Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Inkomen bepaalt milieuvriendelijkheid woonomgeving

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 855 
|
 Elsevier 
Inkomen bepaalt milieuvriendelijkheid woonomgeving

Mensen met een lager inkomen leven in iets slechtere milieuomstandigheden dan mensen met een hoger inkomen. Ook is de woonomgeving van lagere inkomensgroepen ‘aanzienlijk’ minder groen. Dat concludeert milieuwetenschapper Hanneke Kruize in haar proefschrift waarmee ze over een week promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Kruize stelt verder onder meer dat mensen met een lager inkomen meer geluidshinder van treinen ondervinden. Bij geluid van vliegverkeer in de regio’s Rijnmond en Schiphol worden juist hogere inkomensgroepen vaker aan iets hogere geluidsniveaus blootgesteld.

Oorzaken van de verschillen moeten onder meer worden gezocht in de ruimtelijke planning van woningen, milieuvervuilende activiteiten en door buurtveranderingen en de reactie van bewoners daarop. Hoe meer mensen verdienen, hoe meer waarde ze hechten aan een stille en groene omgeving, vermoedt Kruize.

Kruize voorziet dat de verschillen in milieukwaliteit in de woonomgeving alleen maar groter zullen worden. De overheid zou daarom meer aandacht moeten schenken aan wat de gevolgen zijn van beleidsmaatregelen voor de milieuomstandigheden van verschillende inkomensgroepen. Nu wordt milieubeleid hoofdzakelijk nog gevoerd voor de gehele Nederlandse bevolking.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Dit fenomeen vond ook plaats in Amstelveen Noord. De beter betaalden verhuisden, terwijl Uijlenstede (ooit studentenhuisvesting) nu dreigt te verloederen met werkelozen en laagbetaalde jongeren. De studenten trekken imiddels zef bij de gemeente aan de bel,berichtte deze week Amstelveens Weekblad