Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hoogleraar geluidshinder: “Limiet Schiphol dooie mus”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1748 
|
 NHD 
Hoogleraar geluidshinder: “Limiet Schiphol dooie mus” Download het gehele artikel 'Hoogleraar geluidshinder: “Limiet Schiphol dooie mus”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rose uit Randstad

Toch wel triest dat zelfs deze 'hoogleraar', vazal van de luchtvaartsector, van mening is dat de Alderstafel een schijnvertoning is.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Rose, ik denk dat deze hoogleraar een ander doel voor ogen heeft. Hij wil de sector helpen om geen absolute limieten opgedrongen te krijgen. Immers groei moet kunnen, nu is dat weliswaar ‘even’ niet nodig, maar straks natuurlijk wel. Tegen die tijd zorgt wel weer een nieuwe regering dat groei mogelijk wordt. Aangezien de hinder toch maar tussen de oren zit, kan je beter nu geen afspraken maken over limieten als je nu al weet dat ze straks worden geschonden. Dat heeft dan alleen maar meer hinderbeleving wegens geschonden vertrouwen. Volgens Stallen kan je kennelijk beter nu al vrij baan geven, dan weet je immers waar je aan toe bent en heb je 'dus' minder hinder. Hoe keer je de wereld om?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Stallen stelt: 'Als omwonenden vinden dat zij
onrechtvaardig worden behandeld, dan wordt geluid als hinderlijker (?) ervaren.

Als ik deze meneer goed begrijp, stelt hij eigenlijk dat het dus toch tussen de oren zit. Meneer Stallen: geluid (herrie), en dat is wat vliegtuigen produceren, wordt er echt niet minder door, ook al zou ik de regering wel vertrouwen.......

Geplaatst door Ton uit NULL

Dhr. Stallen heeft op vele punten ongelijk (gehad).
Nú heeft hij echter op een punt wel gelijk.
Als we de geluidhinder van Schiphol willen verminderen hoeven we van Schipol zélf niets te verwachten.
Dan moeten we in den Haag voor de deur gaan liggen. En niet met slechts 200 man/vrouw.
Over Schiphol beslist de politiek en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Ik betreur deze manier van reageren. De schrijvers reageren op eigen vooroordelen en niet op wat Stallen schrijft.

EEN LEUGEN ?

Ik herhaal wat ik al eerder schreef, en zet daarbij mijn verantwoordellijkheid en mijn ervaring in, opgedaan als hoogleraar en als doctor en als zorgvuldig uitpluizer van wat er op dit gebied is gezegd:

Bij iedere maatregel die de leefomgeving aantast moet duidelijk zijn dat alle omwonenden die er definitief mee te maken krijgen van tevoren waren ingelicht, zodat ze de kans krijgen te laten weten wat zij ervan vinden.
Zo niet, dan wordt de instemming die via Alders naar buiten komt niets anders dan een leugen.

HET PVRC BESTUUR SPREEKT NIET MEER NAMENS HAAR LEDEN ?

De positie van PVRC in de VGP wordt bepaald op grond van eigen oordeel, in plaats van uit te gaan van zijn plicht je openlijk bezig te houden met ervaring en gevoelens van de bewoners die je als bestuur vertegenwoordigt. Dit lijkt mij afkeurenswaardig.

DE HOUDING VAN DE IJMOND IS PROBLEMATISCH ?

De onduidelijkheid over hun inzet in het Schipholoverleg die de IJmond bestuurders naar buiten laten komen, wordt eveneens wel heel problematisch. Alleen de Castricumse bewonersvertegenwoordiger heeft het lef iets te zeggen.

WAT STALLEN ZEGT IS PLAUSIBEL !

Ik bewonder de houding van Stallen die ook durft te spreken als hij het NIET met de gang van zaken eens is. Maar voor zijn leeropdracht is dan ook de sector of PLN verantwoordelijk, maar de Leidse Universiteit, zelfs al bevalt het resultaat hen niet.

MISLEIDING BASIS VAN HET ALDERSOVERLEG ?

Stallen zegt dat de Alderstafel uitspraken meent te kunnen doen, daar waar uitspraken behoren tot de competentie van de regering van Nederland binnen internationaal verband, en niet van de regio als regionale belangengroep binnen Nederland. Dat kan niet. De suggestie dat uitspraken in richting van capaciteit enige waarde hebben en uitgeruild kunnen worden tegen offers wat regionale leefbaarheid betreft misleidt de bewoners van de regio.

DE KLEREN VAN DE KEIZER !

Hij zegt: de suggestie is als de prachtige kleren van de keizer in het sprookje van Andersen. Iedereen ziet de kleren en juicht, behalve dat ene kind dat de waarheid ziet: De kleren zijn maar lucht.

Geplaatst door L.R.Aalegeiz uit Spaarndam

Stallen bevestigt alleen maar wat de machthebbers zijn in deze.

Verkeer en Waterstaat kun je eenvoudigweg rekenen tot het vlieg tuig.
Het kabinet is degene die het kader aangeeft binnen welke V&W mag opereren.

Gezien de historie, met alle voor handen zijnde informatie die de politiek ten allen tijde heeft genegeerd, is het niet waarschijnlijk dat er voor 2040 ook maar iets verandert in de besluitvorming.

Ik wil niet lullig doen maar door te roepen dat gras groen is wordt je geen bijzonder hoogleraar.

Stallen heeft daarnaast mij te vaak miskend dat overlast in eerste instantie veroorzaakt wordt door geluid en niet door beleving.

Bovenstaande met alle respect voor de persoon maar wat koop ik voor de informatie van deze man?
Noppes nada niks naar ik aanneem?

@Olav: je zegt dat wat Stallen zegt plausibel is en tegendraads tov van zijn sponsor. Volgens mij zegt Stallen dat zijn sponsor geenszins verantwoordelijk is maar dat anderen op de sociale verantwoording te dienen worden aangesproken, Den Haag in deze.

Kortom, veel van hetzelfde wat mij betreft, alleen vanuit een psychologische hoek gebracht. En Den Haag buigt zich verder over moslims en Wilders.

(Ton, kun je me een mailtje sturen op raalegeiz at hotmail punt com svp?)Geplaatst door Olav Bijvoet uit Catsricum

@Aalegeiz e.a.

[1] Stallen zegt niets anders dan dat de Alderstafel geen politieke beslissingen kan nemen. Doet deze dat toch dan zal de tafel door de werkelijkheid worden achterhaald.

[2] Indien en sponsor aan een universiteit geld geeft om die de kans te geven een bepaalde leerstoel in te stellen, dan is en blijft de bezetting van de leerstoel de verantwoordelijkheid van de universiteit. Het is minderwaardig om de mensen die die leerstoel bezetten publiekelijk te beschuldigen van onwetenschappelijk gedrag vanuit je luie stoel, zonder in staat te zijn met ene bewijs te komen. Je moet dan eerst de universiteit ter verantwoording roepen, anders ben je onoordeelkundig bezig.

[3] Hoezeer de oorsprong van een geluid ook ligt in een motor, wat een mens waarneemt is en blijft het effect op zijn zintuigen. Verder gaat Stallen nog verder, hij gaat er van uit dat de kwaliteit van relatiea tussen mensen bepaald wordt door hun omgangsvormen. De kwaliteit van de omgangsvormen van degenen die maar wat roepen om degenen met wie ze het niet eens zijn te kwetsen, laat ook voor mij te wensen over.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Olav,

ik beticht Stallen nergens van, ik constateer slechts dat met zijn stelling de juiste personen worden aangesproken te handelen (die dat dus niet doen). En zoals je aangeeft is dat niet zijn sponsor.

Prachtige redenering van deze man die er voor heeft doorgeleerd dat de kwaliteit van relaties te maken heeft met omgangsvormen. De volstrekte machteloosheid van burgers t.o.v. een staatsbedrijf leidt inderdaad niet tot goede relatie, integendeel.

Dat relaties onder de t-herrie te lijden hebben weet ik uit eigen ervaring. Het blijft echter allemaal gezever, zolang er niets verandert (wegnemen herrie, verbeteren relaties, whatever) is de theoretische benadering van Stallen volstrekt overbodig in mijn beleving.

We weten dat dhr. Stallen meeleest, het zou hem sieren als hij eens in discussie trad met mensen zoals ik die niets begrijpen van zijn uitspraken maar die wel dag en nacht, bijna 24 uur per dag (vannacht om 4:38 begon het alweer) onderhevig zijn aan de luchtvaartsector.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Geachte heer Bijvoet,

Uw bijdragen lijken opnieuw goed onderbouwd, maar zijn het deze keer, op cruciale punten niet.

De heer Stallen is namelijk, omhuld met een wetenschappelijk geurtje, geniepig bezig ten faveure van de luchtvaartsector.

Hij stelt, net als u, de (toekomstige) uitkomsten van de Alderstafel ter discussie.

Hij en u gaan er aan voorbij dat de 'de regering' (of minimaal de verantwoordelijke minister) de Alderstafel heeft ingesteld en als instrument gebruikt.

Vandaar mijn opmerking gisteren dat zelfs deze hooggeleerde heer de Alderstafel een schijnvertoning vindt.

Behalve dan de eerste ronde, die was kassa voor Schiphol!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

@aalegeiz

Beste Aalegeiz

STALLEN GEEN KARAKTER ?

Mag ik U er aan herinneren dat Stallen de enige persoon is met een rol in het Schipholdossier, die deze site ernstig heeft genomen en er al eerder hoogst persoonlijk heeft gereageerd om uit te leggen wat hij bedoelde. En dat niet eens anoniem of met een verdraaide naam, zoals hier van 'hoog tot laag' gebruikelijk is, maar met naam en toenaam. Zelfs het bestuur van de PVRC heeft in het kader van de Alderskennel de opdracht zijn leden maar te laten bungelen.

HIER SPOORT IETS NIET

Zelfs Uw verwijt aan hem publiceert U zelf onder een verborgen naam. Dat is niet zoals ik vind dat ik zou hebben moeten reageren als ik in Uw schoenen had gestaan en met Uw mening. Maar waarschijnlijk ken ik Uw situatie daarvoor onvoldoende.

FAIR EN UNFAIR

Dus ook hier wordt Stallen volledig ten onrechte getrokken in een hoek waar hij niet thuis hoort, waarschijnlijk doordat u ook niet alles leest of te snel leest. Maar denk er wel aan dat hier iedere vaste 'klant' de plicht zou kunnen aanvaarden zorgvuldig en fair te zijn en te blijven.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Olav,

Hoe kom je er nou opeens bij dat ik Stallen beticht van het niet hebben van een ruggegraat? Lees svp nog eens wat ik eerder heb geschreven hierboven.

Mijn enige verwijt aan Stallen aangaande het artikel is dat hij absoluut niets nieuws zegt wat mij betreft: Den Haag moet beslissen en weigert dit te doen, de rest is windowdressing.Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik volg deze discussie enigszins. Vreemd vind ik wel, dat Stallen hier NU pas mee komt.
Kom op heer Stallen, In het voorjaar was al een conceptadvies bekend met daarin de genoemde maximalisering. Ook het Gezamenlijk Bewonersstandpunt was bekend. (Op deze site o.a.!)Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

@R. Aalegeiz, Hallo.

Misschien komt U verkeerd over, maar ik lees toch echt dat U hier boven schrijft:

„We weten dat dhr. Stallen meeleest, het zou hem sieren als hij eens in discussie trad met mensen zoals ik die niets begrijpen van zijn uitspraken maar die wel dag en nacht, bijna 24 uur per dag (vannacht om 4:38 begon het alweer) onderhevig zijn aan de luchtvaartsector.”

Dat vind ik onterecht, want pas 8 weken terug, op 9 juli, reageerde Stallen nu juist op deze site zelf, en in antwoord op hier uitgesproken kritiek, met het volgende:

Factoren als zekerheid (en beslissingsvrijheid, en juridische constructies tot locaal medezeggenschap) zijn inderdaad van belang, ze vorm(d)en juist brandpunt van mijn onderzoek. Overigens jammer genoeg zonder door partijen te worden opgepakt.

In 2004-2005 deed ik met Hans Compagne een veldonderzoek: Ik copieer de samenvatting:
"Naast geluidsbelasting sec, de zg. hoorbare of akoestische factoren, spelen niet-akoestische factoren een grote rol in het ervaren van geluidhinder. Zo’n factor is beslissingsvrijheid over tijdstip en mate van blootstelling aan geluid, of voorspelbaarheid van blootstelling. (Dit zou je kunnen betrekken op 'buitengebied' - OB)

Waar deze factoren serieus worden genomen, kunnen beleid en beleving van bewoners in elkaars buurt komen (...) In een semi-experimentele veldstudie vinden wij duidelijk dat bij een weliswaar gelijke geluidbelasting in het heden (20KE) een vroeger verschillende blootstelling toch in grote hinderschillen tot uiting komt.

Ook denkt men verschillend over de maatregelen die nodig zijn om hinder te verminderen. Onder omwonenden die 'voor het eerst' aan een dergelijke geluidbelasting worden blootgesteld, speelt het recht op meebeslissen over eigen geliuidbelasting (sociale beheersbaarheid) een hoofdrol. In een gemeenschap waar daarvóór een hogere belasting bestond, is effectief hinderbeleid vooral een kwestie van handhaving." (Dit zou je kunnen betrekken op 'binnengebied' - OB)

U, heer R. Aalegeiz. repliceerde zelf zeer hoffelijk, maar dit werd gevolgd door de gebruikelijke ridiculiserende en kwetsende reacties van Observer. Dat beneemt een mens de lust voor verdere discussie.

Verder weet ik dat Stallen van meet af aan zijn kritiek op de Alderstafel openlijk heeft geformuleerd. Dat hij daarvoor nou niet precies deze site gebruikte lijkt mij begrijpelijk.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Correctie:
Uw citaat: "maar dit werd gevolgd door de gebruikelijke ridiculiserende en kwetsende reacties van Observer. "
1) Nee heer Bijvoet,die reactie was van Griese.
2) De eerdere uitpraken van Stallen betroffen: Citaat: " Factoren als zekerheid (en beslissingsvrijheid, en juridische constructies tot locaal medezeggenschap) zijn inderdaad van belang, ze vorm(d)en juist brandpunt van mijn onderzoek".
Dus staan GEHEEL los van wat de heer Stallen nu opmerkt over een Max. Volume !

Begint u weer met taarten smijten? U zegt het maar, dan gaan we nog even naar de Bankerbakker.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Beste @R Aalegeiz

Je vraagt waarom ik denk dat je Stallen beticht van het missen van een ruggengraat.
Ik lees van jou dat het hem zou sieren als hij eens in discussie trad met mensen zoals ik die niets begrijpen van zijn uitspraken maar die wel dag en nacht, bijna 24 uur per dag (vannacht om 4:38 begon het alweer) onderhevig zijn aan de luchtvaartsector.

Welnu het siert hem zeker. Kijk maar naar de discussie onder:

http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=4643_0_1_0_C

waar hij grondig ingaat op het wanbegrip ten aanzien van zijn werk, dat duidelijk wil maken dat het ervaren van hinder heel iets anders is dan de productie van motorgeluid.
Trouwens, in tegenstelling tot anderen geeft je daar zelfs je waardering te kennen voor het antwoord:

Je schreef zelf: Mag ik u allereerst danken voor uw bijdragen aan dit platform? Het is fijn als er om uitleg kan worden gevraagd over documenten die gepositioneerd worden als verklarend dan wel als beleidsdocument.

Ik vond het dus niet terecht dat er acht weken daarna een suggestie verschijnt dat hij openheid uit de weg gaat. Hij niet. Nietwaar?

Ook komt het me voor dat de termen ‚vazal’ en ‚schijnvertoning’ en ‚kom op heer Stallen’ in dit verband onaangepast. Zijn mening over de Alderstafel gaf hij openlijk al vond hij deze website daarvoor misschien niet de juiste plaats.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Geachte heer Bijvoet,

De woorden 'vazal' en 'schijnvertoning' komen niet van R. Aalegeiz, maar zijn resp. de kwalificatie die ik, met overtuiging, aan deze 'hooggeleerde' geef en de enige logische conclusie die uit zijn betoog volgt.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Geachte Rose

Dank dat U mij de kans geeft hier verder op in te gaan.

Dat is mij bekend (dat ze niet van Aalegeiz zijn) en dat kan met goede wil ook in mijn tekst worden gelezen. Ik heb zelfs evenmin álle gebruikte kwalificaties geciteerd, noch de geciteerde toegeschreven aan de personen die ze gebruikten.
Ik veroordeel namelijk de kwalificaties zonder meer, omdat wij het hier dienen te hebben over een gezamenlijk probleem en over het begrijpen waarom anderen anders denken dan wijzelf. Niet over de kwaliteit van de mensen die hier hun zorgen uitspreken.

Oordelen over personen kwalificeren alleen maar het niveau van de beoordelaar en niet dat van de betrokkene, als U begrijpt wat ik bedoel. Op de lagere school (voor mij lang geleden) riepen we al "wat je zegt ben je zelf", maar zo ver wil ik hier ook niet gaan. Hoewel, wat kinderen betreft: zie de opmerking van mij n.a.v. wat Professor Stallen zei over 'de Kleren van de Keizer' in het sprookje van Andersen.

Ook ik glij best wel eens uit, zeker als ik mikpunt ben, maar hoop dan sterk genoeg en niet te trots te zijn om dat te erkennen. Zeg wel:'hoop'.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Geachte heer Bijvoet,

'Ons gezamenlijke probleem' is de hoeveelheid overlast die Schiphol aan de omwonenden bezorgt.

De heer Stallen verkeert in het kamp om die overlast te vergoeilijken, te maskeren én te zoeken naar onsnappingsroutes voor de luchtvaartsector.

Hij probeert dit te onderbouwen met wetenschappelijke argumenten. Dit maakt hem tot een vazal van de luchtvaartsector. Ik zeg hiermee niets over de persoon zelf, maar over zijn professionele status.

Deze professional betoogt dat de Alderstafel een schijnvertoning is. Daar hoeven we niet een heel verhaal omheen te hangen en ethische labels aan te hangen.

De feiten spreken voor zich. Ook overigens de verwijzing die u geeft naar een eerdere bijdrage van de heer Stallen in de discussie op deze site.
http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=4643_0_1_0_C

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Ping-Pong

Mijnerzijds discussie gesloten

Geplaatst door Maaike uit Leiden

Laat ze lekker in Dubai een internationale hub maken. Daar heeft niemand last van ze. Aanvliegen respectievelijk opstijgen kan over de woestijn of over zee.

Het is werkelijk van de zotte dat we hier in Nederlands een “Mainport to Europe” ambiëren. Midden in een van de drukst bevolkte delen van West-Europa.

Het zijn spinsels uit Den Haag over de ruggen van de omwonenden. En wie wordt er beter van? Ik in ieder geval niet. En velen met mij. Ik heb er alleen maar veel last van, van deze herrie van veelvuldig passerende vliegtuigen. Mijn leefmilieu wordt bedorven. Dat moet ik kennelijk maar voor lief nemen.

‘Den Haag’ heeft de mond vol van ‘respect voor elkaar’ maar dramt zijn eigen ambities gewoon door. Respect is in deze ver te zoeken. Men heeft een dubbele agenda. Achter de schermen staat toch al vast dat de Randstad verder moet kunnen groeien. Heel West-Nederland wordt één grote, lawaaierige, metropool.

VVD-er Jozias van Aartsen heeft het zich wel eens laten ontvallen dat hij de Randstad graag zou zien uitgroeien tot het Manhatten van West-Europa. In dat kader mogen we niet klagen. Wij hebben slechts één kabaalmaker (Schiphol), New York heeft er drie.

De toekomst heeft nog veel voor ons in petto. De Randstand als één grote ‘dynamische’ metropool. We zullen niet achterblijven bij New York. Onze tweede en derde lawaaimakers zullen neerstrijken in Rotterdam en Lelystad.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Geheel mee eens ! Kopenhagen doet het slimmer en beter.

Geplaatst door L.R.Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Olav,

Ik onderschrijf nog steeds de zin:
“ Het is fijn als er om uitleg kan worden gevraagd over documenten die gepositioneerd worden als verklarend dan wel als beleidsdocument.”

Als ik met Stallen een discussie aanga verwacht ik niet dat ik die win, het is echter wel een oprechte kans iets te leren van een man die heeft doorgeleerd over mijn probleem: het ervaren van vliegtuigoverlast. Ik heb geen mogelijkheden om via Google of anderszins meer inzicht te krijgen in de redenatie, ik vindt hooguit wetenschappelijk verhandelingen waarbij mij de voorkennis ontbreekt zin te vinden in de redenatie.

Net zoals jijzelf van een volstrekt andere statuur bent dan ik maar wel met me in discussie wil gaan verwacht ik van een Stallen dat hij juist dit platform gebruikt om zijn kennis te delen met de meest betrokkenen. Zo kan hij direct ook de ‘verdachtmakingen’ uit de weg ruimen. Ik zie alleen maar win-win. Ook de sector zou hier best es wat zinnigs kunnen roepen. We hebben alleen maar te maken met wat knulletjes die niet verder komen dan schelden.
Waar is de LVNL? SPL? KLM? V&W? Is er wat te verliezen dan?

Ik blijf hopen op een dialoog zodat de transparantie toeneemt van deze problematiek. Ik ben ervan overtuigd dat als het grootste deel duidelijk is, er genoeg neuzen de juiste kant op staan om de problematiek (herrie) naar zee te verplaatsen. Slecht voor de zee maar dat is een volgende fase.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

@R.Aalegeiz

“ Het is fijn als er om uitleg kan worden gevraagd over documenten die gepositioneerd worden als verklarend dan wel als beleidsdocument.”

Natuurlijk is dat fijn. Maar dan moet men wel bij de beleidsmakers zelf zijn, niet bij een universiteitsprofessor.

Prof Stallen heeft overigens precies hetzelfde gezegd als U, dat het nodig is dat men transparanter is. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, zou ik zeggen. Omdat hij het beleid niet maakt kan hij het ook niet uitleggen. Omdat de overheid niet transparant handelt kan hij net als vele anderen zich daar desgevraagd alleen maar over verbazen.

Wanneer U echt iets van hem wilt leren, dan adviseer ik U hem gewoon op te bellen of te schrijven. Als U zich dan behoorlijk voorstelt, zoals U ooit ook bij mij hebt gedaan, dan krijgt U beslist een hoffelijk antwoord.

Dat hij hier niet en ik hier wel schrijf is, komt omdat ik, anders dan hij, een zekere historische verantwoordelijkheid draag voor wat er op dit gebied in Castricum in verenigingsverband gebeurt en omdat ik iets anders wilde weten dan hij, namelijk precies begrijpen hoe het wettelijke systeem in elkaar zit en waar het fout loopt. Het gaat hier net als overal: Wo Begriffe fehlen setzt ein Wort sich ein. Ofwel, de mensen slaan elkaar met mooie sommetjes om de oren, zonder te weten of dat altijd wel zo kan. De rest spreekt vanzelf. Stallen doet iets veel interessanters, hij bestudeert niet het geluid, maar kijkt naar de betekenis van het geluid voor mensen.

Verder adviseer ik dit nu maar eens af te sluiten. ik meen dat de Aldersclub morgen bijeenkomt.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Heer Bijvoet,

U hebt het recht een discussie af te sluiten op úw moment, al doet u het in deze reeks twee keer.

Ik heb de vrijheid hier de te reageren op uw betogen, met alle respect overigens voor uw inzet en u als persoon.

"Stallen doet iets veel interessanters, hij bestudeert niet het geluid, maar kijkt naar de betekenis van het geluid voor mensen."

Stallen doet helemaal niks interessants. Hij bestudeert hoe de luchtvaartsector weg kan komen met de reacties van mensen.

Zo heeft elke tijdgeest óók 'geleerden' die zich voor zaken inzetten die anderen benadelen. Dergelijke lieden hebben door alle eeuwen heen voor veel ellende gezorgd.

Niks nieuws onder de zon dus.

Geplaatst door stallen uit leiden-arnhem

1. Het is niet leuk ‘vazal’ te worden genoemd, maar zulke woorden moeten op een site als deze mogen vallen. Emoties zijn geen bijverschijnsel in de problematiek, ze raken de kern van hinder en andere ongewenste gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid. Een woord als ‘geniepig’ illustreert duidelijk hoezeer het én om de decibel én om macht(smisbruik) gaat. Ik vat het niet persoonlijk op, maar als een opvatting over het instituut 'bijzondere leerstoel'.
2. “Over Schiphol beslist de politiek”. Dat is waar en niet waar: op de groei van Schiphol heeft de omgeving van Schiphol alleen in Den Haag invloed, samen immers met de andere burgers. Ik heb (o.a.) onderzocht of, en zo ja hoe (zie “Fundering in de Regio”, 2004), omwonenden daarnaast politiek een aanmerkelijk grotere invloed op de eigen luchtvaartgeluid-omgeving zouden kunnen krijgen dan nu. Voor die gedachten is er, óók onder omwonenden, vrijwel geen interesse ontstaan. Dat is jammer, geen verwijt. Mijn voorstellen waren ook nogal ingrijpend, natuurlijk niet voldragen zij het wel gedragen door mede-auteurs met zeer uiteenlopend belang bij, interesse in en kennis van luchtvaart (als 'verbetervoorstel' was het tenminste daarin uniek) . Allereerst de sector had er verder onderzoek naar kunnen entameren.
3. Met deze denkbeelden kom ik niet “nu pas”. Voor iedere geïnteresseerde omwonende heb ik ze zo eenvoudig mogelijk beschreven in de laatste papieren en wijd verspreide CROS-nieuwsbrief (mei 2005) in het artikel “Sector, erken je lotsverbondenheid met je omgeving!”
4. Ik zal de komende 2 maanden op retraite zijn, aan verdere discussie dus niet kunnen deelnemen. Het advies van de Alderstafel zal een en ander er bij terugkomst hopelijk beter doen uitzien.
Pieter Jan Stallen

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte heer Stallen,

Mijn dank voor uw bijdrage is zeer groot.

Graag wil ik het advies van Olav ter harte nemen en u vragen na uw retraite met mij in gesprek te gaan. Ik zal u daarover benaderen.

Met vriendelijke groet,

L.R.

Geplaatst door Rose uit Randstad

"Ik heb (o.a.) onderzocht of, en zo ja hoe (zie “Fundering in de Regio”, 2004), omwonenden daarnaast politiek een aanmerkelijk grotere invloed op de eigen luchtvaartgeluid-omgeving zouden kunnen krijgen dan nu. Voor die gedachten is er, óók onder omwonenden, vrijwel geen interesse ontstaan. Dat is jammer, geen verwijt."

Geachte heer Stallen,

Terecht uit u in het genoemde rapport uw zorgen over de slechte verstandhouding tussen de luchtvaartsector en de omwonenden.

Misschien kunt u eens onderzoeken wat daarvan de wérkelijke oorzaak is.

De luchtvaartsector houdt lokaal de burger aan de praat en heeft bij de landelijke politiek de buit al lang binnen (alleen de juiste cijfers moeten er nog bijgefrommeld worden).

Bovendien pleitte u nota bene al in 2004 voor het opheffen van de handhavingspunten, een stap waarmee de luchtvaartsector pas onlangs als nieuwe truc naar buiten is getreden.

De volgende conclusie uit uw rapport (en die van uw medeschrijvers) is dan ook niet meer dan een holle frase:
'Basis voor een goed hinderbeleid is dat het de plicht is van de luchtvaart om
verstoring van het leefmilieu ZOVEEL MOGELIJK tegen te gaan. Maar ook dat de
onmisbare voordelen van de luchtvaart alleen met maatschappelijke zorg
behouden kunnen worden. Erkenning hiervan verplicht omwonenden,
luchtvaartsector en politiek tot grote zorgvuldigheid tegenover elkaar.'

U móet weten dat de luchtvaartsector bewust en berekenend een loopje neemt met de belangen van de omwonenden, al tientallen jaren.

Laat u dan ook niet betalen door een lobbygroep uit die hoek.Geplaatst door Victor uit Krommenie

Midden in de Rose...

Geplaatst door Observer uit Nederland

Ik kan het niet anders dan eens zijn met Rose !


Geplaatst door gerard uit NULL

Ik had zo te zien -helaas- gelijk. Gelet op de feiten van gisteren en vandaag nam de heer Stallen kennelijk alvast een voorschot. Om de geesten rijp te maken? Verdacht goede timing in ieder geval. De lobby van Schiphol is echt overal, zo lijkt het. Het zijn dan ook zeer goed betaalde professionals. Ik zal wel spoken zien, heer Stallen?