Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Informatieavond op 2 februari over nieuwe inrichting Sloopzone Aalsmeer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 866 
|
 Gemeente Aalsmeer 
Informatieavond op 2 februari over nieuwe inrichting Sloopzone Aalsmeer

De avond begint met een welkomstwoord en introductie door de wethouder en dan volgt een interactieve presentatie van de eerste ideeën. Daarna is er een discussie/workshop over de waardering van de voorgestelde planonderdelen, de kansen en knelpunten voor de uitwerking en eigen ideeën over het gebied. Vervolgens volgen plenaire conclusies, vervolgstappen en de afsluiting.

Het afgelopen jaar is het zogenaamde Aldersbesluit genomen. Het Aldersbesluit houdt in dat Schiphol mag groeien. Hiertegenover staat dat de bewoners van de omgeving van Schiphol compensatie voor de mogelijke extra hinder krijgen. In samenspraak met bewoners van Aalsmeer is nagedacht over een compensatieproject. Uit de vele ideeën voor projecten is uiteindelijk, na beraadslagingen met de betrokkenen bij de Alderstafel, het project ‘Sloopzone’ het meest kansrijk gebleken. De zogenaamde Sloopzone is het gebied dat door het Luchthavenindelingbesluit is beschreven als het gebied waar het te onveilig is om te wonen. Om die redenen zijn sinds 2003 al rond twintig huizen aangekocht en gesloopt.

Met subsidie van de ‘Stichting Leefomgeving Schiphol’ (geboren uit de Alderstafel) wil de gemeente Aalsmeer het project Sloopzone gaan uitvoeren. De bedoeling van het project is om de lege kavels in de sloopzone met de Aalsmeerse bevolking een nieuwe invulling te geven. Er is een projectbureau ingehuurd dat een inventarisatie heeft gemaakt van wat er in het gebied kan en mag gebeuren. Door alle restricties, die door het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in het gebied bestaan, zijn de mogelijkheden in het gebied beperkt. Het is daarom des te belangrijker het gebied zo in te richten dat het een verbetering oplevert voor de bevolking van Aalsmeer. Het is daarom nu tijd om daarover met de Aalsmeerse gemeenschap en andere belangstellenden in gesprek te gaan. Graag willen wij samen met u nadenken over de toekomst van dit gebied.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het is daarom des te belangrijker het gebied zo in te richten dat het een verbetering oplevert voor de bevolking van Aalsmeer. Het is daarom nu tijd om daarover met de Aalsmeerse gemeenschap en andere belangstellenden in gesprek te gaan. Graag willen wij samen met u nadenken over de toekomst van dit gebied. Daarna zult u volstrekt genegeerd worden.

Geplaatst door Thijs uit NULL

Is het niet beter om Schiphol te slopen en te verplaatsen naar het binnenenhof van Den Haag?