Platform Vlieghinder Kennemerland
 

KABINET AKKOORD MET WIJZIGING REGELS SCHIPHOL

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1461 
|
 regering.nl 
KABINET AKKOORD MET WIJZIGING REGELS SCHIPHOL

Het kabinet wil de regels voor Schiphol aanpassen. Door het geluid rond de luchthaven anders te verdelen, kan Schiphol groeien naar 480.000 vliegbewegingen per jaar. Er komen maatregelen om de hinder te beperken.


Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt hiervoor gewijzigd. In dit besluit zijn normen en regels opgenomen voor de vliegroutes, luchtverkeer en milieuaspecten.

De beslissing past binnen het coalitieakkoord. Hierin staat dat Schiphol kan groeien binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen.

Het kabinet wil de positie van Schiphol als belangrijk knooppunt behouden en ervoor zorgen dat er ruimte is voor ontwikkeling. Die ontwikkeling moet samengaan met maatregelen die de hinder beperken en de leefbaarheid vergroten.

Alderstafel
Over de aanpassing is advies gevraagd aan de Alderstafel. Hierin zijn Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en bewoners vertegenwoordigd.

De Alderstafel adviseerde dat het aantal vliegbewegingen kan groeien naar 480.000 per jaar. De partijen hebben convenanten opgesteld met maatregelen om de hinder te beperken.

Luchtverontreiniging
De aanpassing leidt tot meer vliegverkeer. Schiphol moet daarom maatregelen nemen om de luchtverontreiniging te beperken.

Zo moet de luchthaven bij de meeste gates walstroom gaan aanleggen. Vliegtuigen die elektriciteit nodig hebben, hoeven dan geen hulpmotor of dieselaggregaat te gebruiken.

MER
De ontwerpwijziging volgt op het milieueffectrapport (MER) van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. Hierin zijn milieueffecten van de aanpassingen, zoals veiligheid, geluid en emissies, in beeld gebracht.

Inspraak
De ontwerpwijziging, het MER-rapport en de convenanten liggen vanaf 10 september 2007 zes weken ter inzage.

Na afronding van de inspraakperiode worden de stukken naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie van de Tweede Kamer gaat samen met het advies van de Commissie voor de MER naar de Raad van State.

Na een positief advies van de Raad van State wordt het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol definitief aangepast.


Reacties op dit bericht