Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Ik benijd de bewoners niet”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1228 
|
 Telegraaf 
“Ik benijd de bewoners niet” Download het gehele artikel '“Ik benijd de bewoners niet”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Vanochtend en vanmiddag Van Geel gehoord op het Radio 1 journaal.

Vanmiddag ging het over de doelstelling van het saneren van vervuilde grond in Nederland. De staatssecretaris wenst niet te worden afgerekend op het gestelde doel: Nederland schoon in 2030 (sic!) en stelt dat urgente gevallen in 2015 moeten zijn gesaneerd. Er zijn in Nederland 100.000 (sic!) vervuilde plekken en volgens Van Geel moeten de eigenaren er maar voor zorgen dat die gesaneerd worden.

Vanochtend werd hem de vraag gesteld wat er toch moet gebeuren met Schiphol als uit de evaluatie blijkt dat de normen worden overschreden. Hij lachte een antwoord met de strekking dat Schiphol al jaren binnen de normen opereert en maakte zich geenszins zorgen hierover. Toen de reporter opperde dat dan de wetten wel zouden worden opgerekt vond Van Geel opeens dat dat een geheel andere discussie is.
Ook Cerfontaine werd geïnterviewd maar het is zonde van het tikken om uit te leggen wat die vind.

Frappant om te zien dat een staatssecretaris van milieu zich laat fêteren op Schiphol en daarbij de stellige overtuiging heeft dat Schiphol de regels niet overtreedt terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden.

En JP maar roepen over het Waarden en Normen ‘debat’.
De laatste politieke hoop op een leefbaar Nederland is als sneeuw voor de zon verdwenen vanochtend, de lobby is te machtig. Zoals Cerfontaine stelde: Schiphol bevat 120.000 banen, “dat moet je niet onderschatten.” Misschien moet Cerfontaine ervoor zorgen dat dat 110.000 banen op Schiphol Centrum worden en 30.000 in Schiphol Noordzee.

Vooralsnog snap ik de motieven van Cerfontaine best goed, al ben ik het niet met hem eens. Van Geel echter valt direct onder de categorie Vlieg Tuig wat mij betreft, vanwege het 1-tweetje dat nu reeds duidelijk wordt.


Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Volledig mee eens,ook deze van Geel lijkt niet te deugen, daarvoor waren al eerder signalen: Hij blijft maar beloven dat er beleid over de nachtvluchten ((tussen 6 en 7)komt, maar er gebeurt NIETS!! Over de uitkomst van de evaluatie laat je je toch niet bij voorbaat uit!
Walgelijk.
Ik kan die zinnen van dat CDA niet meer horen over normen en waarden. En dan houd ik me nog in!!
Moet het werkelijk weer mis gaan straks, met
nederland? We/Ze zouden dit toch niet moeten willen, dat er straks weer populistische politici opstaan, met alle ellende van dien?
Drs J.H. Griese
Secr PLRS

Geplaatst door AN uit Amsterdam

(Reactie in 2-en wegens het aantal tekens.)

En toch, en toch, heren Giese en Aalegeiz....

Op het risico slapende honden wakker te maken:

Hij wil wel (weer) wettelijke normen voor stankoverlast op laten nemen.
Normen die in 1997 ook overboord gezet werden door de heren/dame politici onder het motto:
we weten niet hoe we het eenduidig moeten meten, dus we kunnen ook niet handhaven.

Het gevolg: Schiphol valt sindsdien, qua stankoverlast, onder het ALARA principe.
Voor wie niet weet wat dit is: dit is een afkorting van "As Low As Reasonably Achievable".
Als Schiphol maar voldoende moeite neemt om stankoverlast te beperken
(bijvoorbeeld: het laten uitzetten van één straalmotor direct na de landing,
zo snel mogelijk aansluiten aan de stroomvoorziening zodat de auxillary power unit uit kan, etc etc.)
mag het doen en laten wat ze wil.

Daarom zet Schiphol bijvoorbeeld Hoofddorp en Vijfhuizen (bij noord cq. noordoostenwind)
of Badhoevedorp / Amsterdam West (bij zuid - zuidwestenwind),
of het Amsterdamse Bos, Amstelveen en verder (westenwind) vol in de kerosinedampen
zonder dat daar ooit iemand kwantitatief met meten kan zeggen dat het teveel is.

Daarom is Schiphol ook het bedrijf met veruit de meeste stankklachten in Nederland.

Maar ja, als je niets wettelijk vastlegt, dan volgen er ook nooit sancties.

Voor wie er meer informatie wil: zie http://www.buroblauw.nl en dan links naar Publicaties.
Rechts staat dan het .pdf bestand "Geurberekeningen MER Schiphol".
(Jawel, geurBEREKENINGEN.....klinkt bekend nietwaar ?)

Dat van Geel weer wettelijke normen wil opnemen kan ik alleen maar toejuichen.


Geplaatst door AN uit Amsterdam

Ten tweede: ik denk dat jullie je niet moeten vergissen in de moeite die van Geel doet om in ieder geval nog wat te doen aan de situatie.
Denken jullie dat van Geel door even met zijn vingers te knippen zijn hele achterliggende
ambtenarenapparaat "om" krijgt in denken en uitvoeren ?
Hij zal ook moeten zoeken naar steun en enthousiasme voor zijn ideeën.
Door radicale standpunten in te nemen lukt hem dat zeker niet.

Zoals hij in een interview op TV al eens zei over een andere milieumaatregel:
(ik dacht dat het ging over 80 Km/uur op snelwegen, prik me er niet op vast, ook niet dat hij onderstaande letterlijk zo gezegd heeft:)
"IK wil wel, maar opper het idee maar in de rest Tweede Kamer, die moeten ook willen.
En die willen gewoon nog niet.
En als die niet willen, houdt het gewoon op en moet ik wachten tot er meer draagvlak is."

Als laatste: als jullie in de vorm van samenwerkende Platforms zo'n mooie brief naar Minister Peijs kunnen schrijven,
waarom dan niet naar van Geel ?
We leven in Nederland nog steeds in een democratie waarbij iedereen ook nog eens een keer politici rechtstreeks brieven kunnen sturen.
Dat lijkt me zinvoller dan op deze website te schrijven dat die man niet deugt en "Vlieg Tuig" is.
Zulke opmerkingen raken kant noch wal en dragen m.i. niet bij tot het opzetten van open discussies.

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

AN, Nog steeds anonymus?

beste, We schreven ons al suf aan van Geel!!
Natuurlijk snap ik dat van Geel het niet in zijn eentje kan. Ook laat hij goede geluiden horen i.v.m Kyoto.
Maar waar het mij/ons om gaat is dat hij zich in het Schipholdossier laat gebruiken door zijn partij. VROM loopt al jaren achter de schipholfeiten aan. Er lijkt daar weinig
deskundigheid w.b. Schiphol nog voor handen
We zijn zelfs bij hem op bezoek geweest!
Overigens dank voor je compliment over onze brief aan Peijs, (ook CDA!)waar we.........na 5 weken nog niets op vernamen, niet eens een ontvangst bevestiging, nadat we de brief per post èn digitaal verstuurden!
Hoezo Waarden en normen??
Van Geel , werd als coryfee uit Brabant gevraagd voor Milieu, waar hij goede dingen schijnt te hebben geregeld. Toen van een van zijn voormalig ambtenaren op VROM een memo bekend werd,waarin deze beschreef, dat Ven W een cruciaal NLR rapport had gemanipuleert
(NLR-CR 2001-373), net voor de stemming in 2001 in de 2e kamer over de nieuwe schiphol wet, zei hij daar voorafgaande aan een Algemeen overleg in de 2e kamer over: '"Dit is een interne kwestie, die ik intern zal afdoen, waarna de kamerleden het nakijken hadden, enCDA èn VVD gewoon door konden gaan met hun minderwaardige spelletjes!
Juist in dat rapport staat: Het nieuwe stelsel scoort 2,6 dBA slechter dan het oude PKB stelsel. D.w.z. bijna een verdubbeling (!) van geluid (want-logaritmisch)
Wb Stank : Wij signaleerden al eerder de meetpunten staan vooral aan de ZW kant van de luchthaven. Je zou verwachten dat die meetpunten ten NO staan. Niet dus. Ten NO van Schiphol komen de meeste stankklachten
Graag denk ik genuanceerd met u mee, maar de feiten nopen mij steeds cynischer te verwoorden. Helaas het is niet anders.

Drs J.H.Griese Secr PLRS

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Hr. Griese,

dank voor uw uiteenzetting van hetgeen u al getracht heeft te bereiken bij van Geel en consorten op VROM.

Jammer dat uw ervaringen zo weinig naar voren komen, waardoor bezoekers van deze website te weinig informatie krijgen en u wellicht gaan afdoen als zeurpiet.
Misschien dat u een hoekje op deze website kan reserveren met reproducties van verzonden correspondentie ?

Overigens, voor wat betreft die meetpunten: mijn vraag is: wat doen die er toe als er toch niet juridisch tegen op getreden kan worden ?
Juist met de Polderbaan en de taxirit daarnaartoe bij vetrekkend verkeer zorgt voor enorme stankoverlast.
Ter info: een vliegtuig wat vetrekt in de startpiek op de Polderbaan moet 6 a 7 KM taxieën (namelijk onder de Zwanenburg langs) vooraleer deze aan de start kan beginnen...en dan heb ik het over vliegtuigen van de G-pier, en van verder gelegen pieren komt er nog eens een kilometer bij...terwijl bekend is dat dan de meeste halverbrande kerosine uitgeblazen wordt..

Vervolgens staat men nog een tijdje "stationair" in de vertrekfile te wachten..

En je kunt wettelijk gezien er niets tegen beginnen. ALARA weet u wel ?Geplaatst door Simon uit Hoofddorp

Eigenlijk komt hier iets naar boven wat ik al een tijd gemist heb in de discussies en informatie op het Platform.

Het gaat mijns inziens hier niet in eerste instantie over de stankoverlast van de Kerosine. De discussie zou moeten gaan over de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier! Kerosine (en de aditieven) zijn mijns inziens niet bepaald goed voor laatsgenoemde groepen (En laten we de planten ook niet vergeten). Het gaat niet alleen om geluid of stank.

Wie o wie re(a)geert?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste AN,

Ik bewonder je optimisme en eerlijk gezegd ben ik uitermate jaloers op dat optimisme.
Een minister die uitspraken doet zoals ik heb gehoord en zoals jij die omschrijft is echt zijn functie niet waard wat mij betreft.
De man is de baas van ons Milieu, in Nederland. Terwijl de vlieggeluidsoverlast tienduizenden mensen dag en nacht terroriseert (sorry maar ieder uur twee keer uit de slaap te worden getrild door een overkomende kist vind ik marteling, overheid roept dat het geluid niet harder kan zijn dan 25 dba in mijn slaapkamer want dat hebben ze uitgerekend) stelt van Geel dat Schiphol binnen de normen opereert.

Hij zou ook kunnen stellen dat het noodzakelijk is te onderzoeken in hoeverre blablabla maar nee, hij heeft de stellige overtuiging dat Schiphol binnen de grenzen van het toelaatbare werkt.
Tegelijkertijd roept V&W dat ze dat helemaal niet weten omdat het onmogelijk is een statistisch causaal model te ontwikkelen om het externe risico te bepalen.
Ze zijn echter wel in staat om uit te rekenen dat het in mijn slaapkamer stiller moet zijn ’s nachts dan 26 decibel.

Meten echter, ho maar. Ben je mal!

Hartstikku leuk dat ie dan met normen wil komen voor stankoverlast. Maar uit helemaal niets blijkt dat die normering niet dezelfde kant op zal gaan als de normering voor het externe risico om maar es wat te noemen.

Natuurlijk bestaat er een spanningsveld tussen de ministeries: milieu versus economische zaken bijvoorbeeld. Compromissen maken is dan de oplossing. Het steunen van de ministeriele tegenstander is dus geen optie.
Om nog wat verder te chargeren: straks mogen er geen witte vliegtuigen overvliegen want dat strookt niet met een blauwe hemel want dat is wat er nu gebeurt door het willen herintroduceren van stank-normen.

Van een minister van milieu verwacht ik maximale inzet om de burger te beschermen tegen ‘overactiviteit’ van de economische sector. Van tevoren voorspellen dat er ‘niets aan de hand’ is hoort daar niet bij. Zeker niet als alle rapportages totnogtoe uitwijzen dat er wel wat aan de hand is (RIVM bijvoorbeeld).
De enige die baat lijkt te hebben van deze minister is Schiphol, vandaar de titulatuur: vlieg tuig. Hoe langer ik erover nadenk, hoe eufemistischer die benaming wordt.
Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

AN: Er is op deze site een hele rubriek verzonden brieven aan de overheid! Hulde aan webbeheer over deze site. Bovendien is er ook nog een hele correspondentie die we voerden voor dat deze site tot stand kwam. Wat de meetpalen betreft voor stank,(luchtkwaliteit) ik gaf alleen het voorbeeld, dat de verkeerd geplaatste meetpalen symtomatisch zijn voor het beleid.
Met overheersende ZW windrichting hoor je de luchtkwaliteit ten NO van de luchthaven te meten , en niet met 3 meetpalen, maar met meerdere. Maar door de enorme klus, die wij vrijwilligers !!! al aan Geluid hebben, komen we jammer genoeg hier niet aan toe, terwijl de luchtkwaliteit een veel onzichtbaarder rol speelt.

Simon: Tja, Uiteraard is je reactie to the point. Maar: Wij volgen al jaaaaaaren de gezondheidsrapporten. Daar gaat het allemaal om, de gezondheid en het welbevinden van burgers. Met de gezondheidsrapporten wordt al jaren gemanipuleerd. Er zijn een aantal ernstige zaken geconstateerd: 1 op de 4 mensen rond Schiphol heeft ernstige geluidoverlast, hoger gebruik van Anxiolitica en depressiva, meer kanker prevalentie.. Etc Etc.
Je zou eens deze site wat dieper in moeten duiken, voor je conclusies trekt. er staan vele rapporten, bevindingen etc etc.

groet Jan Griese Secr PLRS en dank voor je reactie.

Geplaatst door S(imon). van Halm uit Hoofddorp

Heer Griese:
Ik weet dat het platform zich op alle fronten sterk maakt voor een beter leefmilieu. In de tijd dat ik kennis gemaakt heb met het platform (sinds ongeveer juni 2004) heeft in mijn belevingswereld de nadruk, die wordt opgelegd door de verstrekte actuele (met de nadruk op actueel) informatie, steeds gelegen op het geluid. Ik denk persoonlijk dat het "scherp" houden van alle milieu gevolgen meer kans biedt op een gehoorde stem. Er is hier per slot van rekening wel héél veel meer aan de hand naar mijn indruk.

Met vriendelijke groet,
Dhr.