Platform Vlieghinder Kennemerland
 

IJmond, is de kous daarmee af?

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1137 
|
 PVRC 
IJmond, is de kous daarmee af?

Volgens het NHD heeft de IJmond een accoord bereikt over haar strategische nota. Zie -> Hier

Dat is een goed geluid en een felicitatie waard. Toch denk ik dat het echte probleem hiermee nog niet is aangepakt. Daarvoor is de nota nog te veel strategie en te veel een reaktie op de huidige specifieke IJmondproblematiek. De nota zich nog te weinig op inspraak in het nieuwe Schipholbeleid zelf. Dit wordt namelijk nu, op dit moment zelf voorbereid. De voorbereidingen gebeuren zowel bij VenW (zie het Plan van Aanpak) als bij VROM met zijn Nota Ruimte en met zijn Nota Mobiliteit die op een nieuwe PKB aanstuurt (zie hier).
Gezien vanuit het strategisch aspekt dat in het Strategisch Accoord overheerst is ook de neiging CROS te ondersteunen goed verstaanbaar: CROS is gemaakt voor praktisch overleg. In het zicht van de beleidsevaluatie kunnen de gemeenten best ook een eigen stem laten horen, onafhankelijk van CROS, zoals ook de sector en de bewonerplatforms dat doen. Het Plan van Aanpak biedt die ruimte.

Met het vaststellen van alternatieven en beperkingen of een nieuwe verdeling zijn we er namelijk niet. Die liggen op het niveau van het soort maatregelen die moeilijk of niet uitvoerbaar zijn vanwege beperkingen die zijn ingebakken in het huidige beleid, waardoor herstelwerkzaamheden gecompliceerd en langzaam worden. Dat hebben we recentelijk met zijn allen kunnen ervaren.

De nu komende herziening moet fundamenteel zijn en het beleid zelf betreffen. De nu volgende herziening van de wet, de ‘evaluatie’, dient te leiden naar een nieuwe situatie, naar nieuwe wettelijke afspraken, waarbinnen langdurige weerbarstige problemen als die van nu niet meer mogen optreden.

Het nieuwe beleid moet, afhankelijk van de omstandigheden, de mogelijkheid scheppen om, niet via wetsaanpassingen, maar door dagelijkse sturing, naar behoefte onmiddelijke uitvoering te geven aan de genoemde maatregelen als beperkingen, alternatieven of een nieuwe verdeling.

Omdat dit soort zorg een behoorlijk flexibel beheer van het luchtruim inhoudt, vereist het specifieke deskundigheid. Daarvoor moet dan ook een beheersorgaan worden opgericht dat over kennis, waarnemings- en sturingsmiddelen beschikt.

Ook de Sector is het met die voorwaarden eens (zie Hier). Alleen, dat orgaan mag niet door de sector worden beheerd. De sector zal namelijk steeds meer zijn samengesteld uit geprivatiseerde ondernemingen, terwijl het luchtruim publiek eigendom is. Het luchtruimbeheer zal dus in handen moeten liggen van een onafhankelijk openbaar orgaan, maar wel een orgaan dat beschikt over de genoemde specifieke kennis en deskundigheid. In dat orgaan zal het publieke belang voorrang hebben boven eigenbelang.

Op deze manier heffen wij de discussie ook op een niveau dat dat van de IJmond alleen overstijgt.

Olav Bijvoet
Voorzitter PVRC


Reacties op dit bericht