Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

De berekende extra ernstig gehinderden door de proef:
De Rijp 346
Krommenie 152
Uitgeest 104
Akersloot 96
Heemskerk 82
Velserbroek 59
Graft 58
Beverwijk 42
Assendelft 31
Spijkerboor 20
West-Graftdijk 15
Oost-Graftdijk 12
West-Knollendam 10
En nog een paar kleintjes.
De gemeente Graft-De Rijp krijgt er in totaal 450 bij. Die zullen zich lam schrikken, hoewel ik gehoord heb dat ze zich daar ook al beginnen te roeren. Ik hoop maar dat ze het in de gaten hebben.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** tel er overal maar een paar honderd bij.

Wat is het verschil tussen "ernstig gehinderd" en "niet ernstig gehinderd" ?
Als in een dorp zoals Akersloot er 96 ernstig gehinderden bijkomen, neem dan maar van mij aan dat het hele dorp zich lam zal schrikken. En wat dan te denken aan Graft-de Rijp.
een schrale troost: als gevolg van de proef telt Amstelveen 1 gehinderde minder............

Trouwens, met welk woningenbestand wordt er gerekend, dat uit 1990 soms nog?


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

@Willem: ik mis Spaarndam in het rijtje...? Hoe kan Velserbroek een toename hebben zonder dat dat 700 meter zuid-oostelijker ook gebeurt?

Geplaatst door O. B. uit Castricum

De rekenaars vergeten te vermelden dat de ernstig gehinderden van vóór een verandering, (of de bewoners van de vóór de verandering belaste woningen) allen nóg veel ernstiger worden gehinderd dan daarvóór.

Het gaat niet alleen om de mensen die erbij komen, maar het is ook het is het cynische en nietsontzienende aanvaarden dat deonaanvaardbaree belasting van de mensen die daarvoor al warenb geofferd nog eens wordt verzwaard. Wil men ze echt ziek hebben of hoe zit dat?

Ik kan nog steeds niet bevatten dat het GVP (dezelfde voorzitter als het PVRC) dat 'met een goed geweten' kan aanvaarden.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Sorry, ik ben alleen de boodschapper en wilde reageren op de inspraakbrief waarin het mi niet erg juist voorgesteld wordt.
In Spaarndam treedt geen verandering op blijkbaar. Je blijft minimaal ernstig gestoord ;)
En zoals ik ook al elders verteld heb. De mate waarin je al ernstig gehinderd bent wordt niet meegerekend en ook niet hoeveel ongestoorde slaap je hebt gehad. De Amsterdammers hebben normaal gesproken minimaal 7 uur ongestoorde slaap gehad en ikke ongeveer 4. Dat wordt dan 8 tegen 3. En dan hebben we ook nog de situatie als er geland wordt. Ik geloof niet dat ze daar in Amsterdam ook maar iets van merken. Dat komt er nu van als je stuurt op een grootheid die geen recht doet aan het begrip 'ernstig gehinderd'.
Men schijnt dat allemaal acceptabel te vinden, hoewel ik het nu al niet meer trek.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

@Willem, dank, eindelijk iemand die erkent dat ik ernstig gestoord ben. :)

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Willem, de spijker op zijn kop !

Laten we een eind maken aan het denken in ernstig-Gestoord//niet-ernstig-gestoord.

We stellen de eis dat er per nacht maar X vliegtuigen over mogen komen, waar je dan ook woont.
Dus geen Lden meer maar NAxx.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Leo, het probleem met NAxx is dat er aanvankelijk wel verband leek te bestaan tussen de NAxx en overlast. Ik heb begrepen dat dat bij later onderzoek niet direct is bevestigd. In dat geval is Lden toch beter, want voor Lden is tenminste enig verband aantoonbaar tussen geluidneerslag en de mate waarin deze klachten vanuit de omgeving genereert. Het praten over aantallen woningen nit alleen in het centrum waar vliegpatronen reproduceerbaar zijn, maar ook binnen contouren op afstand, dat is slechts zinvol als propaganda-element (voor mensen als Haverkamp bijvoorbeeld), maar wordt door deskundigen doorzien.

Wat NAxx betreft , het is ook jou wel bekend, dat die weer een grens legt waaronder ieder aantal geoorloofd is. Dat is weer niet zo fijn.

Zolang er maar wordt gemodderd en de zaak niet wetenschappelijk en verantwoordelijk wordt aangepakt, blijft het ellende en modderen.

Van het ministerie begrijp ik dat er momenteel een strategische (wat dat is weet ik niet precies) studie wordt uitgevoerd naar de langetermijn ontwikkelingen van de luchtverkeersdienstverlening in Nederland. Op basis van de uitkomsten van deze studie zal een visie worden gevormd over de gewenste toekomst van de luchtverkeersleiding. Uiteraard zal deze visie integraal worden ontwikkeld in samenhang met de strategie t.a.v. van Schiphol en de andere luchgthavens.
Het betekent wel, dat het ministerie de mening deelt dat de Luchtverkeersleiding moet worden ontvlochten. Het huidige beleid zou hier ook op zijn gericht.

Het is hoopvol dat de deelnemers aan openbare discussies over de luchtvaart, ook die in de pers, zich vooral de laatste tijd zijn gaan raliseren dat luchtvaart organisch ingepast moet zijn binnen het geheel van het maatschappelijk welzijn; het geconcetreerde jagen op economisch voordeel, die domme door Schiphol begonnen mantra rond aantallen vliegbewegingen, is dodelijk voor ieder verstaan van het werkelijke probleem..

We zijn wat afgekomen van het onderwerp vliegen bij nacht. Ik denk dat het goed is. Zou de overheid zoals het moet, uiutgan van het beginsel dat de dienstverlening van de LVNL er ook een is aan hen die wonen onder het luchtverkeer, en dat de LVNL daarnaar dient te handelen, dan zou de LVNL juist bevrijd moeten worden van al te enge regels, mits ze er voor de omgeving zorgt zoals een goede huisarts voor zijn patienten of een goede huisvader voor zijn gezin. Dit soort regeltjes als voorgesteld wekken de verdenking dat ze bedacht zijn door mensen die er vooral op uitzijn het publiek met woorden tevreden te stellen, maar die er zelf ook niets van weten. Anders werd het wel helderder geponeerd en werd er meer inzicht eggeven in de te verwachte resultaten.