Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Huidige Schipholbeleid niet toereikend voor groei én bescherming van de omgeving

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 695 
|
 Commissie MER 
Huidige Schipholbeleid niet toereikend voor groei én bescherming van de omgeving

Het Schipholbeleid moet groei van Schiphol mogelijk maken én de omgeving
bescherming bieden. Het huidige stelsel is daarvoor ontoereikend. Binnen dat
stelsel zijn daarom verbeteringen nodig. De economische functie van Schiphol
als mainport is niet duidelijk gemaakt. Het milieustelsel bevat normen die niet
zinvol zijn. Het leidt tot onvolledige, deels onbetrouwbare of onjuiste informatie
over milieubelasting en hinder. Omwonenden worden onvoldoende geïnformeerd
over milieubelasting en hinder. Er kan dus geen beargumenteerde afweging
tussen economie en milieu worden gemaakt. Het resultaat is een beperkt vertrouwen in het beleid.
De Commissie m.e.r. doet aanbevelingen om te komen tot een verbetering van
het stelsel, zodat een afweging tussen milieu en economie wel mogelijk wordt.
De aanpassingen moeten ook leiden tot betrouwbare en begrijpelijke informatie
over milieu en hinder, die én een goede handhaving mogelijk maakt én de omgeving
van Schiphol adequaat informeert. Resultaat moet zijn een stelsel dat
robuust is, zodat het voor een langere periode op veranderende omstandigheden
kan anticiperen en stelselwijzigingen niet snel nodig zijn.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Zet in een maatschappelijke kosten-batenanalyse het economisch belang van de activiteiten van Schiphol af tegen de ‘kosten’ voor het milieu. Daarmee kan de overheid een betere afweging maken bij het stellen van regels;
  • Reken niet alleen aan geluid maar meet ook in de praktijk. Verbeter met deze meetresultaten de modellen, die op dit moment systematisch een te lage belasting van de omgeving laten zien. Stel deze informatie beschikbaar aan alle betrokkenen. Doe onderzoek naar de feitelijke hinderbeleving door omwonenden.
  • Voer meer metingen uit naar de luchtkwaliteit rond Schiphol. Dit levert meer inzicht op in de steeds bepalender bijdrage van het vliegverkeer aan de overschrijdingen van normen. Daarmee kunnen maatregelen voor vermindering van de luchtverontreiniging door vliegverkeer worden onderbouwd
  • Ontwikkel een nieuwe norm voor het risico op rampen.

Het verbetervoorstel vindt u ==> hier


Reacties op dit bericht