Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ik een veelklager, maar Schiphol een veelpleger

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1650 
|
 NHD 
Ik een veelklager, maar Schiphol een veelpleger Download het gehele artikel 'Ik een veelklager, maar Schiphol een veelpleger'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Inderdaad Nomos daar hebben we NIETS aan. Niet meten in LDen, alleen enkele pieken. RIVM : "Luistervink is superieur aan Nomos." (Geluidsmonitor 2006 !)Maar onze rijksoverheid zwijgt liever over de veel te onnauwkeurige berekeningen. Daar kan je heerlijk mee manipuleren. Berekeningen zijn gebaseerd op de fabrieksgegevens van de vliegtuigen. U weet wel hoe datbij onzeautos werkt: Fabrieksgegevens: Uw auto rijdt 1 op 20 . In de praktijk dus 1 op 15 .. En Alders zoekt net zo lang, tot hij een klein buro vindt, die wil opschrijven wat Alders en co verlangen... Hoe lang zullen we nog belazerd worden?

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Op de opmerkingen van dhr vd Kommer heb ik niets af te dingen. Helemaal gelijk met de klachten over het altijd maar aanwezige geluid. We weten al lang dat de ervaringshinder van vliegtuiglawaai groter is dan ander verkeersgeluid, we weten al lang dat vliegtuigen vervuilen, we weten al lang dat geluidsbelasting zelfs als je slaapt gezondheidsschade geeft. Kijk, ik ben op een leeftijd dat een aantal Haagse partijen (en hun equivalenten "ten stadhuize") een mens nog slechts als zo spoedig mogelijk af te schrijven kostenpost zien maar ik ben niet de enige die hier woont. Mijn buurmeisje is 8 weken oud en ik las van de week dat nu geboren meisjes 50% kans hebben 100 jaar te worden. Moet zo'n kind opgroeien in een land waar ze vanaf haar geboorte al bezig zijn haar gezondheid te ondermijnen met vermijdbaar geluid? We moeten altijd "denken om onze kinderen en kleinkinderen" toch???

Geplaatst door Lies uit Amsterdam

Bemoedigend dat er nog mensen zijn die hun nek durven uit te steken, en terecht!! Wie volgt?
Schiphol, de veelpleger, zegt het voort!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Als je meer dan 500 klachten per jaar indient, word je door BAS als veelmelder aangemerkt en worden je klachten niet in de officiële statistieken meegenomen. Het zet dus de meeste zoden aan de dijk als je niet meer dan 1 klacht per dag indient, en af en toe 2. Ik citeer uit de jaarrapportage van BAS over 2012: “Deze personen, mensen die per gebruiksjaar meer dan 500 meldingen indienen, worden ‘veelmelders’ genoemd. De overige melders zijn verantwoordelijk voor de resterende 40,7% van de meldingen. Deze groep overige melders wordt net als voorgaande jaren in de rapportage aangeduid als ‘focusgroep’. De focusgroep wordt in deze jaarrapportage, net zoals in de jaarrapportages over voorgaande gebruiksjaren, centraal gesteld. Dit is conform de aanbeveling van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) naar aanleiding van de meldingenanalyse 2006 om de meldingen van veelmelders en die van overige melders in de analyses te scheiden.”

Geplaatst door Frank uit Zaandijk

Misschien begrijp ik Jaap verkeerd, maar het komt op mij over alsof hij wel begrip kan opbrengen voor het uitsluiten van ‘veelklagers’.
Iets wat opzichzelf al een bijzonder ondemocratische handeling is in een ‘maatschappelijk’ debat. Nu is Schiphol meester in het uitsluiten van haar onwelgevallige informatie, zoals wetenschappers en hun rapporten, Europese regelgeving, meetgegevens van haar eigen meetstations, actie groepen en bestuurders. Iets wat de uiteindelijke uitkomst van het debat helaas in een uiterst dubieus daglicht stelt.
Dat de maatregel conform een of ander rapport valt te rechtvaardigen, daar lach ik om, want daar tegenover staan tientallen rapporten die BAS/Schiphol naast zich neerlegt.

Nee, pas als er serieus wordt gemeten in de buitengebieden door een onafhankelijk instituut, dan is er plaats voor een gelijkwaardig gesprek. Nu is er slechts een Dictaat van Schiphol en de Staat.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Beste Frank Ik denk dat Jaap het geheel met je eens zal zijn. Jaap geeft slechts weer hoe Bas handelt. Masar laat Jaap maar zelf reageren. Overigens ben ik het dus voor 100 % met je eens

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste Frank. Ik heb inderdaad geprobeerd alleen de gang van zaken weer te geven. Overigens besteedt BAS wel aandacht aan de veelmelders; er wordt zelfs een hoofdstukje aan gewijd en men noemt ook aantallen. Over 2012 waren er 130.604 klachten ingediend, waarvan 77.385 door veelmelders. En men schrijft er over:” Uit de analyses van de gegevens uit het registratiesysteem over het gebruiksjaar 2012 blijkt dat evenals het jaar ervóór een kleine minderheid van alle geregistreerde melders verantwoordelijk is geweest voor meer dan de helft van alle ingediende meldingen. In het gebruiksjaar 2012 diende 0,6% van alle melders 59,3% van alle meldingen in.” Wat BAS schrijft is waar, maar het roept bij mij het beeld op dat men wel zeggen dat die veelmelders niet representatief zijn en daarom eigenlijk niet meetellen. Alleen in die laatste zin geef ik mijn eigen mening weer.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Als ik klaag bij (als voorbeeld) PostNl dat de post vertraagd is verwacht ik maar één ding: nl dat men iets onderneemt om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Bij BAS werkt dat niet zo, daar gebeurt gewoon niks met je klacht, morgen is er weer net zo veel herrie (als het weer vergelijkbaar is). Ik durf te beweren dat elke klacht van een "veelmelder" minstens 50 gehinderden vertegenwoordigt en elke klacht van incidentele klagers minstens 200. Dan praat je over gigantische aantallen gehinderden. Dat die er zijn weten we en weet BAS en ik vind het een grof schandaal dat ondanks tienduizenden klachten die dus honderdduizenden (eigenlijk zelfs miljoenen) hindermomenten vertegenwoordigen BAS zich verschuilt achter wat cijfertjes en feitelijk gewoon laag-bij-de-grondse verhalen over veelmelders.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

BAS zelf kan niets aan de hinder doen. Men vervaardigt er alleen rapportages over. Ik citeer van hun site: “Heeft klagen dan wel zin, als het indienen van een klacht bij Bas niet direct tot resultaat leidt?
Ja, want deze klachten geven een beeld van de hinder in de omgeving en van de ontwikkelingen daarin. Dat is en blijft belangrijk bij het evalueren van beleids- en hinderbeperkende maatregelen en als input voor mogelijke nieuwe hinderbeperkende maatregelen.” Tot zover BAS. Degenen die wel iets aan de hinder kunnen doen, moet je m.i. in de politiek zoeken. En als die lezen dat het aantal klachten afneemt zal het zeker niet opgepakt worden, ook als men weet dat het aantal gehinderden veel groter is dan uit de statistiek blijkt. We zullen dus helaas moeten blijven klagen om erger te voorkomen. En om niet uit de statistieken geweerd te worden, niet meer dan 500 keer per jaar; het is niet anders...

Geplaatst door Frank uit Zaandijk

@ Jan
dat van die 500, hoe zit dat dan? ik had er al ruim 800 in een maand tijd! En dat is alleen waar ik last van had! niet eens de toestellen die ik hoor voorbij komen....

En de Politiek? Daar hoeven we niets van te verwachten alsgrootste aandeelhouder. die treineren a lleen het hele proces om de Schiphol overlast te beperken. Zij gaan zichzelf toch niet hun inkomsten onthouden?

We zullen het moeten hebben van Europa. Europese regelgeving, daar moet Nederland zich aan houden.

'meet' Europa,moet Nederland ook meten, 'berekent' Europa, mag Nedeland Berekenen.
stemt het volk tegen hogere db's? Dan moeten de db's omlaag!
We moeten het 'breed' trekken en niet Zwanenburg minder klachten, Kaagbaan incidentele pieken, Polderbaan alleen Landen... Nee! Samen, met één doel; minder lawaai !

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

@Boeing: Zeker u heeft gelijk. Als Vz St. SWAB ontvang ik vele geluiden uit onze Achterban: o.a. "Bas verkondigt sprookjes en ik ga niet meer klagen, Dit brengt allemaal niets." etc. Niettemin Zelf las ik vele Bas reacties aan de achterban. Bas bemoeit zich wel degelijk met de technische gang van zaken, maar buitengewoon gekleurde berichtgeving uit de koker van LVNL. Zo is b.v. de oorzaak van het al 9 jaar niet functionerende parallele vliegen via Zwanenburg en Polderbaan oorzaak van de disproportionele toename vluchten Buitenveldertbaan EN NIET HET WEER ! @Jaap: Zeer mee eens: Probeer te blijven klagen ivm de statistieken en beleidsmakers !