Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kaagbaan blijft voorkeursbaan

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1797 
|
 Haarlems Dagblad 
Kaagbaan blijft voorkeursbaan

SCHIPHOL - Tien procent minder vluchten op Schiphol en toch bijna een overschrijding van de geluidsnormen rond de Kaagbaan. Dat was de centrale vraag donderdagmiddag tijdens een spoedoverleg op verzoek van de overleggroep Cros. Schiphol had zich onlangs de woede van bewoners en bestuurders op de nek gehaald door de Kaagbaan voor starts te sluiten en die toestellen over Aalsmeer en Uithoorn te sturen. De luchthaven zegde gisteren toe in de toekomst de betrokkenen eerder te informeren en te overleggen.

,,Dat de geluidsbelasting van de Kaagbaan ondanks de crisis toch bijna was overschreden, komt juist door de crisis. In de spits kon meestal worden volstaan met één start- en één landingsbaan. Er is veel minder parallel gestart en geland. Daar komt bij dat 2,5 maand lang er een zuidwestenwind stond, waardoor steeds vanaf de Kaagbaan werd gestart. Ook voor vliegtuigen die naar het oosten moeten. Normaal vertrekken die bij parallelle starts vanaf de Aalsmeerbaan’‘, legt Croswoordvoerster Daniëlle Meiboom uit.

Wat volgend jaar betreft is het wachten op een nieuw geluidsstelsel. Twee jaar lang wordt dan op proef gevlogen volgens het systeem van voorkeursbanen. Daarbij worden die banen ingezet waarbij de toestellen over zo min mogelijk woningen gaan. De Polderbaan en Kaagbaan hebben dan de voorkeur boven een Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. ,,Eigenlijk is dit jaar in de praktijk al zo gevlogen, alleen worden daardoor dan bepaalde handhavingspunten overschreden’‘, legt Meiboom de vinger op de zere plek. Juist daarom is deze week aan de Alderstafel hierover nog geen akkoord gesloten tussen de luchtvaartsector, overheden en bewonersgroepen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Wat een amateurisme !
Zo worden de geesten rijpgemaakt en gemas- seerd, om een nieuw handhavingsstelsel te ontwerpen, zonder handhavingspunten wel te verstaan ........

Geplaatst door gerard uit NULL

de Polderbaan is dit jaar meer dan ooit gebruikt. Veel meer. En nog zijn er lang geen handhavingspunten overschreden. Wat zou hiervan het hoger doel zijn?

Geplaatst door Thijs uit De Rijp

Er is veel minder parallel gestart???
Gewoon lulkoek ,want ze doen het hele jaar niet anders!!! Gelul in de ruimte noem ik dit en ook nog denken dat bewoners niet beter weten!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

LATEN WE PROBEREN DE ZAKEN HELDER TE STELLEN

DOEL VAN OUD EN NIEUW HANDHAVINGSSTELSEL:

Er is dus sprake van een oud geluidsstelsel en een nieuw.

Het momenteel nog geldende, oude geluidsstelsel heeft als doel te bereiken dat zo weinig mogelijk burgers aan een onaanvaardbare hoeveelheid geluid worden blootgesteld.

Het blijkbaar nagestreefde nieuwe stelsel, dat zich op voorkeursbanen concentreert, heeft als doel om over weinig mogelijk woningen te vliegen, zonder rekening te houden met de hoeveelheid geluid die de daar wonende burgers hebben te verdragen.

POLITIEKE ACHTERGRONDEN

Duidelijk is dat je met het tweede systeem meer vliegtuigen kwijt kunt dan met het eerste, omdat niet geprobeerd wordt te voorkomen dat er mensen zijn die aan het systeem worden opgeofferd doordat ze individueel worden overbelast.

Politiek wordt er lang aan gewerkt om aan het tweede systeem een schijnbare redelijkheid te verbinden, zodat het beter lijkt dan het eerste. Men heeft namelijk zorgvuldig vermeden een andere toets te gebruiken dan de aantallen belaste woningen. Dat gebeurde al met het oude geluidsstelsel.
Het is bijvoorbeeld een van de problemen dat buiten discussie bleef bij de promotie van het glijvluchtsysteem, dat zo nadelig is uitgevallen voor de mensen die wonen onder de naderingsroute van de Polderbaan.

BESPREKING

Een tweede probleem dat zorgvuldig van de onderhandelingstafel (in CROS, maar ook Kamer) wordt weggehouden is, dat men alleen die vliegtuigen in de berekeningen betrekt waarvan je de vliegbaan, de route dus, in de hand kan houden. De vliegbaan van rest kun je niet van te voren vastleggen.
De bespreekbare vliegbewegingen worden dus beperkt tot iets meer dan de helft. Ten eerste de alle vertrekkende vliegtuigen. Ten tweede alleen die landende vliegtuigen die landen volgens het ‚glijvluchtsysteem’, in de nacht dus.

CONCLUSIE

Het gaat dus niet zozeer om ensceneren van geluidsoverlast als wel om het buiten bespreking houden van twee soorten geluidsoverlast:
Ten eerste die door de vliegbewegingen van alle overdag aankomende vliegtuigen, die over een lang laag traject tegen de baanrichting in naderen, en waarvan de aankomstroute niet precies regelbaar is en de belasting gespreid is over een groot gebied
en ten tweede van de nachtelijk aankomende vliegtuigen waarvan de route wel regelbaar is, maar de belasting beperkt wordt tot een kleiner aantal maar steeds dezelfde burgers.
Er bestond een systeem dat toestond een fair beeld te krijgen van deze overgebleven geluidsbelasting. Het systeem van vrije klachtenmelding en registratie. Dit systeem is echter, ook volgens mijn overtuiging, deskundig om zeep geholpen.
Het is in de vorm van BAS verworden tot een techniek tot manipulatie van informatie.

JAMMER

Het oude geluidsstelsel was dus verre van ideaal, maar er was hoop op verbetering. Daarteo zou een beter meetsysteem nodig zijn en een verbetering van de klachtenregistratie. Die zijn dus alle twee om zeep geholpen.

Hoe het nieuwe systeem met zijn schijn van redelijkheid, in werkelijkheid leidt tot achteruitgang van de bescherming is nu al zonneklaar gebleken. Het is wel navrant te merken hoezeer manipulatie van informatie en schone schijn gebuikt worden om het halen van economisch voordeel ten koste van levenssfeer goed te praten.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Olav,

Vooral dat laatste is het probleem:

"het halen van economisch voordeel ten koste van levenssfeer goed praten"

Dat leeft namelijk op die manier bij diegene die beslissingen nemen.


Geplaatst door Theo uit Katwijk

Nog steeds bedotten de ambtenaren op het ministerie van V&W de zaak. De vierde macht heeft de touwtjes in handen en bepaalt met andere instituten het beleid. Alle pogingen van de omwonenden, hoe goed ook bedoeld, maken in het geheel geen kans.
Zolang de omwonenden niet door hebben wat er echt aan de hand is, is iedere poging tot een acceptabel beleid gedoemd om te mislukken.
Berkhout heeft daar impliciet vaak opgewezen.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Zolang niet doordringt dat een "bestuurlijke aardverschuiving" in gang is gezet waarbij de publieke zaak (& bewonersbelang)op afstand wordt gezet, is er tegen de zeer helder door O. Bijvoet weergegeven situatie geen kruid gewassen.
Herwaardering van de rol van lokaal en regionaal bestuur als opponent van de (al bijna samengevoegde) ministeries V&W en VROM lijkt de eerst nodige verandering om tot een meer evenwichtige afweging van belangen te gaan komen.
Laat men zich hier in de regio eens consequent op concentreren, met in het verschiet de gemeente- en statenverkiezingen.

Geplaatst door Stars uit NULL

De Buitenveldertbaan wordt inderdaad weinig gebruikt (ik neem aan dat deze over Hoofddorp gaat). De Aalsmeerderbaan wordt ook niet al te vaak gebruikt. Het probleem is ook dat er steeds meer mensen rondom Schiphol komen te wonen. Die mensen hebben ook last van geluidsoverlast, tegelijkertijd groeit Schiphol en krijg je botsingen tussen belangen. Schiphol zal (moeten) blijven groeien en alle geluidswetten zijn naar mijn idee een wassen neus bedoeld om burgers een gevoel van inspraak te verschaffen. Schiphol is gewoon enorm belangrijk voor onze economie en Lelystad is geen geloofwaardig alternatief naar mijn idee.

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

@Bijvoet: Het meeste klopt wat u schrijft,maar enkele correcties: 5e alinea:
Men heeft slechts een toets door het NLR laten uitvoeren, en die vergeleek, slechts 10 van de 35 Handhavingspunten, met een VVA systeem in theorie. Dat was dus geen huizen toets, zoals u stelt, maar een handhavingspunten/grenswaarde-vergelijk- king.
Alinea Bespreking : Goed punt, maar het is nog erger: Slechts 10 % kan men sturen, de andere 90 % wordt bepaald door het weer. En de tolerantiegebieden , worden nu ook weer groter...... zodat wat u schrijft waar is !

De huizennorm werd ook opgerekt van 11000 huizen naar 12300 . Min Eurlings moest de kamer gelijk geven: Er was een fout gemaakt,maar in het Aldersadvies staat weer brutaal 12300 huizen! Prof van Egmond, MNP : Minister u verlaat hiermee de oernorm !

Ook over de zgn Aantalsnormen wordt erg mistig gedaan (Aantallen ernstig gehinderden en slaapversoorden, tijdens de dag en de nacht )

Verder werd mij door een aantal inwoners van Castricum verzekerd, dat die glijvluchten inderdaad verlichting brachten(ca 8 dBA) maar ik ben het met u eens: Door velen wordt de herrie snachts nog onacceptabel gevonden(?!) Nachtvluchten moeten verboden worden, en zeker een combinatie van Dag en nachtvluchten.

U wees terecht op een goed MEET systeem . Meten kan nu erg goed (Als validatie van de berekeningen, maar Eurlings wil niet: Geen juridisering svp. Veel te link )

@Theo: Omwonenden hebben buitengewoon goed in de gaten wat er gebeurt, zoals de 14 Platforms van BLRS. Ik durf voorspellen,dat de koers nog niet gelopen is ,al wordt ons geduld zeer op de proef gesteld.
Dat zal pas blijken na de uitgestelde hoorziting en na het eerst volgende A.O. inde Tweede Kamer !

@Stars: De Buitenveldertbaan wordt nu weer fiks gebruikt en ligt niet boven Hoofdorp.
Hoofddorp had vroeger erg weinig last,omdat het in de oksels van de banen lag, maar sinds men met Microklimaat en ook anderszins aan het rommelen is geslagen, hebben duizenden inwoners te Hoofdorp nu overlast (Ook grondlawaai ! )
Verder is het abject wat u schrijft: De Aalsmeerbaan wordt zelfs disproportioneel gevlogen, en staat ingeschaald voor 90.000 vluchten ...! Dit terwijl de Polderbaan in 1995 werd "'Verkocht" met: De Aalsmeerbaan zal worden ontzien...??? !

@Victor: Via de mail op deze site, stuurde ik je 2 mailberichten, met het verzoek aan je, om mij eens te willen bellen, dit vooral met betrekking tot Krommenie: Kwamende mails wel bij je aan , of wil je niet reageren?

Mijn nr 0297-582336

Geplaatst door Els uit Castricum

'Tien procent minder vluchten op Schiphol en toch bijna een overschrijding van de geluidsnormen...enz.' Als er zoveel minder vluchten zijn, waarom wordt er dan nog steeds in de nacht gevlogen?? Vannacht was het weer in Castricum en àl die andere arme gekwelde dorpen raak! Om kwart voor vijf werd ik met hartkloppingen wakker. Mijn gewone ritueel maar weer uitgevoerd, thee zetten, in boeken gaan lezen met oa de titel 'vergeven' van Hans Stolp. Dat is een kunst, hoor, om iets dat zo nietsontziend wreed te werk gaat als de luchtvaart in Nederland, te vergeven. Ik zal maar niet vertellen, wat er allemaal in een mens om kan gaan maar dat er agressie ontstaat en niet alleen bij mij, zal niemand verbazen. Mijn mildheid van vergeven, op die nachtelijke uren ontstaat meer door het feit, dat ik weet dat de luchtvaart hier, 'een kat in het nauw is geworden.' Het zal niet lang meer duren of die kat wordt nog flinker op zijn staart getrapt. Dus nog even doorlezen 'snachts en proberen te vergeven!

Geplaatst door Victor uit Krommenie

@ Heer Griese...ik heb Uw mails niet ontvangen...wellicht kunt u het nogmaals proberen op :gegevensg@hotmail.com

Dank.


Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

beste Victor, Dit schiet niet op.
Ik mailde je,maar ik verneem niets van je?

gr Jan Griese