Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Is de Nood aan de Man? Milieufederatie wenst opheldering over kerosinelozingen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 770 
|
 Milieufederatie Noord-Holland 
Is de Nood aan de Man? Milieufederatie wenst opheldering over kerosinelozingen

Zaandam,  15 augustus 2005 - De Milieufederatie Noord-Holland wil dat piloten die kerosine lozen in het Nederlands luchtruim, verplicht worden hierover te rapporteren. Deze gegevens moeten in een openbaar registratiesysteem worden bijgehouden. Momenteel is de praktijk van kerosinelozingen nog omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Ook wenst de milieufederatie dat de eventuele schadelijke gevolgen van kerosinelozing voor mens, dier en plant in beeld worden gebracht.

Uit een onderzoek dat in opdracht van de Milieufederatie Noord-Holland is uitgevoerd,  blijkt dat er geen compleet en openbaar register wordt bijgehouden van kerosinelozingen. Het luchtverkeersreglement verbiedt lozingen vanuit vliegtuigen tijdens hun vlucht, maar in noodgevallen mag de gezagvoerder van dit verbod afwijken. Er zijn aanwijzingen dat niet alleen ter wille van de veiligheid kerosine wordt geloosd, maar ook om financiële redenen: het toestel krijgt door brandstof-dumping een lager landingsgewicht en hierdoor hoeft er na de landing geen “overgewicht-inspectie” uitgevoerd en betaald te worden door de luchtvaartmaatschappij.
Waarschijnlijk is kerosinelozing in het Nederlands luchtruim geen zeldzaamheid. De onderzoekers berekenen dat alleen al vanwege veiligheidsredenen jaarlijks 20 tot 25 keer kerosine wordt geloosd met een totale hoeveelheid van circa 800 ton. Een deel hiervan, tussen de 0 tot 30%  (afhankelijk van de omstandigheden), bereikt de grond.  Van de totale hoeveelheid koolwaterstoffen die jaarlijks wordt uitgestoten door de luchtvaart is alleen al tussen de 38 en 48% toe te schrijven aan kerosinelozingen.
Er is veel onrust in de omgeving van Schiphol onder omwonenden en glastuinbouwers over de kerosinelozingen. Alleen al om die reden is meer openheid gewenst. Verder is er nog veel onduidelijkheid wat de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten zijn van kerosine wanneer deze de grond bereikt. Ook over de andere mogelijke gevolgen voor gewas, plant en dier is nog niet veel bekend.
De luchtverkeersleiding, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de KLM hebben bijzonder slecht meegewerkt aan het onderzoek. Op verzoeken om informatie werd in het geheel niet, of sterk vertraagd of maar ten dele gereageerd. De milieufederatie vreest dat instanties en/of piloten trachten belangrijke feiten onder de pet te houden. Zij heeft daarom de Luchtverkeersleiding Nederland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dringend verzocht om openheid van zaken. De milieufederatie verlangt dat er duidelijke instructies komen voor de piloten en dat het beleid krachtig wordt gehandhaafd. Ook vindt de milieufederatie dat de burgers in Nederland het recht hebben te weten wat er boven hun hoofden geloosd wordt.


Klik ==> hier voor het volledige rapport “Is de nood aan de man?” ( PDF - 3,59 MB; inclusief bijlagen)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

De Luchtverkeersleiding openheid van zaken
vragen? Het ministerie van Verkeer en water-
-staat om openheid vragen?

Je kunt het net zo goed aan een ezel vragen.
Dat soort instellingen staan boven de wet.
Die luisteren niet naar 'Jan met de Pet'.
En als je uberhaupt wel antwoorden krijgt,
dan zullen zij net zo omgeven zijn als van
een kerosine-waas.
Helaas, deze instellingen hebben mij te vaak
bewezen dat zij absoluut niet te vertrouwen
zijn.
Holland op z'n smalst!