarschijnlijk dat onze Grondwet honderd jaar ouder is. Moet die dan ook maar overboord?

Het probleem is dat de PvdA luchtvaart niet beschouwt als een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur en gewoon vindt dat er minder gevlogen moet worden. Bij infrastructuur bepaalt de economische ontwikkeling de vraag naar vervoer en dus ook die van luchtverkeer. Het kunstmatig beperken van mobiliteit betekent het beperken van economische groei. Dat weet econoom Paul Tang ook. Uiteraard mag het een doel zijn om mobiliteit te beperken, maar wees hier dan ook eerlijk over.

Duidelijk is in elk geval dat het effect van de ticketheffing op het milieu en het klimaat negatief is. Al die mensen die vanuit Duitsland of België vertrekken maken eerst extra kilometers in de auto, die bij een gemiddelde bezettingsgraad vervuilender is dan het vliegtuig. De eerder genoemde service van KLM leidt daarnaast tot extra vliegkilometers.

Naast de ticketheffing zijn er nog andere zorgwekkende signalen uit het kabinet te bespeuren. Tijdens een luchtvaartcongres op 28 mei over de toekomst van de Nederlandse luchthavens werd bijvoorbeeld bekend dat het Ministerie van VROM de capaciteit van de luchthavens net over de Nederlandse grens heeft laten onderzoeken. Door wet- en regelgeving raken onze eigen luchthavens ‘vol’. De oplossing van dit probleem ligt voor VROM in het buitenland en ook het ministerie van V&W ziet dit als serieuze optie. Het PNL vindt het zeer zorgwekkend dat het kabinet een vermeend probleem denkt op te lossen door een gedeelte van de luchtvaart over de schutting naar het buitenland te kieperen. Daarmee wordt kostbare infrastructuur en economische groei aan onze buren verkwanseld. Het is te hopen dat het kabinet nog tot inkeer komt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Mhwaoo...soms is het kabinet zo gek nog niet...minder vliegen dus!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Er zijn wel meer tekenen van denken in een goede richting.
Zo las ik op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op deze plaats:
(http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/luchtvaart/luchtruim/index.aspx)
het volgende:


"Recente ontwikkelingen

"De Europese Commissie heeft initiatieven genomen om tot één gemeenschappelijk luchtruim in Europa te komen. Onder de noemer Single European Sky zijn inmiddels vier verordeningen opgesteld voor de luchtverkeersdienstregeling in Europa.

Het nationale beleid op het gebied van luchtruimbeheer en luchtverkeersleiding is ook volop ontwikkeling. Het beleid was vooral gericht op veiligheid. Nu wordt het uitgebreid naar een vorm van luchtruimbeheer en dienstverlening waarin naast veiligheid, ook capaciteit, milieu en kostenbeheersing van belang zijn. Dit mede omdat omwonenden van luchthavens, regionale overheden, media en de luchthavens zelf zich betrokken voelen bij het beleidsterrein."

Tot zover het citaat.

Verder is er ook een STUURGROEP GENERAL AVIATION, waarvan het interessant is de eerste nieuwsbrief te lezen, juni van dit jaar:
(http://www.xs4all.nl/~nvav/pag/Nieuwsbrief Stuurgroep General Aviation juni2.pdf)

POSITIEVE ONTWIKKELING lijkt me daarin dat wat wij vanaf het begin hebben voorgestaan werkelijkheid lijkt te worden, namelijk de ontvlechting van, enerzijds, het beleid ten aanzien van luchtruimbeheer, anderzijds de belangen van stakeholders. (zie verbetervoorstel # V00001 "Aansprakelijk en Verantwoordelijk"

ZORGELIJK is de belangrijke positie die het bedrijfsleven en de stakeholders van het bedrijfsleven zich daarin hebben verworven. Dat kun je zelfs aflezen aan de publicatie zelf, die, gezien de logo's, een joint venture is van de inspectie verkeer en waterstaat en het PNL.

Dat het ministerie ondanks deze relatie, toch onafhankelijk kan optreden blijkt wel uit de geïrriteerde toon van het hier geposte bericht van de pnl. De stuurgroep general aviation zegt opdrachten te krijgen van V&W bij de voorbereiding van de positiebepaling in oktober van dit jaar. Dat betekent toch dat het niet helemaal zeker is dat de beleidsvoorbereiding in het kabinet niet eenzijdig wordt beïnvloed.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Excuus

De nieuwsbrief is van Juni 2004. Nader onderzoek leert toch dat de stuurgroep nog steeds bestaat. In Maart 2008 is er onder auspiciën van het pnl, in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL, nog een overzicht uitgebracht over de vormen van luchtvaart die in Nederland bestaan. (http://www.naca.nl/naca/nacapnl.pdf). Het is de moeite waard om te lezen om een indruk te krijgen van de huidige positie van de groep.

Volgens het verslag leeft Nederland sterk het gevoel dat er vanuit de overheid een beleid wordt gevoerd dat eenzijdig is gericht op het beperken van geluidproductie en bewegingen in tegenstelling tot een beleid dat stimuleert tot het doen van investeringen om verbeteringen door te voeren.

Uit het document blijkt dat de werkelijke invloed van de stuurgroep GD op het beleid geringer is dan de eerste publicaties leken te doen verwachten.Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Bovenstaand artikel geeft aan dat het PNL maar 1 doelstelling heeft en dat is geldmaken met luchtvaart.

Dat is jammer.

Volgens mij dient PNL zich bezig te houden met general aviation, allesbehalve commerciele luchtvaart.
Ten tweede zijn er zat oplossingen voor hun probleem, bijvoorbeeld door de vliegtax Europees in te voeren.

Maar nee, de reflexen van Benno's clubje zijn: ikke ikke ikke.

Zoals ik al eerder schreef hoop ik op minder hakken in het zand en op meer samenwerking. Laat de luchtvaartsector nou eens echt mee gaan werken aan een betere toekomst en ophouden de gegevens te manipuleren waaruit zou blijken dat fietsen veel vervuilender is dan een 747-400 met plankgas de lucht in sturen.

Kommop sector, de kennis, de intelligentie en de gelden hebben jullie ter beschikking.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Hallo

PNL is wat anders dan GA, General Aviation.
PNL is gewoon een vereniging van mensen die vechten voor de belangen van luchtvaart in het algemeen, voor alle bedrijvigheid die in luchtvaart uitmondt, wat dat dan ook is.

Het beginsel dat ieder die handelt, ook luchtvaart, daarbij zo mogelijk maatschappelijk verantwoord moet handelen, is maar betrekkelijk. Vandaar dat we wetgeving hebben en het M.E.R. en dat we de regelgeving rond luchtvaart moeten ONTVLECHTEN van de belangen ven bedrijven of stakeholders (stakeholders zijn hier bedoeld als mensen die er willens nillens bij worden betrokken).

Het is dan ook gelukkig dat het clubje geen beleidsverantwoordelijkheid heeft. Dat leek aanvankelijk wat scheef te lopen, maar is klaarblijkelijk gecorrigeerd.

Met je eens als je roept: KomOp PNL: het is in jullie eigen belang als je streeft naar een evenwichtige inpassing van general aviation in de maatschappij.Geplaatst door Ton2 uit Castricum

Wat een azijnzeikerds, die PNL, met dat gejammer over die ticket-heffing. Oké, laten we de ticketheffing afschaffen, maar dan wel dezelfde accijnzen gaan betalen over de kerosine als de andere transportondernemers in Nederland over hun brandstog (die de pech hebben niet te vliegen, maar te rijden), dan zijn we ook (deels) van die oneerlijke concurrentie af.
Houden ze dan niet het hoofd boven water, dan regelt dat zichzelf (marktwerking), zo gaat het tegenwoordig ook in de gezondheidszorg, dus waarom niet hier?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Dank Olav, je hebt volkomen gelijk.

(Ik dacht echt ergens te hebben gelezen dat men een GA-clubje was, in ieder geval staat dat niet op de site.)