Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Hoogleraar staatsrecht: Chipshol krijgt geen cent

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 558 
|
 Cobouw Online 
Hoogleraar staatsrecht: Chipshol krijgt geen cent

“De rechters willen de Staat niet aanpakken”, aldus Tak.


klik hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door mieke uit heemskerk

En zou er dan wel geluisterd worden naar al die mensen die hinder ondervinden van de enorme geluidsoverlast door Schiphol?
Dit geeft wel heel duidelijk aan dat Schiphol een staat binnen een staat is.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Mieke, ik denk dat het allemaal nog veel ernstiger is, dan wij wel denken. Dezelfde advocaat van Schiphol (de heer Koeman) wist
de Eerste Kamerleden in 2002 te bespelen met de z.g.n. Overgangsartikelen. (De PKB Schiphol 1995 werd uitgekleed en door hem "Vertaald" in de Overgangsartikelen), om
daarna toenmalig Minister Netelenbos te laten uitspreken: "De PKB bestaat niet meer !)
Op dit moment speelt weer het zelfde: De huidige regering wil ons doen geloven, dat deze overgangsartikelen moeten worden geactualiseerd. Deels zal men daar gelijk in hebben. Het woningenbestand veranderde immers, maar volgens het MNP pikt men er wel even 40.000 vluchten extra bij. Ook de Commissie MER plaatst daarbij vraagtekens.
Er is nog veel meer mis.
Het zou weleens een "hete Herfst en Voorjaar" kunnen worden.

Geplaatst door mieke uit heemskerk

Binnen de politiek en besturen is het zo dat wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Komt er af en toe iemand met een tegen geluid dan wordt hij of zij weg gezet als zijne een idealist die tegen werkgelegenheid etc is. De macht is in haden van het grote geld, en zie daar maar eens doorheen te breken.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Een goede stelling Mieke: probeer daar maar eens doorheen te breken!
Aan de andere kant: er is op deze site zoveel expertise voorhanden, dat het toch mogelijk moet zijn op een rij te krijgen wie diensten leveren aan dit ‘netwerk met democratische legitimatie’. Ik denk dat je met hooguit tien namen de belangrijkste spelers in kaart hebt. De focus moet daarbij natuurlijk op Schiphol én de KLM (u weet wel die Franse luchtvaartmaatschappij). Bij die tien staan dan vast ook de namen van ‘invloedrijke personen’ die er nu al voor ijveren de groei van Schiphol tot 2040 veilig te stellen!
Bovendien lijkt mij de vraag interessant hoe die steeds terugkerende motie-Baarda eigenlijk tot stand is gekomen. Heeft Schiphol hier met zijn batterij juristen vals gespeeld? In een op internet te lezen woordelijk verslag lees ik dat Cerfontaine in 2002 aan leden van de Eerste Kamer voorstelt de juristen van Schiphol een oplossing te laten aanreiken om de Luchtvaartwet alsnog door de Eerste Kamer te loodsen. Daarmee krijgt de motie-Baarda wel een héél vreemde achtergrond, zoals ook de heer Griese aangeeft.
Waarom had minister Eurlings van Verkeer recent 19 pagina’s nodig om de Tweede Kamer het mechanisme van gelijkwaardigheid uit te leggen? Zelf heb ik die brief drie keer doorgelezen, maar ik kom niet verder dan de volgende samenvatting: als we deze motie onverkort uitvoeren, zou verdere groei van Schiphol onmogelijk zijn, maar dit is in strijd met het regeerakkoord van Bakenende-IV.
In de evaluatie van de Luchtvaartwet door de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid constateert de Commissie Eversdijk in 2006 dat vroegere kabinetten toezeggingen hebben gedaan en dat als omwonenden daar op wijzen, “zij een punt hebben”.
Kortom overtreedt minister Eurlings niet de afspraken (en de wet!) die omwonenden juist bescherming bieden. Daar moet een scherpe jurist toch uitkomst bieden?
Rose


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het is uitermate zorgwekkend. Het geeft aan dat de overheid of volstrekt machteloos is of degene is die de malversaties veroorzaakt.

Laat die gedachte even indalen.

Je kunt best gelijk hebben, het gelijk krijgen echter is een heel ander verhaal. Chipshol is niet de armste club van Nederland en heeft de mogelijkheid heel veel geld te steken in de tranentrekkende strijd.
Het wordt pas echt triest als je dan gaat zoeken naar mogelijkheden om overlast te doen terugdringen. De sector is nu al bezig te roepen (KLM) hoe groen en duurzaam men wel niet denkt, de consument mag zelf kiezen of hij een bijdrage levert…

Of je met die tien sleutelfiguren er bent is nog maar de vraag. Overigens sta ik er volledig achter om daar eens een onderzoekje naar in te stellen. Maar stel, je vindt die tien personen, wat dan? Als een Poot zijn gelijk al niet krijgt, krijgen wij, ‘eenvoudige burgers’ dan wel een voet aan de grond of glijden we af naar het Amerikaanse systeem waarbij de keuze van de rechter eigenlijk de uitspraak al bepaalt? Brrr… Niger aan de Noordzee, veel corrupter ga je het niet krijgen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Rose, Je hebt het grootste gelijk van de wereld.
Ik denk dat een van de voornaamste taken van o.a. De Platforms is: Het blootleggen van alles wat er mis ging. Het gaat hier om de principes van de Rechtstaat (woorden uit een brief van de gemeente Amstelveen !)
Bij de behandeling in de eerste Kamer, heeft Cerfontaine en zijn maaqtje Koeman de zaak belazerd. Maar zeer wezenljk is natuurlijk: De Eerste Kamer liet zich ook belazeren !

Wij lieten de Eerste Kamer dat weten, en volgens hun brieven aan ons gaan zij er nog steeds van uit, dat er Gelijkwaardigheid dient te zijn met de PKB 1995 ! !
Wordt wat mij betreft vervolgd !


Geplaatst door Rose uit Randstad

Geachte Aalageiz,
Of de omwonenden er echt iets mee opschieten, is inderdaad de vraag. Er zal wel uit blijken dat Schiphol al lang geleden (waarschijnlijk december 1998) die 600.000 vliegbewegingen binnenhaalde bij 'de politiek'. Ja natuurlijk wel mits binnen de 'milieugrenzen'! Vandaar die steeds terugkerende personen op sleutelposities, de rol van Schiphol bij de motie-Baarda én bijvoorbeeld die 19 pagina's van Eurlings over de kwestie van 'gelijkwaardigheid'.
Rose

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ja Rose, Daarom kwam Eurlings ook op V en W,en niet Tineke Huizinga...
Formeel kreeg Schiphol die 600.000 nooit binnen! Het formele maximum was in 1999 : 520.000 mits: met de mantra van: "Binnen de milieugrenzen" ,waar men steeds weer aan morrelt (Zie ook de laatste column van Airneh directeur Prof de Wit)
Maar het zijn toch de beide Kamers die daar uiteindelijk overgaan?

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Nog een "leuk" voorbeeld hoe er aan milieu- én geluidsnormen gemorrelt wordt: "De kern van het voornemen is: de grenswaarden zodanig aanpassen (lees oprekken) dat Schiphol binnen de criteria voor gelijkwaardigheid, in lijn met het coalitieacoord en het kabinetstandpunt, tot 2010 verder kan groeien en een groei van 480.000 vliegbewegingen mogelijk wordt". Aldus Eurlings in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer dd. 25 juni 2007.
Laat ik er nou van overtuigd zijn geweest dat er binnen het coalitieaccoord groei van Schiphol mogelijk was binnen de huidige (op het moment van het afsluiten van het accoord geldende regels) milieu- en geluidsnormen, met bescherming van het buitengebied. Zo lus ik er nog wel een paar: als het niet binnen de normen valt, rekken we de normen op om vervolgens trots te verkondigen dat het allemaal weer mooi in elkaar past.
Zo passen de 600.000 vliegbewegingen straks ook weer mooi binnen de dan geldende normen. En dat dit aantal Schiphol nooit formeel is toegezegd, maakt volgens mij nog Schiphol, nog de politiek ene barst uit. Het gaat er immers om wat informeel afgesproken wordt. Dat wordt stap voor stap realiteit.
Wat mij betreft is de overheid degene die de malversaties veroorzaakt.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Meneer Griese, u bent van alle omwonenden waarschijnlijk het langst en intensiefst met het Schipholdossier bezig. Dus ú tegenspreken doe ik niet graag. Toch kan het niet anders of ‘de politiek’ heeft wel degelijk al in 1998/1999 toezeggingen aan Schiphol gedaan over 600.000 vliegbewegingen.
Ik concludeer dat (o.a.) uit de volgende twee punten:

1. Cerfontaine klapt hier nota bene zélf over uit de school in 2006.
“Het tweede kabinet-Kok besloot dat wij de Polderbaan konden aanleggen en dat we konden groeien tot 600.000 vluchten”, zegt hij in NRC van 25 april 2006. Soortgelijke woorden staan diezelfde dag ook in het Haarlems Dagblad en andere regionale kranten.

2. Eind 1999 stapte de milieubeweging uit het TOPS-overleg (Tijdelijk Overlegplatform Schiphol). De woordvoerder van de milieubeweging zegt bij het informeren van zijn achterban dat TOPS een fopspeen is. Alles wees er toen al op dat het ministerie aanstuurde op 600.000 vliegbewegingen. “Verschillende malen werden in het overleg miliegrenzen geschrapt, omdat die de groei naar 600.000 vliegbewegingen zouden belemmeren”, aldus zijn commentaar in november 1999.

Dus misschien stonden die 520.000 wel officieel in de stukken, maar toen al waren er toezeggingen over 600.000 vliegbewegingen. Misschien wel mede dankzij de contacten die de nieuw aangetreden KLM-topman Van Wijk in de zomer van 1997 met premier Wim Kok had. Het ‘smeermiddel’ bij deze contacten was pr-man Dig Istha die in 1997 in dienst was gekomen bij de KLM. Daarvoor had hij de public relations voor Wim Kok gedaan. In een terugblik op die periode schrijft NRC (28 februari 2000): “Met Van Wijk begon Istha aan ‘rondjes Den Haag’ en had hij diverse gesprekken met premier Kok. Niet zonder succes; de afgelopen jaren hield de PvdA-premier bijna emotionele betogen voor Schiphol. De PvdA heeft zijn ziel aan de zwanen verkocht, heet het in de milieubeweging.”

Ik schrijf dit niet om de goede naam van mensen te beschadigen. Betrokkenen zullen ongetwijfeld vanuit hún invalshoek van mening zijn een goede zaak te dienen. Maar het maakt wel duidelijk dat de luchtvaartlobby krachtig en waarschijnlijk onverslaanbaar is. Cerfontaine noemt dit ‘netwerken met een democratische legitimatie’, en hij is er trots op.
Rose

Zonder enige twijfel maakt ook de Aldertafel deel uit van dit subtiele (?) spel, met de luchtvaartsector in de hoofdrol. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd sinds TOPS. Die 600.000 vluchten zullen dus wel blijven staan. De ‘politiek’ heeft ze immers aan Cerfontaine beloofd.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Wat houdt u toch hardnekkig vol wat betreft die 600.000 vluchten. Er staan bovendien onlogische zaken in uw betoog:

ad 1) Het was het Eerste Kabinet Kok (1994-1998), (dus niet het Kabinet Kok II 1998-2002 )dat na ruim een vol jaar intensieve onderhandelingen van 1993 tot tenslotte de HETE zomer van 1995 in juni, vlak voor het reces samen met de Tweede Kamer toestond, dat de Polderbaan er kon komen. Daarover bestaan natuurlijk dikke Handelingen van de Tweede Kamer. De voorwaarden waaronder die 5e baan (toen nog 5P)er mocht komen, werden neergelegd in de wet, die Planologische Kern Beslissieing Schiphol en Omgeving heet (PKB 1995) Ik zou zeggen, leest u die eens grondig door. (Ik heb deze nu voor mij liggen Deel 3 Kabinetsstandpunt) Daarin leest u geen enkele toezegging voor 600.000 vluchten. Maar wel een grens van 40 miljoen passagiers, 3 miljoen ton vracht en tenminste 5 miljoen passagiers in 2015 (!)

Vervolgens leest u op pag 17 onderaan: De definitieve zones voor het vier en voor het vijfbanenstelsel worden vastgesteld in de aanwijzingen op basis van de Luchtvaartwet. De aanwijzingsprocedure zal begin 1996 worden afgerond. De definitieve zones kunnen afwijken van de in deze PKB opgenomen indicatieve zones. Deze afwijking zal echter in beginsel niet meer bedragen dan 2 Ke voor de geluidzones respectievelijk 2 dBA voor de nachtzones. (Dat is dus allemaal flink uit dehand gelopen !)Voorts zullen ook de definitieve geluidszones moeten voldoen aan de hierboven genoemde criteria met betrekking tot het aantal woningen, alsmede aan de eis met betrekking tot punt K. te Aalsmeer (49 Ke) ! !
(Dit zijn we intussen via de huidige Luchtvaartwet dus allemaal kwijt .....inclusief punt K te Aalsmeer, waar men nu enorme aantallen over zich heen krijgt)
zie II hieronder

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

II
19 Dec 1999 savonds draaide Tineke Netelenbos het raampje van haar auto omlaag, na een bezoek aan het Kabinetsberaad en riep
triomfantelijk: we zijn er uit: Schiphol mag de komende 5 jaar met 100.000 vluchten groeien, dat wil zeggen met 20.000 per jaar.
De grens lag toen op 420.000 dus werd die verlegd naar 520.000 Uiteraard werd deze ophoging weer vergezeld van de bekende Mantras: Mits binnen de Milieurandvoorwaarden........
Het kan natuurlijk heel goed zijn, dat er vele gesprekken werden gevoerd met Kok over schiphol, en dat daar informeel het getal van 600.000 wel eens is gevallen. En Kok is natuurlijk geen vliegtuig- luchtvaartdeskundige. Hij zal mogelijk gedacht hebben, zou best kunnen, dat ze er straks 600.000 op kunnen accomoderen. Maar Cerfontaine moet wel een erg slechte directeur zijn geweest, als hij een MOGELIJKE mondelinge toezegging, al als wet in zijn zak steekt. Tot op heden vaardigt een MP van Nederland geen decreten uit, en heeft de Tweede Kamer (Formeel ja....) het laatste woord.
Dat Cerfontaine, natuurlijk gehaaid als hij is, dit gaat uitspelen is zijn zaak.
Vervolgens blijkt daarna, dat men steeds weer in de problemen komt met de overschrijdingen, er zelfs een boete komt (Vestzak -broekzak..)en Netelenbos aan de slag gaat met haar huidige Luchtvaartwet, waarin de 300 handhavingspunten uit de PKB 1995 er in eens maar 35 zijn......
Cerfontaine verdedigt vervolgens deze wet in de eerste Kamer te vuur en te zwaard, maar ruim een jaar later is het plotseling een "Krakkemikkige wet /stelsel""
Zijn doorrekeningen blijken keer op keer te optimistisch (Rekenfout, parallel starten,etc, en recent nog het door de Inspectie Ven W laakbaar genoemde schipholgedrag rond de Aalsmeerbaan.)
(Stuurde men bewust daar op aan, om meer vluchten op de Buitenveldertbaan te krijgen, met zijn kortere taxitijd, dus aantrekkelijk..
Terecht merkte u op, dat Kok zijn ziel aan schiphol had verkocht. Maar direct na de desastreuze verkiezingsnederlaag voor de PvdA in 2002 kregen kamerleden( o.a.Dijksma, Deijsselblom, via gesprekken met ons goed door hoe zij als kamerleden in de maling waren genomen, en begonnen met flink tegengas te geven, in het A.O te den haag , ik meen 7 juli 2002 , waar ik bij was, tot grote ergernis van Netelenbos, die toen met haar laatste dag bezig was. Ze werd toen komisch/hilarisch uitgewuift door dagvoorzitter mevr Francine Giskes (D66 , stemde tegen de wet in 2001 !)
met: Mevrouw Netelenbos: EX POST ...
(Netelenbos, die er steeds op wees: Ex Ante voeren we deze wet in, en EX POST gaan we evalueren. Wel aan in feite is die evaluatie nog steeds niet afgerond,......

Intussen gaf de Pvda ons in menig gesprek aan, dat zij zich willen houden aan de Milieuvoorwaarden, en dat kwam overtuigend over. Men weet daar erg goed, wat Netelenbos zoal aanrichtte. Zo erg was hetzelfs dat ze geen Commissaris van de Koningin in N-H mocht worden.

Een coryfee uit de Pvda zei eens tegen mij: Netelenbos is net slagroom, hoe harder je klopt des te stijver wordt ze. (Ze is nu interim burgemeester gem Ede)

Hoe de huidige pvda uiteindelijk zal opereren, zullen we natuurlijk moeten afwachten, onder het motto: Eerst zien dan geloven.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Meneer Griese, ik wil niet het laatste woord hebben, zeker niet in een discussie met u, van wie ik de inbreng in de Schipholdiscussie bijzonder waardeer.

Ik citeerde slechts het NRC van 25 april 2006, waar Cerfontaine aan het woord is. U heeft volkomen gelijk dat het kabinet Kok-I de plannen voor de vijfde baan goedkeurde. Dat was nog in de tijd van Cerfontaine’s voorganger Hans Smits. Destijds circuleerde de limiet van 44 miljoen passagiers. Najaar 1998 maakten Schiphol, KLM, Martinair, Transavia, Air Holland en de Luchtverkeersleiding Nederland aan het kabinet Kok-II hun gezamenlijk standpunt bekend over de toekomst van Schiphol. “De huidige locatie biedt ruimte om maximaal 600.000 vluchten per jaar af te handelen. Dat aantal komt overeen met 60 tot 70 miljoen passagiers,” aldus de luchtvaartsector

Oktober 1998 nam Cerfontaine het stokje over van Hans Smits. De uitspraken van Cerfontaine in NRC kloppen dus, vanuit zijn standpunt bezien.

Overigens gaat het mij niet om m’n gelijk, maar om nog eens duidelijk te maken hoe de luchtvaartlobby opereert en waarom die 600.000 vluchten steeds weer terugkeren. Ze staan, nu toch ook ‘open en bloot’ in het kabinetsstandpunt van Balkenende-IV!

De 600.000 vluchten stonden dus al op het verlanglijstje van de luchtvaartsector in 1998. En Cerfontaine beweert dat het kabinet Kok-II die 600.000 vluchten heeft toegezegd. Ik verzin dit niet zelf!
Rose

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Geachte Rose,
Dank u zeer voor de waarderende woorden aan mijn adres. En...ook ik wil niet het laatste woord en perse mijn gelijk. Ik wil slechts de concrete feiten laten spreken.

En daarom wil ik nog enkele, maar wel belangrijke aantekeningen maken bij uw betoog:
1)Er circuleerde niet alleen een limiet van 44 miljoen passagiers,nee sterker, dat was een van de normen uit de PKB Schiphol 1995 , die we middels de huidige Luchtvaartwet en de concessie van de Topspartijen kwijtraakten ! De Milieupartijen wilden zich destijds construcief opstellen en kwamen overeen: Geen aantallen passagiers meer,maar echte milieunormen, waaraan Schiphol zich moest houden. Daar kwam dus weinig tot niets van terecht, maar de norm van het aantal passagiers waren we kwijt. (Die norm kwam er ooit, omdat niemand elkaar vertrouwde. Er kon immers naar hartelust met die Milieunormen worden gemanipuleerd, hetgeen nu dus weer gebeurt)

2) U citeert de Luchtvaartsector uit 1998, die liet weten, dat er op de luchthaven 600.000 vluchten pasten. Zo lust ik er nog wel een. (De Visserij sector wil meer vissen, De Landbouwsector wil meer subsidie,
De ANWB was tegen rekeningrijden. Dat wil nog niet zeggen, dat dat direct allemaal Kabinetsbeleid is. Daarin heeft uiteindelijk Het Parlement het laatste woord
3) Dan uw ernstigste misverstand: In het huidige Regeeracoord (CDA-PvdA-C.U.)komt de 600.000 niet voor.
Letterlijk staat er (Pag 16 mobiliteit en infrastructuur): "Schiphol kan binnen de bstaande milieugrenzen,en geluidsgrenzen doorgroeien, waarbij woningen op grotere afstand van schiphol beter beschermd worden tegen geluidhinder"

Het vorige Kabinet Balkenende met VVD-CDA en D66 wilde met vooral de VVD meer groei voor Schiphol creeeren, maar zelfs in de belangrijke brief van Min. Peijs, 25 okt 2006 DGTL 06.009314 , waarin ze de Tafel van Alders aankondigt, komt de 600.000 niet voor
Het huidige Kabinet nam de procedure van de Alderstafel over,met inmiddels steun van de Tweede Kamer. Minister Eurlings zegt zeer aan dat Aldersadvies te hechten, maar uiteindelijk beslist de Kamer hierover.
Ik houdt me eventueel aanbevolen voor mogelijke mispercepties mijnerzijds. In uw slotalinea zegt u: Het Kabinet aldus Cerfontaine, zegde die 600.000 toe. Afgezien, of dat waar is, waar staat dat op papier? Een Kabinet kan zoveel informeel toezeggen, het eindoordeel is aan de Kamer.
Nee, dat verzon u gelukkig niet, maar de heer Cerfontaine.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Meneer Griese, jammer dat het in een woordenstrijd dreigt te verzanden. Maar ik moet wel reageren, want u gebruikt mijn beweringen niet correct.

1. Mijn vorige antwoord was bedoeld om aan te tonen dat wat Cerfontaine in 2006 in NRC zegt (namelijk dat het Kabinet Kok-II hem die 600.000 vluchten heeft toegezegd) klopt qua opeenvolgende gebeurtenissen in 1998. U bestreed dat in uw vorige reactie.

2. Ik beweer niet dat die 600.000 vliegbewegingen in het 'Regeerakkoord' van Balkenende-IV staan, zoals u schrijft. Ik heb het over het ‘Kabinetsstandpunt’. Ook dit heb ik niet verzonnen, maar ik lees die 600.000 in de bijlage bij ‘Groeien in Kwaliteit’, de visie van de bewonersvertegenwoordiging aan de Alderstafel. Het verbaast mij dat u dit is ontgaan.

Verder over uw vorige antwoord nog het volgende. U brandt daar ex-minister Netelenbos wel heel grondig af. Ik verbaas mij daar toch wel over. Denkt u dat zij gehandeld heeft zonder medeweten van bijvoorbeeld premier Kok? Dat zou wel heel vreemd zijn. Zij is blijkbaar ook door de Partij afgeserveerd. In ieder geval is Wim Kok al vanaf 2003 commissaris bij de KLM, waar al die groei op Schiphol voor bedoeld is!

Ik begrijp trouwens niet dat u vraagtekens zet bij mijn ‘hardnekkigheid’ over die 600.000 vluchten. Ik meld alleen wat mij is opgevallen. En over die 600.000 vluchten gaat het toch bij de komende onderhandelingen aan de Aldertafel?

Oké, ik weet ook dat we als omwonenden gepiepeld worden, maar achterhaal dan eerst hóe dit gebeurt en door wie. Hans Alders past in ieder geval precies in het rijtje van mensen die Cerfontaine graag gebruikt in zijn geliefde spel: ‘netwerken met democratische legitimatie’.

En diezelfde Cerfontaine is blijkbaar in 2006 zo overmoedig geweest om te roepen dat het Kabinet Kok-II hem die 600.000 vluchten al lang heeft toegezegd. Het zou betekenen dat al die inspraakprocedures als TOPS en de evaluatie van de Luchtvaartwet inderdaad een fopspeen zijn geweest. Evenals natuurlijk de motie Baarda.

Ik wens u niettemin heel veel succes in de komende onderhandelingen aan de Alderstafel en hoop vurig dat het alternatief van de bewondersvertegenwoordiging (500.000 vluchten maximaal) succes zal hebben.
Rose

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Dank voor uw constructieve reactie, die ik zojuist lees. Ik lees er een aanvulling in
(en deels correctie) op hetgeen ik naar voren bracht. Ik kom er spoedig op terug.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Geachte Rose,
Nog een poging tot uitleg. En daarbij mag het natuurlijk zeker niet om een woordenstrijd gaan. Mij gaat het om fundamentele zaken:
ad 1) Ik bestrijd niet het bestaan van het artikel in NRC, waarin Cerfontaine zegt dat het Kabinet Kok II hem die 600.000 toezegde. Wel twijfel ik aan de woorden van Cerfontaine. Wat hij beweert is (voorlopig) niet bewijsbaar. Er is in 1999 besloten tot 520.000 (Toevallig (?)ook het aantal dat de sector aan de Aalderstafel wilde binnenhalen.
Dat werd tenslotte 480.000 door de inzet van
de bewoners.) Met de bijbehorende voorwaarden: Mits dat binnen de milieunormen past. Ik sluit zeker niet uit dat Kok gezegd heeft: Als u die 600.000 binnen de randvoorwaarden er in krijgt, dan heeft u mijn zegen. Daar komt bij,dat Kok natuurlijk nooit een milieuman was/is. Hij was aanvankelijk zeer benauwd voor economische tegenvallers, en omarmde daarbij de z.g.n. "Banenmotor Schiphol" Of hij nu nog commissaris bij KLM is,is mij niet bekend.
(ik hoor dat graag.) Voor mij en ik denk dat ik niet alleen sta heeft Wim Kok allang niet meer dat auriool van de zuivere socialist. Denk aan zijn rol bij ING. Persoonlijk ervaardde ik zijn rol in de zaak Zorrequieta wel weer als fraai, en was hij ooit dacht ik een verdienstelijk min. van financien. Natuurlijk dekte Kok Netelenbos af, maar voor mij was zij de verantwoordelijk minister.
ad 2)Die 600.000 staan niet in een kabinetsstandpunt, zoals u schrijft: "Ze staan, nu toch ook ‘open en bloot’ in het kabinetsstandpunt van Balkenende-IV!"
Het stuk waar u op doelt is geschreven door de Bewonersvertegenwoordigers en is niet van het kabinet. En "Kabinetsstandpunt" staat niet voor niets tussen aanhalingstekens.
Het stuk kwam wat in haast tot stand, en is bedoeld als: "Dat zijn de wensen van de sector, die het Kabinet mogelijk faciliteert, indien deze passen binnen de milieuvoorwaarden. (En geen misverstand, er zijn op het min. Ven W absoluut krachten, die zonder mankeren aan verdere groei meewillen werken,zonder al te kritisch te zijn. Ook heeft u er gelijk in dat schiphol een machtig P.R.netwerk weet te genereren. En dat er in het verleden vele aantoonbare manipulaties plaatsvonden, die nu en dan door twijfelachige politici werden afgedekt, met de gedachte: "Ach, die burgers hebben, dat toch niet in de gaten. En we maken het wat ingewikkeld, dan volgt de gewone man het toch niet meer, en we schrijven wat rapporten, via gekochte adviesbureautjes in 4 kleurendruk, dat het toch zo fantastisch is voor de economie.
Zo ben ik er ook niet zeker van,of er in de Eerste Kamer nu echt niemand zat, die het spel op de achtergrond mooi meespeelde (Een daar van is zeker ene heer F.Castricum, pvda, (Tijdens motie Baarda al vertrokken) maar er moeten ook anderen bij geweest zijn.)

Maar ik heb nog enige fiducie in ons parlementaire stelsel, en eveneens in het feit, dat er nog een aantal redelijke en integere mensen moeten zijn, die de manipulaties doorzien. Hoe was de Uitspraak ook alweer? Je kunt lange tijd veel mensen bedonderen, maar niet lang iedereen.Recent was daar het voorbeeld Prof. de Wit,uit onverdachte hoek, die ook al sprak van "Morrelen aan de milieugrenzen"
En zolang we steun krijgen van integere instanties als MNP en Commissie Mer is er wat mij betreft zeker hoop, dat niet alles in onze maatschappij voor geld te koop is.
Het zal een hete herfst worden vermoed ik.
Dank voor de discussie
Jan GrieseGeplaatst door Rose uit Randstad

Neem me niet kwalijk, meneer Griese, maar u maakt het zelf nogal ingewikkeld. Waarom moet ik u melden dat Wim Kok commissaris bij de KLM is? Dat weet toch iedereen die met het Schipholdossier bekend is?
Ik vind het bewonderenswaardig dat u na al die jaren nog steeds zoveel vertrouwen hebt in 'de politiek'. Jammer dat uw tegenstanders een heel ander spel spelen. Eerst de politiek manipuleren en zich daarna 'verschuilen' achter democratisch genomen besluiten. Cerfontaine's voorganger Hans Smits was daar al een meester in. Kijk maar hoe hij is omgegaan met de limiet van 44 miljoen passagiers! U weet toch dat Hans Smits ook in de commissie zit die de minister van binnenlandse zaken onlangs heeft geadviseerd over een 'slagvaardiger bestuur in de Randstad'. Juist samen met Gerlach Cerfontaine en Wim Kok! Het gaat gewoon door, op naar 2040!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik sta open voor uw alternatieve aanpak....? ? ? ?

Geplaatst door Rose uit Randstad

Wat dacht u van een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) om te achterhalen of Cerfontaine wel of niet de waarheid spreekt over de 600.000 vluchten die kabinet Kok-II hem zou hebben toegezegd. En misschien kunt u uw goede contacten gebruiken om aan te dringen op een parlementair onderzoek naar bijvoorbeeld de motie-Baarda en de betrokkenheid van Schiphol daarin.
Rose

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

In 2003/2004 verzochten wij de Eerste Kamer om een parlementaire enquete door de Eerste Kamer (Dus niet door de Tweede). Brief een week geleden nog eens gelezen, inclusief het antwoord.
We kregen toen al de steun van Uithoorn en Haarlemmerliede, terwijl Amstelveen dat ernstig overwoog.
De Eerste Kamer schreef ons toen terug, dat ze eerst de Evaluatie wilden afwachten.
Dus uw idee komt nu weer in beeld. Wat die WOB-procedure betreft, ik gooi het in de groep.