Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hof: LVNL moet Chipshol schade vergoeden

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1136 
|
 ANP Pers Support 
Hof: LVNL moet Chipshol schade vergoeden

Noot: Alhoewel onderstaand persbericht van Chipshol geen directe relatie lijkt te hebben met hinder door vliegverkeer werd het op deze website overgenomen omdat de voorzitter van PVRC hier expliciet om vroeg.

Schiphol-Rijk, 15 december 2009- Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft gebiedsontwikkelaar Chipshol bij de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein jarenlang onrechtmatig en onzorgvuldig behandeld. Dat stelt het Hof in Amsterdam. Volgens de LVNL zou bebouwing van het terrein naast de Aalsmeerbaan ‘desastreuze gevolgen’ hebben. Het Hof stelt echter dat de LVNL over de bebouwingsmogelijkheden onjuiste mededelingen heeft gedaan en aansprakelijk is voor de schade die Chipshol daardoor leed. Het eerdere, voor Chipshol zeer negatieve vonnis van de Haarlemse rechter Ruitinga is door het Hof vernietigd.

Na eerdere veroordelingen van de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en Schiphol is de LVNL nu de vierde overheidsinstantie die schadeplichtig is jegens Chipshol. Volgens het Hof heeft de LVNL jarenlang onrechtmatig gehandeld door te beweren dat iedere bebouwing hoger dan 3,5 meter moest worden tegengehouden. In het arrest wordt opgemerkt dat er onjuiste mededelingen door de LVNL zijn gedaan over de bebouwingsmogelijkheden. En dat daardoor vertraging in de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein ontstond.

De LVNL heeft jegens Chipshol niet alleen onjuiste mededelingen gedaan maar ook een contra expertise door Chipshol bemoeilijkt. In het arrest wordt opgemerkt dat de LVNL in haar gedrag jegens Chipshol de norm van zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer heeft geschonden. Eerder complimenteerde de rechtbank Haarlem de LVNL bij monde van mr. Ruitinga juist voor de zorgvuldige aanpak en werd Chipshol op alle fronten in het ongelijk gesteld. Ruitinga veroordeelde Chipshol, hoogst ongebruikelijk, zelfs tot het betalen van 100.000 euro aan proceskosten. Het Hof heeft de LVNL nu opgedragen dat bedrag onmiddellijk terug te storten. Ruitinga verving begin 2007 zijn collega rechter Monster die in het kader van een nooit opgehelderde rechterswissel van het toneel verdween.

Directeur Peter Poot van Chipshol ziet in het arrest een bevestiging van zijn stelling dat de LVNL en Schiphol het argument van de vliegveiligheid hebben misbruikt om Chipshol tegen te kunnen werken: “Dat argument is uit de duim gezogen. Ik vind het zeer ernstig dat een overheidsinstantie als LVNL bewust niet integer handelde. Ik hoop dat nieuwe LVNL-topman Paul Riemens afrekent met het onrechtmatig handelen van zijn voorganger en het voorbeeld volgt van de gemeente en provincie die met ons tot een regeling zijn gekomen.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

Nog onlangs pompte het ministerie V&W miljoenen extra in deze "verzelfstandigde" uitvoerings-organisatie LVLN.
Reden: tientallen medewerkers verdienen er tot vier maal de Balkenendenorm en vele door de crisis overtalligen kunnen er gewoon op de loonlijst blijven staan.
Zo zal een nieuw tekort vanwege de dreigende definitieve rechterlijke uitspraak tot schadevergoeding er wel weer toe leiden dat immer meer belastinggeld onnodig wegvloeit.

Ook ging er deze maand zo'n 80 miljoen aan bezittingen naar een "speeltje" van lagere overheden en de Schiphol Group, via een doorstart van het SADC, dat NB! uit zou moeten groeien tot grondbedrijf voor de gehele "Metropoolregio Amsterdam".

Ten slotte loopt er dan nog een grote ICT operatie waarbij zowel organisatiestructuur bij gemeenten en provincie als ruimtelijke informatie (zoals bestemmingsplannen in d.u.r.p.) op een "nieuwe bestuurlijke toekomst" worden voorbereid. Totale kosten onbekend.........

Helaas wordt aan deze aardverschuivingen binnen openbaar bestuur en de organisatie daarvan in de reguliere media amper aandacht geschonken. Slechts bij incidenten zoals in bovenstaand bericht vermeld, klinkt dit af en toe door. Het was dus zeker het vermelden op deze website waard.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft de IJmond-Noord jarenlang onrechtmatig en onzorgvuldig behandeld en is daar nog steeds mee bezig "


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Geen relatie met hinder? Ik zie dat anders.
De winst van Schiphol komt voor een groot deel uit Vastgoed. Als schiphol haar areaal maar blijft uitbreiden,ten koste van alles
is dat een slechte zaak. Meer grond betekent ook nog bij aantrekkende economie een mogelijk 2e Kaagbaan.Ik moet er niet aan denken.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Na eerdere veroordelingen van de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en Schiphol is de LVNL nu de vierde overheidsinstantie die schadeplichtig is jegens Chipshol."

En wij maar praten en praten en praten met de bazen van bovengenoemde 4 veroordeelden. Jammer dat die bazen per definitie buiten schot blijven.