Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Ik ga het heel serieus doen’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 834 
|
 Nederlands Dagblad 
‘Ik ga het heel serieus doen’

Tineke Huizinga wordt staatssecretaris van Verkeer en Water-staat. De afgelopen jaren was ze vooral opposant van minister Verdonk waar het ging om het vreemdelingenbeleid, nu zal ze zich moeten verdiepen in heel andere zaken. ,,Dat het alleen van mij afhangt, dat hoop ik toch niet!’’

Wanneer bent u gevraagd?
,,Maandagavond. André (Rouvoet, red.) belde mij. Er was eerder wel sprake van geweest dat ik mogelijk een staatssecretariaat zou krijgen, dus het was geen volslagen verrassing. Dat ik altijd heb gezegd dat de kans groter is dat ik in de Kamer zou blijven, is daarmee niet in tegenspraak. Uiteindelijk moesten we afwachten wat er voor de ChristenUnie uit zou rollen aan kabinetsposten. En Kamerlid is ook een heel mooie baan.’’

U heeft bedenktijd gevraagd. Waarom?
,,Nou ja, het is een andere baan, in een andere rol en met een andere portefeuille. Dat moet je toch wel even afwegen, en zolang ik niet was gevraagd had ik die afweging nog niet zorgvuldig gemaakt. Ook met m’n gezin heb ik erover gesproken; dat is niet meer dan logisch. Maar uiteindelijk moet je zelf de beslissing nemen. Woensdagochtend heb ik gebeld met de mededeling dat ik het doe.’’

Speelde de inhoud van uw portefeuille mee bij de beslissing?
,,Natuurlijk, ik wilde wel weten wat er wel en niet bij zou horen. Overigens is dat nog niet helemaal afgetikt. Bovendien hebben we afgesproken daar tot de beëdiging niets over te zeggen.’’

De huidige staatssecretaris Melanie Schultz heeft meer dan eens hoofdpijn gekregen van het Schipholdossier.
,,Ja… Ja. Maar ook daar ga ik dus verder niets over zeggen. Dat zou niet zo netjes zijn.’’

Wat heeft u eigenlijk met Verkeer en Waterstaat?
,,Het eerste jaar dat ik in de Kamer zat, heb ik deze portefeuille gehad. Ook heb ik vier jaar VROM gedaan, dat heeft met Verkeer en Waterstaat veel raakvlakken. Maar het is zo dat het de laatste jaren niet m’n aandachtsgebied was. Tegelijk houd je je als lid van een kleine fractie met zo veel onderwerpen bezig, dat het niet zo is dat ik er niets van weet. De samenwerking met Camiel Eurlings (die voor het CDA minister wordt, red.) zie ik helemaal zitten. Ik heb, tot hij naar het Europees Parlement ging, met hem in de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer gezeten.’’

Er zijn stemmen die beweren dat u ‘tweede keus’ bent, omdat Benne van Popta geen staatssecretaris wilde worden.
,,Die is nooit benaderd; ook niet in een eerder stadium. Hij stond niet op het lijstje van André. Ik was de eerste keus. Waarom ze mij hebben gevraagd voor deze post? Omdat ze mij daar een heel goede kandidaat voor vonden.’’

Waarom bent u zo’n goede kandidaat?
,,Dat moet u niet aan mij vragen. Nee, daar geef ik geen antwoord op.’’

Daar bent u te bescheiden voor?
,,Haha. Als ik dat zou zeggen, zou ik óverbescheiden zijn. Nee, ik zeg niets.’’

In de ChristenUnie klinkt voorzichtige kritiek dat wel erg veel parlementaire ervaring naar het kabinet verdwijnt. Arie Slob heeft nu allemaal nieuwelingen om zich heen.
,,Dat is een afweging die ik niet hoef te maken. Dat heeft dus ook geen rol gespeeld bij mijn beslissing. Uiteindelijk is het aan het bestuur en de partijleider om daarover na te denken. Zij zijn bij mij gekomen met het verzoek staatssecretaris te worden. Dan ga ik ervan uit dat ook dit aspect in de afweging is meegenomen.’’

Moet het toetreden tot het kabinet van zowel André Rouvoet als u worden gezien als een investering van de ChristenUnie in het komende kabinet?
,,Ja, dat denk ik wel. Trouwens, persoonlijk heb ik veel vertrouwen in de nieuwe Kamerleden. De meesten hebben wel politieke ervaring, zij het op lokaal niveau. Dat is heel belangrijk wanneer je in de Kamer komt, is mijn persoonlijke ervaring. Deze mensen kennen het politieke spel. Alleen de portefeuilles moeten ze zich eigen maken. Dus zo onervaren zijn ze niet.’’

U bent een van de boegbeelden van de ChristenUnie. Blijft u als zodanig ook zichtbaar in het kabinet?
,,Ik ga m’n werk heel serieus doen. Het zal een heel uitdagende, leerzame periode worden, waarin ik hopelijk iets goed kan doen voor Nederland. Verder is het zo dat de ChristenUnie niet alleen door mij wordt vertegenwoordigd. Dat het alleen van mij afhangt, dat hoop ik toch niet! De ChristenUnie neemt deel aan het kabinet als geheel, en op die manier moet je terug kunnen zien waarom wij meedoen.’’ Tineke Huizinga: het kwam niet als een volslagen verrassing


Reacties op dit bericht