Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Informatiebijeenkomst Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1423 
|
 BAS 
Informatiebijeenkomst Schiphol

Op 19 augustus heeft de Alderstafel een advies uitgebracht over het starten van een experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol.

Op 29 september zal de heer Alders voor bewoners in de regio een toelichting geven op het advies. Het volledige advies is te vinden op www.alderstafel.nl/schiphol

Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het Claus Event Centre, Bosweg 19, in Hoofddorp. (gratis parkeren/bereikbaar met ov: zie www.claus.nl)

Programma:

19:00 Ontvangst
19:30 – 19:45 Opening door bewonersvertegenwoordiging aan de Alderstafel
19:45 - 20:30 Presentatie van het nieuwe geluidsstelsel door Hans Alders
20:30 – 20:45 Pauze
20:45 – 21:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor degenen die zich aanmelden via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) ligt op deze informatieavond een informatiepakket klaar.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jan uit NULL

brrrrrrrr rillingen krijg ik ervan. wat een offensief, waarom toch?

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Ik weiger het gepaupel van pipo Alders aan tehoren. Ik damk u.

Geplaatst door O.B. uit Haarlem

OVER HET TOETSEN VAN GELIJKWAARDIGHEID


7 jaar discussie met als conclusie faiillissement van mogelijkeid gebruikelijke rechtsbescherming vast te stellen

60 pagina’s nieuw advies, met vraag naar onafhankelijke toetsing GELIJKWAARDIGHEID van (niet meetbare) rechtsbescherming. GELIJKWAARDIGHEID is een SLEUTELWOORD uit het advies (ongeveer 110 maal gebruikt)

• Aankondiging 14 dagen tevoren
• informatie pakket wordt op de avond zelf uitgereikt
• 45 minuten toelichting
• Kwartier voor verwerken
• 45 minuten voor vragen van degenen die pakket en toelichting hebben verwerkt

Onafhankelijke toetser (Prof Michiels) bevestigt dat er een (vooralsnog onvolledige) experimentele gooi wordt gedaan naar het bieden van rechtsbescherming
maar vermijdt zorgvuldig om het begrip GELIJKWAARDIGHEID te gebruiken. Het woord komt in de beoordeling NIET voor.

Dus de verschafte informatie kan men terecht als controversieel beschouwen
Het vergt wel wat bedenktijd


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

GELUIDSPREFERENTE LANDINGSBANEN ALS VERBORGEN VERLEIDER

Het Aldersvoorstel is een klassiek voorbeeld van politieke manoeuvres.
De basis wordt gevormd door woordkeus, gebaseerd op bruikbaarheid als VERBORGEN VERLEIDER.

Zowel voor landen als starten wordt gestreefd naar toepassen van GELUIDSPREFERENTE banen. Iedere lezer zal daarbij onbewust verleid worden tot de gedachte dat dit betekent dat deze keuze vanzelfsprekend is, omdat zo de minste geluidshinder ontstaat. Het heeft verder voorkeur omdat verder wordt afgezien van handhaving met behulp van het bestaande, moeilijk te doorgronden handhavingsstelsel.

Welnu: op TWEE gronden is dit MISLEIDEND

[1] GEEN GELIJKWAARDIGE RECHTSBESCHERMING
Eerste grond. Banen worden als preferent beschouwd wanneer gebruik als gevolg heeft dat het aantal gehinderden het kleinst mogelijke is. Voor het berekenen van het aantal gehinderden wordt echter wel degelijk gebruik gemaakt van het contourenstelsel. Het contourenstelsel houdt wel rekening met de woondichtheid van het grondgebied, maar kan gene rekening houden met de enorm verlichtende invloed van hoog achtergrondgeluid in dichtbevolkte en het bezwarende effect van de stilte in residentiële dun bevolkte gebieden, waar bijvoorbeeld zelfs fluisterbootjes hinderlijk kunnen zijn.
GELUIDSPREFERENT wordt zo een DROGREDEN. Hoe het concreet zit werd lang geleden bepaald met de nu afgeschafte mogelijkheid van bijstellen via een klachtencommissie. Daarmee gaat gelijkwaardigheid in rechtsbescherming verloren.

[2] NIET VOOR LANDEN BRUIKBAAR: GROTE GEBIEDEN GENIETEN GEEN BESCHERMING
Tweede grond. Ook bij landen gebuikt men geluidspreferente banen. Maar zelfs officieel is vastgesteld dat het onmogelijk is met het bestaande contourtensysteem vast te stellen of en hoeveel hinder is in de grote arealen van laag aanvliegen. Dit is gebleken bij de Polderbaan en bij de Kaagbaan. Helaas zijn de niet in aanmerkinggenomen aanvliegarealen juist dichtbevolkt. Hier is dus sprake van bewuste MISLEIDING.

[3] VERLIES VAN GELIJKWAARDIGE RECHTSBESCHERMING
Hoe kunnen bewoners hebben ingestemd? De Alderstafel berust op acceptatie van bestaande vliegdichtheid (dichtheid in bewegingen per tijdseenheid) en slechts mogelijkheid invloed uit ter oefenen op routes. Welnu: routes voor landen zijn onbepaalbaar en onbespreekbaar. Op die grond is al vroeg gewaarschuwd dat instemmen met het systeem gelijk staat met opgeven van bescherming. Het PVRC heeft helaas aanvankelijk toch ingestemd: als je niet mag praten heb je geen invloed. Later zijn ze daar op teruggekomen. Te laat. Volgens Alders is er toch met hen gepraat, doch hij geeft ook aan dat de instemming van deze bewoners (met name de slachtoffers van de preferente landingsbanen. dus van de geslachtofferden, ontbreekt.
Aangezien landen over het Noorden altijd voorkeur heeft betekent dit dat de slachtoffers van geluidshinder ook de onmondigen zijn.

Omdat niet zoals Eversdijk noodzakelijk achtte, bescherming door geluidsmeting aanwezig is (maar zie de mooie plaatjes op de PVRC site met maandoverzichten) en omdat het oude objectieve klachtenbureau moedwillig is gesloopt, wordt hier VERBAAL BEDROG gepleegd met VERLIES VAN GELIJKWAARDIGE RECHTSBESCHERMING .

Zie verder mijn voorafgaande commentaar

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

De Infoavond door Alders verwerd tot een platte P.R.avond