Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Juist meer herrie bij hoger aanvliegen

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1150 
|
 NHD 
Juist meer herrie bij hoger aanvliegen Download het gehele artikel 'Juist meer herrie bij hoger aanvliegen'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

Hoger aanvliegen geeft meer overlast in Castricum wanneer dit wordt gecombineerd met CDA (Coninuous Descent Approach) nadering. omdat dan alles zich door de nauwe corridor tussen Castricum en Limmen moet persen. Vandaar dat er sprake is van de noodzaak voor een andere variant.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Heel langzaam komt de aap uit de mouw:

er zijn helemaal geen oplossingen mogelijk en de burger wordt bij de neus genomen door te doen alsof het wel kan. De sector luistert zelfs naar die burger op de grond.

De site van de familie Poot zet wel aan het denken wat dat betreft. Is het inderdaad waar dat de Polderbaan zo extreem ver weg van Schiphol is neergelegd om meer aan vastgoed exploitatie te doen? Het zou zo maar kunnen, zinniger argumentatie is mij niet ter ore gekomen.

Als het inderdaad zo is, dan is er echt maar 1 oplossing: dicht die Kolderbaan en strafrechterlijke vervolging van diegene die (politiek) hebben meegewerkt aan dit debacle en diegene die halstarrig blijven verdonkeremanen wat voor extreme overlast vliegverkeer met zich meebrengt.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ik zou niet weten waarom hogeraanvliegen incombinatie met CDA procedure meer herrie in Castricum/Limmen zou moeten geven.
Oplossing: Vanaf ver uit zee veel hoger punt
kiezen. Dan vandaar uit divergeren in 2 routes: Een die nu al over Castricum loopt
scheelt voorlopig wel 15 dBA = 500 % reductie van herrie.Dat is alvast mooi meegenomen. De andere via de IJmond. Beiden via zo weinig mogelijk bewoond gebied. Daarbij dienen er meer handhavingspunten bij te komen, zoals via de motie Baarda is gegarandeerd voor de buitengebieden.
Dan zal blijken dat schiphol niet verder kan groeien.
Eerder bleken de gebieden Zwanenburg, A.veen-Buitenveldert en Aalsmeer gezien de gigantische klachtenaantallen al die extra herrie niet te kunnen verstouwen. Nu loopt het verderop volkomen spaak.
JanGriese

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan, concentratie boven het nu al veelgeplaagde Castricum is UIT DEN BOZE. 't is zéker geen 10-15 dB stiller (dat laten ze ons geloven). Wij zijn ervaringsdeskundige met de nachtelijk CDA landingen. Vooral in de ochtenduren, vanbf ca half vijf, als het druk wordt, vliegt men semi-CDA en is er nauwelijks verschil te merken met het huidige dag vliegen. Dus: NOOIT CDA-by-day over louter Castricum. NEVER EVER. Dat zou een nog grotere ramp zijn voor ieder die onder die vliegroute woont. Pakweg iedere 1,5 minuut overdag, steeds maar weer, én op termijn ook in nacht?

O ja, wijs even aan waar de zo weinig mogelijk bewoonde gebieden in de IJmond/Kennmerland liggen. Je was zelf gast op de ledenvergadering van PVRC, daar stond een statistiekje op een sheet. In het gebied vanaf Velsen t/m Castricum wonen 188.000 mensen, meer dan in Haarlem (147.000) of Alkmaar (94.000) .

gemeente aantal
Castricum 35.340
Uitgeest 11.783
Beverwijk 36.995
Heemskerk 36.294
Velsen 67.738
------
totaal 188.150

Ligt er een vrije corridor ergens ten noorden van Alkmaar??

Geplaatst door OB uit Castricum

Jan,

Handhaving in buitengebieden, zoals die gegarandeerd zouden zijn in de motie Baarda, heeft niets te maken met beheersen van hinder in kennemerland. De officiele buitengebieden liggen in een nauwe contour om Schiphol. Zelfs al daar een dichte ring van handhavingspunten ligt dan nog is wat daar wordt er gehandhaafd alleen wat DAAR als geluid vanuit de verte aankomt. Het geluid dat die handhavingspunten bereikt vanuit verkeersgebied als Kennemerland buiten het buitengebied (en er inderdaad gemeten wordt) speelt op de meetlocatie (door de afstand) nauwelijks een rol, noch de hoogte van wat daar verderop vliegt. Wat men 'van nature afnemen van geluid naar buiten" noemt is wat van het op de ring van handhavingspunten gemetene weer naar buiten doordringt. Het handhavingsprotocol op de contouren werd indertijd gebaseerd op antieke vliegmodellen en is iets dat niet meer zou mogen gelden voor het huidige luchtverkeersgebied buiten de officiele buitengebieden. Geen mens die dat meer weet. Geen mens ook, die zich realiseert dat de deskundigen Miedema en Oudshoorn die de Lden-overlast-functie bepaalden statistisch deskundige psychologen zijn en geen acoustici!

Langzamerhand is dat alles voor velen wel duidelijk. Alleen To70, dat moet werken met obsolete protocollen, protocollen zoals die ook nog in Baarda zouden moeten gelden, heeft daarin geen keus. Ofschoon het een obsoleet protocol is, is het nog altijd een officieel protocol. Dus moet To70 in opdracht van VenW daarmee werken. Het gevolg is dat kamerleden, die heus de tijd niet hebben om zich in te werken in geluidsstudies, noch staatssecretaris of ministers in de gaten hebben hoe misvormd de redeneringen zijn. Het is het soort situaties dat altijd weer voorkomt en waartegen in het verleden door sociaal-psychologen als Michel Foucault (Madness and Civilisation) al helder is gewaarschuwd.

Olav

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

Als je de verkeerde vragen stelt aan een onderzoeker dan krijg je een verkeerd antwoord,
zo ook wat aangaande de herrie, per definitie: als men twee keer zo hoog vliegt, dan hoor je ze 4 keer minder, dit geld ook voor Castricum, sterker nog, op dit moment wordt er horizontaal in treintjes gevlogen ( op 2000 voet) met een motorvermogen van 70%. als je dit doet op 4000 voet (twee keer zo hoog) dan heb je 4 keer minder herrie. Het voostel is: de daling van grote hoogte, en dus nooit lager dan 4000 voet in treintjes horizontaal. Als een vliegtuig aan het dalen is, dan is het motor vermogen 35%, wat met gemak ook nog een vermindering opleverd in de herrie.
Dus gelukkig voor de hele Ijmond en Casticum zal de herrie gigantisch kunnen afnemen, op korte termijn.
Ik hoop dat het onderzoekertje ook even aan de transitie hoogte aanpassing heeft gedacht. ( die moet in navolging van andere grote Europese Luchthavens minimaal verhoogd worden naar 6000 voet)

Bas van den born

Geplaatst door Gerard uit NULL

Bas, kleine correctie. 'laten dalen' wordt nu nog uitgelegd als CDA-vliegen, en dat betekent nu nog dat ALLE kisten steeds over dezelfde woonwijk worden geleid. De mensen die onder zo'n route woneen kan je dat niet aan doen. Hinder is niet alleen gerelateerd aan de gemiddelde herrie, maar zéker ook aan de mate van voorkomen. Wellicht dat dalen á la Frankfurt een optie is. Daar vliegt men én hoog, én continue dalend én toch verspreid over een groot gebied. Dat zou dus een eerlijker verdeling van de overlast geven, waarbij de overlast an sich ook nog eens vermindert. Dit staat overigens in geen enkel verbetervoorstel, als ik dit eerder wist had ik het ingediend.

Geplaatst door OB uit Castricum

Bas

Heb je er aan gedacht, dat de eigen helling van het instrument landins system vraagt dat een vliegtuig dat er twee maal hoger in aankomt ook twee maal zo ver van de baan met het rechte stuk van de daling begint: Het eindpunt van de CDA zou dan helemaal niet boven Castricum liggen maar ergens rond Alkmaar.

Er kan natuurlijk langs een sterkere helling worden geland, maar dan wordt dat uiterst onplezierig voor de inzittenden van het vliegtuig. Oorpijn enzovoorts.

De verkeersleiding is niet gek op CDA overdag want die kost capaciteit. Anders zaten we al lang met vliegtuigen die niet via Limmen/Castricum landden maar via Alkmaar/Heiloo. Daar is meer ruimte. Hoe langer echter de daling des te meer kans op filevorming (vliegtuigen dalen namelijk niet allemaal even snel) en dus vertraging en capaciteitsverlies.

De LVNL is ook niet gek: alle verbeteringen die zonder capaciteitsverlies mogelijk zijn, zijn natuurlijk al lang de revue gepasseerd.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Gerard stelt nu dat dalen al a Frankfurt mogelijk een optie is. Dat is winst.
In een groot aantal andere gevallen in Europa, daalt men vanaf veel grotere hoogte.Begrijp me goed,ik ben geen acousticus. Maar zijn ze nu overal elders gek? Ik ontkom er niet aan te concluderen, dat Schiphol een unieke luchthaven is. Hoe uniek laat ik aan de goede waarnemer over.
En...Olav je houdt nog steeds alle vertrouwen in de LVNL. Merkwaardig! Die club kan wel wat is mijn waarneming, maar een grenzeloos vertrouwen in alle opzichten heb ik niet!
Jullie spraken een jaar geleden met de LVNL.
Daar kwam uit: CDA vliegen zou niet kunnen Veel te ingewikkeld voorlopig. Zelf spreek ik in een bijeenkomst te Amsterdam de heer Kroese hierop aan: Hij: u hebt gelijk. Het kan morgen worden ingevoerd. Kost wel wat capaciteit. Later zegt hij: Het kost wel enige capaciteit.Ik confronteerde hem toen met: In het verslag van een eerder gesprek met u staat: Het kan niet! Kroese: Dan maakte u een verkeerd verslag. Ik: Dat verslag werd gemaakt door uw Marjolein Wenting.
Daar bleek de Heer Kroese verder geen reactie op te hebben.

Jan Griese

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

Ha die Olav en Gerard, alleen het laatste stukje hoeven de vliegtuigen maar recht voor de baan te zitten
en dat is ongeveer "de laatste 8 km en ze moeten dan door een denkbeeldig raampje vliegen wat op 2000 voet hoogte ligt, het hele idee achter CDA vliegen is dat de computers aan boord van de vliegtuigen het vliegtuig zo laten uitkomen dat dit lukt, doorgaans wordt dit mooie zuinige proces door de verkeersleiding verpest.
Dus het eindpunt van CDA is ongeveer 8km voor de landingsbaan, (overigens voor iedere landings baan). Als je de boordcomputers hun gang laten gaan dan wordt er niet meer in treintjes gevlogen maar over een groot verspreid gebied.

Als het toch nodig zou zijn om in treintjes te vliegen dan kan dat vanmiddag nog ingevoerd worden op 4000 voet, dan hebben we terstond een herrie reductie van 400 %

dit zijn twee totaal verschillende zaken en oplossingen.
grt bas

Geplaatst door Gerard uit NULL

Dag Bas,
Mij werd altijd verteld dat CDA alleen maar mogelijk is als er in treintjes wordt gevlogen. Dus ook als treintje in de bochten tot de aanloop van de rechte lijn. Zoals bij het huidige asociale nachtregime boven Castricum. Zie 'radar'. Uit de nomos-plaatjes van Frankfurt leid ik af dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om verspreid over een groot gebied volgens een CDA-procedure aan te vliegen. Treintjes-CDA is gewoon asociaal en moet je de mensen die onder de route wonen niet willen aandoen. Verspreid-CDA vliegen, bij voorkeur steeds met de grootst mogelijke daalhoek die past bij het vliegtuigtype, dat is een heel ander verhaal. Daar krijg je de overlast significant mee omlaag en niet ten koste van een paar ongelukkigen die toevallig net onder de treintjes-CDA-route wonen. Het lijkt zo simpel, maar het zal in de uitvoering wel te moeilijk worden. Te hoge werkdruk las ik laatst. Ik zou tot LNVN willen zeggen: neem dan een paar extra verkeersleiders aan, dan maakt de sector zijn werkgelegenheidsclaim eens een beetje meer waar.

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Maximale capaciteit en luchtzijdige bereikbaarheid en het terugdringen van de milieubeperkingen. Dat is wat de LVLN in innige samenwerking met Schiphol Group en KLM voorstaat. Dit ZBO (onder eindverantwoordelijkheid van Min. Peijs)is nog nooit op de noodzakelijke zelfstandigheid,onafhankelijkheid en maatschappelijke inzet behorend bij een balansvisie getoetst. Zou, nu het CDA de balansvisie economie en ecologie bepleit, bepaald geen overbodige luxe zijn. De door de ministeries V&W,VROM en EZ gevoerde regie rond de evaluatie lijkt er op gericht zo'n toets te voorkomen. Toch lijkt dit een essentiele stap om een balans enige kans van slagen te geven.

Geplaatst door Albert uit NULL

Het in het artikel aangehaalde voorbeeld pakt goed uit voor de rust van de lokale bewoners. Heeft To70 op de bijeenkomst bewoners uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk verwacht? Als bovenstaande juist is, dan kan ik dit voorbeeld niet anders interpreteren als stemming makerij en vraag ik me af in hoe verre het onderzoeksbureau vooringenomen is. Voorbeelden gebruiken om er een gezellige avond van te maken is wel de limit.
Naar aanleiding van bovenstaande vraag ik me af: Is To70 een bureau dat onpartijdig onderzoek doet naar de luchtvaart of is het een pro-luchtvaart bureau?

Jammer dat de schrijver van het NHD zo weinig ruimte heeft om een verhaal te maken…
door hoger vliegende geluidsoverlast bij hoger vliegen in Velsen, Beverwijk en Heemskerk minder worden en dat door DEZE??? routewijziging in Castricum en Uitgeest meer overlast zal worden ervaren. Een krant wordt toch gemaakt voor de lezers, zodat ze informatie tot zich kunnen nemen?

P.s.: Alleen maar hoger vliegen kan niet voor meer overlast. Als dat wel waar zou zijn dan zou het zot zijn om nachtvluchten hoger over te laten komen dan “dag”vluchten, zoals nu gebeurt.