Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kaagbaan tijdelijk minder in gebruik

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1249 
|
 BAS 
Kaagbaan tijdelijk minder in gebruik

Amsterdam Airport Schiphol heeft op aandringen van Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en na overleg met de luchtvaartsector een maatregel genomen om te voorkomen dat enkele handhavingspunten voor de geluidbelasting ten zuiden van de Kaagbaan overschreden worden.

Dat betekent dat de Kaagbaan met ingang van vandaag tot het einde van het operationeel jaar (een operationeel jaar in de luchtvaart loopt van 1 november tot en met 31 oktober) tussen 06.30 en 23.00 uur bij zuidelijke wind veel minder wordt ingezet als startbaan. In deze periode wordt startend vliegverkeer van de Kaagbaan, afhankelijk van de weersomstandigheden, voornamelijk over de Aalsmeerbaan en in mindere mate over de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan richting het zuiden geleid.

Door dit aangepaste baangebruik zullen met name de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn en van Amstelveen meer geluidbelasting ondervinden. Schiphol is zich ervan bewust dat deze maatregel mogelijk veel onnodige hinder kan veroorzaken, maar het huidige geluidstelsel vraagt helaas hierom.

Bas staat voor ‘Bewoners Aanspreekpunt Schiphol’ en is de plek voor informatie en klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden. Bas is bereikbaar via telefoonnummer 020-6015555 en is dagelijks van 9.00 - 17.00 uur geopend, ook in het weekend.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

"Het huidige geluidsstelsel vraagt helaas hierom"...................

Het KLAKKELOOS overnemen van deze door de sector aangeleverde informatie bewijst helaas dat deze website voldoende kritisch vermogen - om deze misplaatste beinvloeding te pareren - nog immer ontbeert.

Wellicht zouden PVRC bstuur en de "webmaster" zich tijdens diens vakantie (tot eind november?) eens moeten bezinnen op deze ongelukkige en bepaald ongewenste situatie?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

<i>"De belangrijkste maatregel van de inspectie is dat twee weken vóór het einde van het gebruiksjaar 2009, dat loopt van 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009, niet meer dan negentig procent van de geluidscapaciteit verbruikt mag zijn op de drie locaties waar in 2008 sprake was van overschrijdingen. Hiertoe moeten Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol een beheersplan opstellen. Schiphol moet vervolgens de Inspectie om de twee weken op de hoogte houden van het verbruik van de geluidscapaciteit op de drie locaties."</i>

Aldus inspectie V&W op 2 juli dit jaar.

http://www.ivw.nl/actueel/nieuws/maatregelentegenoverschrijdinggeluidsnormenschiphol.aspx

Geplaatst door JH Griese uit Amstelveen

Waarde CNS: Las u dan niet de voorstellen van BLRS ? ? Waar was u overigens op de OPEN BLRS avond ? (Geldt ook voor Alegeiz !)
Webbeheer tracht dacht ik de originele berichten te plaatsen, waar dan op gereageerd kan worden.....
En dat deed BLRS frequent !
Las u dan niet het interview met Vz Von der Vermeer , over het eenzijdig zich niet houden aan afspraken door KLM ..Etc. Etc.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

@cns: Voor de goede orde:
- In de rubriek knipsels worden 'knipsels' één op één geplaatst. De 'knipsels' worden door webbeheer niet aangepast of voorzien van commentaar.
- Inhoudelijke reactie in het redactioneel gedeelte van deze website is voorbehouden aan het bestuur van PVRC. Alleen het bestuur is immers verantwoordelijk voor de communicatie en stellingname.
- Wellicht dat u op de algemene ledenvergadering (meestal valt die in november) uw onvrede kunt delen met het bestuur?
- Uiteraard kunnen bezoekers reageren op hetgeen geplaatst werd en er over discussiëren. Dat is ook de bedoeling van deze website. In dat verband wordt uw bijdrage, ook deze, zeer op prijs gesteld.
- Ten slotte: Webbeheer bestaat uit klein team van vrijwilligers en gaat als zodanig niet met vakantie.


Geplaatst door leo uit de kwakel

** Hr. Aalegeiz,
om te voorkomen dat twee weken voor het einde van het gebruiksjaar meer dan 90% is verbruikt wordt deze maatregel genomen.
We hebben het vanmorgen vroeg al ondervonden.
Om 7 uur hebben we er al meer dan 15 horen gieren boven ons hoofd, elke anderhalve minuut eentje. Mazzel dat de wind daarna draaide maar het wordt feesten tot 1 november. De overlast zal hier heviger zijn dan die van de Zwanenburgbaan in Zwanenburg.

Leuk, even zo'n mededeling: de komende vijf weken gelieve u in Aalsmeer en in de gemeente Uithoorn -waaronder De Kwakel valt- bij zuid(en)(westen)wind elders te vertoeven.
Het scheelt wel, de wekker hoef je niet te zetten.

Geplaatst door gerard uit NULL

Waar handhavingspunten al niet goed voor zijn. Sterkte, Leo...

Geplaatst door Thijs uit De Rijp

Als het over de overlast van kinderen gaat
dan weet de overheid onmiddelijk in te -grijpen ,want kinderen zijn heilig??. Behalve wanneer Schiphol z,n plezier kan laten gelden!! Luidruchtig en vervuilend over kleuter en basis-scholen bulderen dat mag??

Geplaatst door Els uit Castricum

Precies Thijs,

Ook hier bulderen de vliegtuigen laag over duizenden schoolkinderen heen. Toen ik dat een keer meldde bij staatssecretaris Dijksma, dat al die kinderen zo niet konden leren, kreeg ik een brief van haar en een een telefoontje van een medewerker. In de brief stond, dat deze zaken niet onder haar beheer stonden. Waarop ik antwoordde dat net als in de homeopathie, alles als radertjes wèl in elkaar grijpt. Dus als zij in een team van bestuurders van Nederland werkt, ze ook dat hele team over dit feit zou moeten informeren! En benadrukken dat kinderen in een schone omgeving, stille omgeving, normaal en beter kunnen werken!
Het telefoontje van het Ministerie was helemaal verbluffend. De scholen, die last hebben van vliegverkeer, zijn toch geïsoleerd????? Nee dus, maar al was het wèl zo, dan nog is het lawaai te horen en buiten kunnen de kinderen gedragsstoornissen oplopen door het lawaai.
Hopelijk komt er langzamerhand toch een gevoel van schaamte bij de mensen, die deze vorm van terrorisme durven te promoten, zoals hier en daar een heel heel klein beetje bij de banken.
Het zou ze sieren!!

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Allemaal een hoop commentaar, maar dit is natuurlijk wel een GOEDE actie!

Er is bepaald hoeveel geluid een bepaald gebied mag krijgen en als dat 'vol' is, dan moet het geluid ergens anders vallen.

Dit een onderdeel van de gedachte: verdeel het geluid en niet alles op één plek!

Of de getallen in die afspraken correct zijn is natuurlijk de vraag.

Nu is er tenminste nog controle en sturing.

Straks met VVA is dat compleet weg!


Als iemand dit anders ziet hoor ik het graag!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Off topic:
"Waar was u overigens op de OPEN BLRS avond ?"

Hard aan het werk beste Jan. En vele vele anderen zullen ook niet op de open BLRS avond zijn geweest vanwege overige verplichtingen, desinteresse, een voetbalwedstrijd of om het even wat.

Naar ik aanneem ben je niet bezig een inventarisatie te plegen van hoe erg mensen overlast ondervinden aan de hand van hun bezoeken aan open meetings. Daarom mijn verzoek suggestieve vraagstelling achterwege te laten.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Laten we in ieder geval niet deze voortreffelijke site de schuld geven van de onzinnige berichtgeving door Schiphol. Eerst konkelen met de overheid/eigenaar en als het zo uitkomst je achter de besluiten verschuilen.

Misselijkmakend!

Goed dat iemand het publiceert.
Als de omwonenden het tij niet kunnen keren, ligt in ieder geval vast wie die dwazen waren die hun plannen ten koste van álles wilden doorvoeren. En welke belachelijke argumenten ze daarvoor gebruikten.

Hulde aan de webmaster en initiatiefnemers van deze site!

Geplaatst door JH Griese uit Amstelveen

Victor geheel met je eens. Er liggen minstens 4 Handhavingspunten op verkeerde plaatsten, want niet in of dichtbij woonbebouwing. De 35 Handhavingspuntenmoeten wat beter gesitueerd worden, en zoals de CDV Eversdijk al adviseerde er moeten hand- havings punten bij komen in de buiten-gebieden.
De laatste keer dat er overschrijdingen waren(Buitenveldertbaan) , wilde de Kamer PERTINENT handhaven, maar het was de dorpsarts himself als Cros Bewonersvertegenwoordiger, die ze opgaf !

Tot slot: De ellende zit dus bij politiek en sector. De manipulaties blijven een repeterende breuk. Als men niet goed wil, dan kanje 10 soorten stelsels verzinnen,maar blijft het hommeles.
beste Aalegeiz, ik bedoel niet op 1 persoon te spelen, maar een aantal personen reageert vaak op deze site, met kritiek. Wanneer het er dan op aankomt zie of hoor je er zeeeer weinigen ... Dat zijn geen suggestieve verzinsels,maar feiten.
Allez: prettig wekend !

jan Griese

Geplaatst door gerard uit NULL

@ Victor: gelijk heb je, concentreren is uit den boze. Echter, het effect van het plaatsen van handhavingspunten in woonkernen zal zal leiden tot meer vliegverkeer boven die andere woonkernen waar minder mensen wonen. Dus toch concentratie.
Daarnaast, het overschrijden van enig handhavingspunt heeft bij mijn weten nog nooit geleid tot ook maar enige vermindering van het totale vliegverkeer. Wél tot verschuiving van vliegverkeer en dus hinder. Of tot een boete. Het eerste hindert de sector in het geheel niet, het tweede wordt ingecalculeerd.
Om toch maar even op het Off topic deel in te gaan:
@ jan Griese: "Niet op 1 persoon aangesproken?" klopt, het waren er meer. Els werd uitgebreid in persoon aangesproken, Gerard eveneens, met verwijt en al, cns werd in persoon aangesproken.... Kweenie hoor... Dat waren er minsten drie. Beste jan, laat mensen graag in hun waarde. Accepteer alsjeblieft ieders individuele keuze. Sommigen uiten zich liever op deze site, anderen lezen deze site alleen, en weer anderen gaan juist graag naar zulke open bijeenkomsten. Daar is toch niks vreemds of verwijtbaars aan?
Waarom wil je dat mensen zich publiekelijk verontschuldigen voor hun eigen keuze?

Geplaatst door Els uit Castricum

Woensdag 30 september is het weer 'de dag van de onrechtvaardigheid.' Dus bij mij gaat de vlag halfstok.

Geplaatst door JH Griese uit Amstelveen

@Gerard, "bij mijn weten nog" is goed geformuleerd. Er werd ooit een boete uitgedeeld aan de Sector,en men stuurt er op gedurende het hele jaar!
Als er geen normen meer zijn wordt het wild-west ! Everdijk zei: Er moeten er ministens 90 bij in het buitengebied! ?
In 2007 wilde de Kamer in MEERDERHEID PERTINENT handhaven ! dus werkten die handhavingspunten goed. Vervolgens verkwanselde de Bewonersvertegenwoordiger uit Zwanenburg op eigenhoutje 20 minuten voor dat A.O in de Kamer de zaak . Tot verbijstering van 3 kamerleden, die zich zich er sterk vor gemaakt hadden BAH !Van je vrienden (???) moet je het maar hebben..

Tot slot: Het roer moet fiks om: Er moet gestreefd worden naar een functionele kwaliteits luchthaven. Maar liet ik al eerder weten: Welk stelsel je ook ontwerpt, als het niet integer wordt ontworpen, blijft het modderen!

Ook blijf ik er bij dat velen niet opkomen dagen bij belangrijke info gebeurtenissen.
Men wil actie, geeft dat aan, vraagt er om, wat heeft de gemiddelde web bezoeker er dan echt voor over ? .....


Geplaatst door gerard uit NULL

JH Griese, ik doelde op de organische 'autonome' groei van het totale vliegverkeer. Die is op geen enkel moment in het geding geweest.

Geplaatst door JH Griese uit Amstelveen

Gerard, Voor jou tijd is er juist erg veel discussie geweest vooral in de jaren negentig
Vooral door dat handhavingspunten vol liepen !
Dec 1998 was er weer en intensieve discussie in het kabinet, met als uitkomst: Er kan de komende jaren tot 2004 100.000 vtbw meer gevlogen worden, dus 20.000 op jaar basis,

maar daar werd de dubbelzinnige zin aan toegevoegd: MITS BINNEN DE MILIEUNORMEN...
Als we die handhavingspunten toen niet gehad hadden, was het toen al wild west geworden.
Uiteindelijk is het dus de politiek die maar blijft knoeien. Welk stelsel men ook uitdenkt,met of zonder handhaving, met honderd niet te volgen afspraken etc, dan blijft het fout gaan!
Voorbeelden: Van 300 hhavingspuinten,naar 35
die dus nu ook zouden moeten verdwijnen ....

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

´Gewoon´ Schiphol laten ´verdwijnen´ op een eiland voor de kust. Heb je geen handhavingspunten meer nodig, geen oeverloze discussies en vooral: je bied de mensen een enorm werkpakket aan. Kan de PVDA. mooi mee scoren.........En het geld? Even bij Woutertje aankloppen. Nu de wil nog.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** E.e.a. is het gevolg van mismanagement van Schiphol/NVNL of wat dan ook.

Vorig jaar was er ook al een probleem. Dit jaar heeft men het kunnen zien aankomen.

Je kunt ook zeggen dat het een duivelse truuk is om meer geluidsruimte te krijgen die volgend jaar uiteraard weer te klein blijkt te zijn.
Voorlopig zitten we hier vandaag met ruim 168 starts over het dorp en iets van 130 over Uithoorn. Vanaf ca. 17u wordt naar het noorden gevlogen wordt er op dezelfde Kaagbaan (én Aalsmeerbaan) geland.
Morgenochtend wordt het wederom feest.

Inderdaad, die handhavingspunten zijn er om in dit geval mensen uit Leimuiden te beschermen. Prima, maar het blijft mismanagement omdat men het niet heeft zien aankomen en pas 5 weken voor het einde heeft bijgestuurd. Dat was niet nodig geweest als het geluid gespreid was over de tijd.
Vliegen volgens afspraak is daarmee al meteen in de prullebak terecht gekomen want er VALT NIETS af te spreken. In dit geval zouden (als VVA al zou gelden) de mensen in Leimuiden en omgeving de dupe zijn geworden, maar dat kan net zo goed elders zijn.