Platform Vlieghinder Kennemerland
 

IJmond akkoord met advies over groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1151 
|
 Dichtbij.nl Noord-Kennemerland 
IJmond akkoord met advies over groei Schiphol

Door: Merel Schut, dichtbijredacteur

BEVERWIJK - Over de groei van Schiphol is door Hans Alders dinsdag advies aangeboden aan staatssecretaris Mansveld.  Het advies gaat over de milieuvoorwaarden waaronder Schiphol verder kan groeien tot 510.00 vliegbewegingen. De wethouders uit de regio IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen)  en Castricum en Heiloo zijn akkoord gegaan met het advies van de Alderstafel.

Overleg
Over de groei en de grenzen van Schiphol vindt sinds 2008 regelmatig overleg plaats tussen verschillende partijen onder de naam Alderstafel, vernoemd naar haar voorzitter. De regio IJmond neemt niet rechtstreeks deel aan deze Alderstafel, maar via het overleg Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), dat een afvaardiging heeft aan de Alderstafel.

Verbetering
Het advies van de Alderstafel ligt in de lijn van de uitgangspunten voor de verdere groei van Schiphol, zoals die reeds in 2008 zijn vastgelegd. De uitvoering van de afspraken uit 2008 betekenen per saldo een verbetering voor de gemeenten ten opzichte van het geschetste beeld vijf jaar geleden. Vooral de gemeenten Velsen en Beverwijk gaan er op vooruit met minder geluidshinder door het verleggen van de vliegroutes.

Voorwaarden
De wethouders uit de IJmond, Castricum en Heiloo hebben aan het advies voorwaarden verbonden. Er moet een strakke planning komen over nieuw uit te voeren maatregelen voor hinderbeperking en bestaande afspraken dienen te worden bewaakt. De (tijdelijke) vermindering van 3000 nachtvluchten tot 29.000, ten gevolge van het vertraagd invoeren van de geluidsarme glijvluchten, dient op een juridisch afdwingbare en handhaafbare manier te geschieden.

Omgevingsraad
Het overleg over hinderbeperking krijgt zijn vervolg. Volgend jaar zal de Alderstafel worden opgenomen in de op te richten Omgevingsraad voor Schiphol.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit IJmuiden

"Volgend jaar zal de Alderstafel worden opgenomen in de op te richten Omgevingsraad voor Schiphol. "

Ik vraag me af hoeveel groei er inmiddels is bewerkstelligd tijdens de overleggen en commissies door de jaren heen.

Geplaatst door J H Griese uit Amstelveen

In 2006 maakte dame C. Peijs oud minister CDA Vlucht naar voren. CDV II Eversdijk adviseerde in 2006 , Na een zeer kostbare Evaluatie Schiphol: Er moeten in de buitengebieden 95 Handhavingspunten bij komen.. Daar schrok dat Kabinet toen van. Nu zijn we weer terug bij af, maar als Lakei Alders zijn zin krijgt zijn we alle handhavingspunten kwijt.. Benieuwd hoe die vele laffe politici gaan reageren op de vele kritiek ! Wordt vervolgd ! {In Engeland werd die 3e baan voorlopig NIET aangelegd}

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" De (tijdelijke) vermindering van 3000 nachtvluchten tot 29.000, ten gevolge van het vertraagd invoeren van de geluidsarme glijvluchten, dient op een juridisch afdwingbare en handhaafbare manier te geschieden. "

De milieu-dienst Ijmond die er op moet toezien dat de sector zich aan de afspraken zal houden, zal doen wat zij al die jaren al heeft gedaan: horen / zien en vooral zwijgen!

Dat heeft zij zelf bewezen: stuur een klacht over Schiphol naar de milieu-dienst IJmond en het wordt naar Bas doorgestuurd. Bas doet al helemaal niets met de vele klachten, die zit er immers voor de sector.


Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

' Afspraken:

De geluidbeperkende maatregelen van de afgelopen jaren hebben voor de gehele Schipholregio geleid tot een vermindering van het aantal ‘ernstig gehinderden’. Door het optimaal toepassen van ‘geluidpreferente’ banen, is er meer duidelijkheid voor omwonenden. Deze nieuwe systematiek leidt tot een geringe verschuiving van de hinder en in totaal iets minder gehinderden. De afgesproken groei van Schiphol kan doorgaan binnen de eerder vastgestelde milieunormen, mits de afgesproken set van hinderbeperkende maatregelen wordt gecontinueerd. '

'geluidpreferente banen'.......

Bijvoorbeeld de (P)Kolderbaan, waarvan Schiphol stellig de overtuiging heeft dat deze, onder valse voorwendselen, aangelegde baan, minder mensen terroriseert.

Het aantal klachten in de jaren, sinds die vervloekte baan er ligt, heeft blijkbaar geen statement kunnen maken. Dat zal ook niet volgens Schiphol, want dan heeft de baan immers geen bestaansrecht. Dus rechtsom of linksom, de cijfers die de vele klachten gegenereerd hebben en nog steeds genereren, die worden listig gemanipuleerd.

Zo wordt een groep mensen in de steek gelaten door de politiek, die immers de sector geloofd, en daardoor een zeer hoge prijs betalen: dag in / dag uit in de pokken herrie en vervuiling zitten!

Wat de A13 voor Overschie in Rotterdam is, is de (P)Kolderbaan voor Uitgeest!


Geplaatst door: V.O.S. op 16 okt 2013