Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ik ben genezen van een droombeeld(Brief van een platformlid)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 903 
|
 PVRC 
Ik ben genezen van een droombeeld(Brief van een platformlid)

Brief

‘Alle goede bedoelingen en inzet ten spijt, heeft het platform helaas geen succes geboekt betreffende vermindering van het vliegtuiglawaai boven Castricum. Integendeel, het lawaai wordt steeds hinderlijker en frequenter.’

....... ‘Ik heb destijds graag 10 euro betaald, omdat ik zo dom was te geloven, dat het platform enig resultaat kon boeken tegen de gigant Schiphol. Wat het platform betreft, ik ben genezen van een droombeeld.

Antwoord

Uw brief is voor mij aanleiding om mijn antwoord aan U niet binnenskamers te houden, maar ook op onze website te plaatsen.
Het is geen toeval dat ik deze morgen even hetzelfde dacht. Er zijn er onder ons vast velen bij wie dit door het hoofd gaat.

Eigenlijk dacht ik niet helemaal hetzelfde. Het ging mij door het hoofd dat wij veel, heel veel hebben bereikt, maar dat je als lid en als Castricummmer daar nog weinig van moet merken. Zelfs het tegendeel. De hinder lijkt erger, de verkeerskleiding trekt zich steeds minder aan van waar en hoe zij vliegt. Dat is wel om je de moed te benemen.

Laat ik er dan de schrijver er eerst op wijzen dat het gewoon onmogelijk is om veranderingen af te dwingen op korte termijn. Eerder is het omgekeerde het geval: op de korte termijn neemt de luchtvaart stellingen in, bezet zij als het ware bruggenhoofden, die ze hoopt nooit meer kwijt te raken. Integendeel dus, geen korte termijn effect, de hinder kan zelfs eventjes erger worden.

Waar hopen wij dan op?

Op de algehele herbeoordeling (evaluatie) van de situatie die in de nabije toekomst plaats zal vinden. Die evaluatie gebeurt uit hoofde van een voorschrift in de wet. Dat voorschrift is het gevolg van ingrijpen van enkele kamerleden. In het verleden hadden die beter dan anderen door wat ons te wachten stond bij groei van de actieve luchtvloot van Schiphol en uitbreiding van Schiphol met de Polderbaan. Ze hebben het er op aangestuurd dat het eind 2004, begin 2005 moet komen tot een zogenaamde evaluatie of herwaardering.

Dat betekent dat er nu gekeken moet worden wat al die beloften die in het verleden waren gedaan in werkelijkheid waard zijn. Die beloften hielden in: De groei van Schiphol gaat door, maar de hinder neemt daardoor niet toe, maar af. Hebben de regels van de wet dat kunnen bereiken of moet het hele stelsel van beleid en regels overhoop worden gehaald?

U zult meteen begrijpen dat je, als de zaken zo liggen, niet kunt verwachten dat er voor het moment van evaluatie is aangebroken iets gebeurt. Voorafgaande aan de evaluatie neemt de luchtvaart juist al zijn stellingen in en dat is wat U nu meemaakt. Het is als het ouderwetse ‘landjepik’.

Begin 2003, in de tijd dat het platform nog niet bestond, was er weinig hoop dat de evaluatie, het beoordelingsproces, iets zou opleveren. Mensen als de vliegenier Benno Baksteen, en officiële psychologen riepen: ‘De oorzaken van de klachten zitten niet in de lucht, maar tussen de oren’. Schiphol zorgde er nauwkeurig voor dat het zich hield aan alle voorgeschreven bepalingen: geluidsregels die eigenlijk heel weinig met hinder te maken hadden werden nauwkeurig nageleefd. De staatssecretaris verschool zich achter de wet en riep: “De mensen moeten maar wennen. Het is nieuwigheid en gaat heus wel over”

Wanneer U alles goed heeft gevolgd, dus niet alleen vliegtuigen hoort, maar ook de radio en ook de kranten leest, zult U gemerkt hebben dat dat allemaal in de loop van het afgelopen jaar anders is geworden.

Een gemeente als Castricum was vroeger onbekend. Op dit moment kent iedereen Castricum, is Castricum voor kamerleden symbolisch voor vliegtuighinder. Maar er is meer: Op dit moment wordt ook officieel ingezien dat gebieden rond Castricum liggen in een streek waar de verstoring door geluid groter is dan volgens algemene normen aanvaardbaar is. Men is zich er van bewust dat geluidsmaten als “Kosten eenheden’, waar Schiphol zich achter verschuilde, ondingen zijn.

Mern weet dat zelfs dat de nieuwe geluidsmaten. die door de wet zijn ingevoerd, met achterdocht moeten worden benaderd en dat je hinder ook op andere manieren moet inschatten dan door berekenen hoeveel geluid een vliegtuig maakt.
Heel veel van die zaken zijn aan het licht gekomen en zijn nu algemeen inzicht geworden, door activiteiten en studies van mensen in platforms als het onze.

Het PVRC is er dan ook trots op dat het als Platform door het ministerie is uitgenodigd om buiten CROS om zijn visie toe te lichten. We zijn in gesprek met alle commissies die het voor het zeggen hebben. De gezamenlijke platforms die met Castricum samen een vuist vormen hebben twee nota’s geproduceerd waarvan je steeds meer elementen ziet doordringen bij de instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie. Het is zelfs zo dat de platforms een eigen stem hebben gekregen bij die evaluatie en specifiek van de staatssecretaris hebben gehoord in een brief dat zij zal helpen toezien dat hun verbetervoorstellen aan alle nodige eisen voldoen.

De platforms staan ook niet meer alleen. In het verleden was het wel eens gek wanneer je je als gemeente of kamer met ‘actiegroepen’ inliet. Op dit moment worden deze groepen, met name de platforms, niet meer gewantrouwd, maar juist gewaardeerd om hun deskundigeid en om de kwaliteit van hun adviezen. Ook de eerste kamer heeft overleg met de kring van platforms op prijs gesteld en er gevolg aan geveven. 

Wat betekent dat?: dat U niet meer afhankelijk bent van anderen, maar zonder of met de bijdrage van een tientje een eigen stem hebt verworven in dat proces.

Koffiedik kijken kan ik niet. Maar wat ik wel weet is dat wij het respect hebben van degenen die bij de regering verantwoordelijk zijn. Dat iedereen weet wat onze voorstellen zijn en dat de nota’s van de platformen: “Als een goed Instrument” en “Zorgzaam Sturen” een begrip zijn geworden. En dat het zo gek nog niet is daar naar te luisteren. Wat wij zeggen is: goed zorgen betekets niet dat je een of ander nieuw regeltje maakt, maar dat je mensen moet vormen die in zo’n ingewikkelde situatie als een groot vliegveld in het midden van een groot bewoond gebied, steeds opnieuw de de hinder binnen perken kunnen houden. Mensen die desnoods zoveel gezag hebben dat ze kunnen roepen” “Stop!” Dat is belangrijk.

Is er niets bereikt? Er is van alles bereikt. De regering is nu bereid het hele stelsel te herzien en niet alleen maar regeltjes. De mentaliteit is veranderd. De klager zit niet meer in het beklaagdenbank maar is mede-eiser geworden.

Dus, best platform-lid: juist nu is het moment waarop U moet volhouden. We hebben jullie steun hoog nodig.  Er zijn mensen die voor jullie de kolen uit het vuur halen omdat ze de tijd hebben zich daarvoor in te zetten.  Deze mensen verwachten op hun beurt dat U ze niet in de steek laat, want het wordt gedaan voor allemaal.

En U, houdt vol Uw stem te laten horen bij Schipho, Geeft Uw klachten door naar het IKB, het klachtenbureau. Steun ons.
Kijkt U eens onze website door. U vindt er heel wat informatie. Voor veel mensen is deze website er een die ze de moed geeft om vol te houden. De aanhouder wint en de waarheid drijft altijd boven.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Ik kan het geheel eens zijn, met de woorden
door Olav hierboven: Nu hebben we u meer nodig dan ooit!
Ik wil nog meer verduidelijken en benadrukken, dat het nog steeds indit land mogelijk is, om verkeerde besluiten aan te vechten.
Voor 2003 toen het Platform Castricum nog niet bestond kreeg het PLRS in de Eerste kamer zin en dwong men daar de Evaluatie voor 2005 èn een motie af!
Olav heeft gelijk! Er gebeurde wel degelijk een hoop, dat u burger in Castricum nog een kans geeft, hoop geeft, dat die ellende beduidend minder zal worden. Als het aan ons ligt helemaal. Maar bij voorbaat de moed opgeven is onverstandig. Er is een gezegde"
Een druppel bij voortduring holt zefs de hatdste steen uit". Welaan die gebundelde druppels vormen nu al een fikse straal.

Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door D de Hond uit Castricum

Ik sluit me bij de vorige schrijvers aan. Ik ben zojuist lid geworden ( voortschrijdend inzicht !) omdat ik denk dat i.p.v. terugtrekken vanwege onvoldoende resultaat op de korte termijn, het belangrijker wordt om je te verenigen wil jevoldoende effect sorteren. Ik wil dus maar zeggen:blijf realistisch, strijdbaar en breng zoveel mogelijk nieuwe donateurs aan!
Met een groet van Dilie de Hond

Geplaatst door Johan uit Assendelft

Mensen, we laten ons toch niet uit het veld slaan he?
Het valt inderdaad niet mee als er dagen zijn dat je 3 a 400 vlieg-tuig (hier in Assendelft in ieder geval) over je hoofd te verwerken krijgt,maar dankzij het platform staat de schiphol problematiek in ieder geval op de (politieke) agenda!
Een jaar geleden had je dat niet kunnen bedenken.
We mogen echt onze handen dicht knijpen met een platform als deze.
De professionaliteit, de gedrevenheid, de inzet, de onderbouwing van de argumenten, een site die van het computerbeeldscherm afspat etc etc,echt grote klasse! Het is wel jammer dat dit alles blijkbaar nodig is om een enigzins normale leefomgeving te verkrijgen.
I.p.v. opzeggen ga ik juist het hele gezin als lid opgeven want ook zij hebben er last van.
De lessen op school moeten soms stil gelegd worden omdat de leerkracht zich niet meer verstaanbaar kan maken.
Te gek toch!!