Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Ir P. Riemens benoemd tot lid van het bestuur van LVNL

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1216 
|
 LVNL 
Ir P. Riemens benoemd tot lid van het bestuur van LVNL

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft ir. P. Riemens per 1 januari 2008 benoemd tot lid van het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland. Met ingang van dezelfde datum is
ing. J.W. Klein Ikkink als lid van het bestuur herbenoemd.

Met deze benoeming van Paul Riemens zijn de kerncompetentie en de operationele
dienstverlening sterker in de hoogste bestuurslaag van LVNLverankerd. Het bestuur bestaat nu weer uit drie leden, zoals dat ook vóór 2001 het geval was.
Binnen het bestuur zal Paul Riemens zich als Chief Operating Officer met name richten op de operationele dienstverlening en Jan Klein Ikkink op de verdere ontwikkeling en versterking van de interne organisatie.
Voorzitter van het bestuur is sinds oktober 1998 de heer G.H. Kroese. Naast het algemene beleid en de aansturing van de organisatie houdt hij zich vooral bezig met internationale zaken. Als algemeen directeur en Chief Executive Officer leidt Eric Kroese tevens het directieteam.
Paul Riemens (45) vervulde sinds 1 juni 2003 de functie van directeur Air Traffic Management.
Hij is zijn loopbaan bij LVNL in1984 als aspirant luchtverkeersleider begonnen. Tot zijn benoeming als directeur heeft hij als luchtverkeersleider gewerkt, steeds in combinatie met verschillende managementfuncties en studies. Zijn benoeming tot lid van het bestuur geldt voor de periode van vijf jaar.
Jan Klein Ikkink is herbenoemd voor twee jaar. Aan het einde van die periode zal hij op eigen
verzoek zijn carriere bij LVNL van ruim 38 jaar afsluiten. Hij is sinds 1 januari 1995 lid van het bestuur, na onder meer de functie van hoofd Technische Dienst te hebben vervuld.
Luchtverkeersleiding Nederland is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).
De minister van Verkeer en Waterstaat benoemt de leden van het bestuur op voordracht van de raad van toezicht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

BELANGRIJKE EN HOOPVOLLE BESLISSING

Er staat:"Met deze benoeming van Paul Riemens zijn de kerncompetentie en de operationele dienstverlening sterker in de hoogste bestuurslaag van LVNL verankerd"

Niet alleen dat, maar ook de keus van de persoon, de Heer Riemens is belangrijk. Velen onder ons kennen hem.
Al sinds begin 2006 was hij nauw betrokken bij het concretiseren van een rol voor de LVNL in het vormgeven aan de relatie tussen het luchtverkeer en de kwetsbare woonomgeving.
Door deze benoeming bewerkstelligt de minister dat ervaring in daadwerkelijke omgang met met geluidsproblematiek voortaan deel uitmaakt van de zaken die oordeel en leiding over de operationele dienstverlening van de LVNL versterken.

Het lijkt me dat we als omwonenden daar blij mee kunnen zijn. De Heer Paul Riemens heeft in het verleden al laten merken dat hij open staat voor de gedachte dat vernieuwing in operationele dienstverlening ook gericht moet worden op kennis van, en dienstbaarheid aan. een zorgzamere omgang met de diverse vormen van geluidsoverlast.

Het wachten is nu op de politieke beslissingen die in de nabije toekomst zullen worden genomen.
Welke middelen en concrete opdrachten zal men de LVNL kunnen aanreiken, opdat de Luchtverkeersleiding Nederland bij de bewoners onder het luchtverkeersgebied, ook daadwerkelijk het vertrouwen herwint in een ook op het respect voor hun woonomgeving gerichte dienstverlening.

Geplaatst door Els uit Castricum

Op woensdag 30 januari a.s hang ik de vlag weer halfstok voor "de dag van de onrechtvaardigheid!!"
Op de laatste dag van de maand, dus 31 januari is de koningin jarig. Nu doe ik het een dag ervoor.
Na een nacht van brullende vliegtuigen, waar van hoger aanvliegen waarschijnlijk geen sprake is, want het lawaai is om gek van te worden, ben ik nog vastbeslotener om mijn actie vol te houden.

Geplaatst door max uit Het dorp

Vroeger was niet alles beter, maar toch......
Het Dorp

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk een kar met paard
Een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets
Maar het is waar ik geboren ben
Dit dorp, ik weet nog hoe het was
De boerenkind'ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen

refr.:
En langs het tuinpad van m'n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat 't nooit voorbij zou gaan

Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp'le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
Met flink veel glas, dan kun je zien
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En d'r dressoir met plastic rozen

refr.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en beatle-haar
En joelt wat mee met beat-muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtjespringen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen

En langs het tuinpad van m'n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Het vorig bericht, van "max", moest helaas verwijderd worden i.v.m. het plaatsen van tekst van het lied "het Dorp" waarop ondubbelzinnig auteursrecht van toepassing is. Sorry, max.

Geplaatst door O.B. uit Castricum


Geplaatst door Rose uit Randstad

Zie onder rubriek Schrijf!
Nr: 3292
Naam: P. Sant
Tijd: 2007-11-29 11:49
Plaats: Bulderdam
IP: gelogd

OPEN BRIEF

Aan de heer P. Riemens, directeur Air Traffic Management van LVNL


Meneer Riemens,

Ik heb u woensdagavond 28 november aangehoord in de Burgerzaal van de gemeente Aalsmeer.

U maakte met uw presentatie (onbedoeld) duidelijk dat de Luchtverkeersleiding wel degelijk de tactiek hanteert om zoveel mogelijk tússen de handhavingpunten door te vliegen. Want nu u in overleg met de bewoners de dorpskern van Rijsenhout mijdt (volgens mij gewoon uw morele plicht!) loopt handhavingspunt 33 plotseling veel sneller ‘vol’.

Uw medewerkers dumpen nu gemakshalve extra herrie bij Aalsmeer. Dat is dus úw opvatting over het scheppen van een ‘microklimaat’ per baan!

Het tussen de handhavingspunten doorvliegen is natuurlijk een stuk gemakkelijker voor uw organisatie geworden. Het zijn er immers nog maar 35. Dat scheelt een jas vergeleken met de oorspronkelijke 300. Nee, dat heeft u samen met Schiphol prima voor elkaar!

Verder viel het mij op dat u voortdurend probeert te vluchten in een slachtofferrol. Het dieptepunt van uw optreden vond ik wel uw opmerking dat u “daar toch maar stond” en “ook liever rustig thuis had willen zitten”.
U werd terecht de oren gewassen door een aanwezige moeder: “Wij kunnen nóóit rustig thuis zitten, niet overdag en niet ’s nachts.”

Meneer Riemens, u past níet de rol van slachtoffer, maar een heel andere: die van mede-veroorzaker van ongekende overlast.

P. Sant, Bulderdam

Geplaatst door Olav Bijvoet. uit Castricum

Mijns inziens heeft het zin nut noch reden om de heer Riemens op deze plaats verwijten te maken.
Ik blijf zijn benoeming verwelkomen en wel om de eerder door mij aangegeven reden.

Wanneer en waar vliegtuigen landen wordt inderdaad bepaald door de verkeersleiding, niet door Schiphol, noch door de luchtvaartmaatschappijen. De verkeersleiding moet daarbij gevolg geven aan zijn opdracht. Dat is, zoveel mogelijk capaciteit te leveren onder condities van veiligheid en binnen de beperkingen die door de wetgever zijn vastgelegd. Daarbij rekening houden met klachten over geluidsoverlast voor omwonenden behoorde tot niet lang geleden uitdrukkelijk niet tot de opdracht aan de LVNL.

Het is inderdaad de druk van omwonenden die ertoe heeft geleid dat belangen van omwonenden in het luchtverkeersgebied zijn gaan meespelen, maar in welke mate de LNVL op dat gebeid vrijheid heeft van handelen wordt uitsluitend bepaald door de politiek. Binnen heel nauwe grenzen is er iets ontstaan als microregulatie. Degene die daar officieel bij betrokken was, is de Heer Riemens.

Niet voor niets schreef ik hierboven, dat de recente benoeming van de Heer Riemens betekent dat zijn betrokkenheid met omwonenden nu mee kan spelen tot in de hoogste lagen van het bestuur.
Een intelligent toeschouwer weet dat een heel klein en misschien dubieus stapje is, maar het is een stap. Hij/zij weet ook dat dit alles niets betekent indien de politiek geen vrijheid schept en mogelijkheden voor de LVNL om een eigen proactieve rol te gaan spelen bij de bescherming van de burger. Daartoe zijn een geheel nieuwe visie en opstelling nodig, niet bij de Heer Riemens en niet bij CROS of Alderstafel, maar bij de overheid.

Het is jammer genoeg zo dat de continue ergernis die vele omwonenden wordt aangedaan - ten onrechte meen ook ik - ertoe leidt, dat ieder bericht rond Schiphol neigt met hoon te worden ontvangen. Het is mijn overtuiging dat we daar alleen maar negatief mee scoren. Ik span mij in om duidelijk te maken dat gelijk proberen te krijgen op punten die we al eeuwen geleden zijn gepasseerd, wel eens een boomerang kan zijn, omdat de oude organisatie gewoon op zich al niet deugde. Daar zijn sommigen het niet mee eens, maar anderen wel. Er is behoefte aan een nieuwe visie.

De benoeming van de heer Riemens en de erkenning, voorlopig voornamelijk maar met de mond beleden van de noodzaak te luisteren naar bewoners in het luchtverkeersgebied, zijn tekenen van een langzame vooruitgang. De verkwanseling van het IKB is een setback, evenals de instemming met saldering van onder condities.

Het gaat niet om beter weten. Het gaat niet om macht. Het gaat om een nieuwe wind en om de bereidheid te luisteren naar elkaar. Niet alles is mogelijk. Maar dat lukt alleen maar wanneer we weten te waarderen wat wel goed is. Aan beide kanten.

Er zijn er die dit naïef vinden. Wel dan zijn er ook naïeven onder de gehinderden. Maar ook die hebben hun rechten.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Waardigheid is goed, maar te lang werkte dit als de bekende zachte heel meesters.
Nu en dan is druk nodig,om eindelijk veranderingen te bewerkstelligen.

Geplaatst door Ton uit NULL

Mijnheer Bijvoet, ik heb altijd veel waardering voor Uw bijdragen op deze site.
Ook nu weer.
Tel je zegeningen. Zelfs de kleintjes. U bent ook bereid zich om die reden naïef te noemen.
Ik raak echter niet zo snel meer onder de indruk na 20 jaar aktief bezig zijn om de groei van Schiphol ook maar énigszins te beteugelen i.v.m. de stééds maar heviger wordende negatieve gevolgen ervan voor de omwonenden.
De laatste 5 jaren waren driedubbel aktief.
Schiphol groeit maar door. De hinder is nog niéts verminderd. Slechts gegróeid.
Zo'n benoeming zegt me helaas niets.
Slechts feitelijke vermindering van het aantal vliegbewegingen op Schiphol zal de hinder doen verminderen.
Al het andere is, soms niet onbelangrijk, broddelwerk.
Niet realistisch gedacht natuurlijk.
Maar ik vind het toch en zeg het ook.
In die zin ben ik vast naïef.

Geplaatst door Olav Bijvoet. uit Castricum

Beste mijnheer Ton,

Dank voor de waardering.
Overigens, niet ik noem mijzelf naïef.

Mijn stelling is:

"DOORMODDEREN IS DODELIJK"

Na twintig jaar modderen moet dat ook aan U wel duidelijk worden en aan Alders.
Ik zei: Er is behoefte aan een compleet nieuwe aanpak.
Ik denk dat dat helder moet zijn voor iedereeen.

In die nieuwe aanpak zal de verantwoordelijkheid voor vlieggedrag,
want daar gaat het om,
moeten liggen bij wie het vlieggedrag regelen en nergens anders,
en dat is de LVNL.
Die moet bepalen waar de grenzen liggen, wat kan en niet kan,
wat de gemeenschap kan verdragen, hier en nu en her en der.
op geleide van vraag en bevindingen.

Maar dan moet de LVNL wel financieel onafhankelijk zijn van de sector
En de middelen hebben, mogelijkheden en de opdracht daartoe van de overheid krijgen en niet van de luchtvaart.
Te goedkoop vliegen zal niet mogelijk zijn, want dan gaat het ten koste van de burger en van een goede LVNL, zoals nu.
Het is niet Schiphol dat bepaalt waar gevlogen wordt, of een bedrijf of vliegtuig, maar de LVNL,
dus het klachtencentrum hoort bij de LVNL,
want die bepaalt waar en hoeveel kan worden gevlogen en heeft steeds uit te vinden welke handeling in vlieggedrag met de grootste daling in klachten gepaard gaat.

En wanneer er grenzen worden bereikt zal de LVNL daarover onafhankelijke en onpartijdige bevindingen kunnen bieden ter beslissing door de politiek.

Dus een regering die eindelijk eens de knoop doorhakt.
Ik ben ervan overtuigd dat de LVNL dat ook wel ziet.
En een eerste stapje zet.
En misschien krijgen we ooit nog eens een regering die het door heeft
en

DE TERING NAAR DE NERING ZET.

Geplaatst door Ton uit NULL

Als het in dit tempo doorgaat zullen wij het niet meer beleven dat de regering "de tering naar de nering" zet.
Het is overigens duidelijk dat we het met elkaar eens zijn dat uiteindelijk de provinciale en landelijke politiek de hele gang van zaken met Schiphol bepaalt.
Echter zónder politieke wil, zonder politieke moed en zonder politieke verantwoordelijkheid voor gezondheid en welbevinden van een intussen buitengewoon grote groep Nederlanders rondom Schiphol, kunnen we het wel vergeten.
Uiteindelijk zal een volgende regering wel door de omstandigheden gedwóngen worden de juiste stappen te nemen.
Het zou echter van vooruitziende verantwoordelijkheid getuigen als dat nú al gebeurt.
En verantwoordelijkheid is per definitie vooruitziend.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

beste Ton,
Jouw citaat: "Echter zónder politieke wil, zonder politieke moed en zonder politieke verantwoordelijkheid voor gezondheid en welbevinden van een intussen buitengewoon grote groep Nederlanders rondom Schiphol, kunnen we het wel vergeten.Uiteindelijk zal een volgende regering wel door de omstandigheden gedwóngen worden de juiste stappen te nemen."

Geheel mee eens, Alleen: Een volgende regering zou mogelijk weer meer rechtse krachten kunnen omvatten. En dan zie ik het helemaal somber in. In deze regering zitten 2 partijen, die ons verzekerden eenandere richting te willen inslaan.......


Geplaatst door Olav uit Castricum

Maar aan politieke stellingname kunnen en mogen we hier niet doen. Wind noch geluidsoverlast maken onderscheid des persoons.

Wat we alleen maar kunnen is steeds opnieuw:

scheefgroei aanwijzen, die is ontstaan door fouten, manipulaties, vergissingen of onkunde of ingeslepen bedrijfsblindheid en door ogen te openen voor harde feiten, maar ook voor domheid en eigengereidheid van verantwoordelijken

en proberen een handje te helpen bij het aanreiken van welke structuren ons inziens helpen een nieuwe richting in te slaan zonder bestaande goede zaken kapot te maken.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

"zonder bestaande goede zaken kapot te maken. Ik hoop dat u hieraan meewerkt"

Geplaatst door O Bijvoet uit Castricum

Heer Griese

Voor ons heeft elke persoon waarde en recht op respect

Sterker:

Het is de enige basis voor onze plicht tot bescherming tegen geluidsoverlast