Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Informatieavond over geluidhinder van Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 920 
|
 Hoofddorpse Courant 
Informatieavond over geluidhinder van Schiphol

RIJSENHOUT - De Luchtverkeersleiding Nederland houdt op woensdag 26 augustus voor de inwoners van Rijsenhout weer een informatie- en discussieavond over maatregelen ter vermindering van de hinder door vliegtuiglawaai.

Het is de vierde bijeenkomst in het kader van het zogenoemde Microklimaatproject Rijsenhout. Dit project is in 2005 door LVNL gestart om samen met de inwoners mogelijkheden te onderzoeken om de geluidhinder door het vliegverkeer te beperken.

In 2006 en in 2007 heeft LVNL samen met de KLM maatregelen ingevoerd. Deze zijn in nauwe samenspraak met de inwoners vastgesteld en daarna door de luchtvaartpartijen ontwikkeld. Zo vliegen de vliegtuigen die van de Kaagbaan zijn gestart en daarna naar links wegdraaien nu met een ruimere bocht om Rijsenhout heen. Ook het nachtelijke verkeer, vroeger vaak zware en oudere typen vliegtuigen, volgt nu een procedure waarbij minder overlast optreedt.

Om van de bewoners zelf te vernemen hoe zij deze maatregelen ervaren is nu deze discussieavond belegd. Jasper Daams, die binnen LVNL het microklimaatproject Rijsenhout leidt, zal de ervaringen met de uitvoering van nieuwe procedures toelichten. De inwoners van Rijsenhout krijgen alle gelegenheid om hun ervaringen te uiten en toe te lichten en vragen te stellen over de huidige situatie.

De avond wordt geleid door Hans Paar, voorzitter van de Dorpsraad Rijsenhout, die nauw betrokken is bij het project.
Ook vertegenwoordigers van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas) zullen aanwezig zijn.
De avond wordt gehouden in Dorpshuis De Reede en begint om 20 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Worden er oordoppen uitgedeeld?

Want de LVNL-medewerkers hebben die dingen zelf altijd in hun oren zitten............
Ze horen alleen die dingen die ze willen horen, en daar horen kritische geluiden van
mensen die het zat zijn om dag en nacht in de herrie te zitten, die mede door hun wordt veroorzaakt, niet bij. Volgens mij is zo'n voorlichtings-avond dan ook een regelrechte show!