Platform Vlieghinder Kennemerland
 

IJmondgemeenten: “Kamerleden vergeet ons niet in Schipholdebat”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 971 
|
 NHD 
IJmondgemeenten: “Kamerleden vergeet ons niet in Schipholdebat” Download het gehele artikel 'IJmondgemeenten: “Kamerleden vergeet ons niet in Schipholdebat”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HET SCHIPHOLDEBAT

Naar mijn gevoelen is het belangrijk de beschikbare tijd te besteden aan haalbare elementen. Hier volgen suggesties.
Doel is overzichtelijkheid, heldere taakverdeling en instructies.


Spelers:
Departementen, Luchtvaartbedrijven, Verkeersleiding, Regio en CROS

Elementen:
Groei van Mainport
Regeling van Luchtverkeer

Groei van Mainport:
Taak van:
Bedrijven, Regio, Gemeenten en Overleg binnen CROS op planologisch gebied.
Opdracht:
Mainport niet definieren in termen van Schiphol en aantallen vluchten, maar optimale integratie Nederlandse luchtvaart binnen Europees en Intercontinentaal verband.
Begrenzingen:
Milieu: kwaliteit, verbruik en duurzaamheid. Hier handhaven (ook totaal volume geluid, kwaliteit van vliegtuigen etcetera) en Milieueffectrapportage. De verantwoordlijkheid voor handhaving en TVG ligt bij de luchtvaart.
Toezicht:
Er is een raad van Toezicht nodig waarnaartoe wordt gerapporteerd over sociaal economische ontwikkelingen op lange termijn en in groter Nederlands en Europees verband (Sociaal Economisch Advies Luchtvaart = SEAL)

Regeling van Luchtverkeer:
Taak van:
Luchtverkeersleiding (LVNL)
Opdracht:
Ten dienste van maar onafhankelijk van luchtvaart-bedrijven. Werkt in opdracht van de Overheid.
Veilig, Efficient en Sparend (VES) Vliegverkeer
Behoefte aan Middelen:
Daartoe IKB bij LVNL onderbrengen. Evenals nu een apparaat bestaat om vliegverkeer te meten en te begeleiden zal gewerkt moeten worden aan apparaat voor hinderdiagnostiek en preventie. Het huidige systeem van handhaven is slechts uitgangspunt maar zal moeten worden verbeterd.
We dienen te erkennen dat er momenteel geen valide criteria zijn waarmee men kan aangeven wat overlast is en welke grenzen aan hinder moeten gesteld. De LVNL zal de opdracht moeten krijgen dat uit te zoeken met behulp van IKB en NLR.
Begrenzingen:
De taak zan LVNL is uitsluitend het beschikbaar stellen van ruimte voor vliegverkeer, met inachtneming van zijn opdracht (VES) maar heeft geen beleidsmatige taak, anders dan optimalisatie van nationaal en internationaal verkeer.
Toezicht:
Er is een raad van toezicht nodig waarnaartoe resultaten van proefonderviindelijk beleid worden gerapporteerd.
De Raad van Toezicht zal worden samengesteld uit deskundige gremia (Universiteiten, Onderzoeksinstitutten, Nationaal en Internationaal)


Conclusie:
Helderheid en Eenduidigheid door:

Ontvlechten van Bedrijven, LVNL, CROS en Regio
en heldere definitie van taken en middelen,
zo dat gewoon duidelijk is bij wie je moet zijn.
Adequaat toezicht


Geplaatst door J. de Jong uit IJmondgemeente

Terwijl de inkt van een discussienota voor een visie op toekomstige bestuurlijke herindeling nog maar net droog is, claimt de "zelfbenoemde" Noordvleugel v/d Randstadmetropool vandaag maar liefst 2 miljard om Schiphol alvast verder te ontsluiten. De wel legitieme IJmondgemeenten moeten intussen smeken om een beetje aandacht van onze Kamerleden, het Kabinet zag ze niet staan. Helderheid, onderscheid en ontvlechting staan inderdaad bovenaan in de prioriteitenlijst!
Het allerbelangrijkst lijkt echter de inzet om de aansturing van de LVLN als Zelfstandig Bestuurs Orgaan, onder directe verantwoordelijkheid van de Minister, te hervormen op een manier die de bestaande eenzijdigheid (capaciteitsgekte) doorbreekt.