Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Hoe ver moet je gaan’ (reactie op ‘vluchten kan niet meer…’)

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 718 
|
 PvdA - Duivesteijn en Verdaas 
‘Hoe ver moet je gaan’ (reactie op ‘vluchten kan niet meer…’)

Klik ==> hier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Een eerste reactie:De kritiek van de pvdafractie is moedig en vormt een snel,waardig en eerste tegenwicht tegen het absurde advies van de W. Raad voor V en W.
De andere politici zijn opvallend zwijgzaam!
Niettemin verbaast het me wat, dat de pvda fractie de evaluatie van deze huidige schipholwet wel wat laat ondersneeuwen. Ze geeft wel toe, dat deze wet veel meer ruimte geeft aan de sector. (35 in plaats van de oorspronkelijke 275 Handhavings- punten!) Gelijkwaardige overgang? een leek kan nagaan dat dat NIET zo is.(Ook het NLR concludderededat al (NLR 2001-CR-373) Er is motie te Veldhuis(VVD)-Eurlings(CDA)-vanGijzel(PvdA) die die gelijkwaardige overgang juist garandeerde!

Onze mening is daarom: We gaan eerst evalueren. Daarna zullen we zien wat de uitkomst is. Daarom wordt het advies van de Raad door ons ook gezien als een overval of is het een vlucht naar voren? Ziet men zelf ook wel in, dat die evaluatie wel eens verkeerd voor de sector kan uitpakken? Ja dat ziet men nu pas in, nadat er weer 4 jaar
van pappen en nathouden waren. En dit dan over de ruggen van duizenden omwonenden!
De heer Cerfontaine verdedigde deze wet in de eerste Kamer nog te vuur en te zwaard. Nu deugt het stelsel al weer niet en noemt Cerfontaine doet Cerfontaine het af als krakkemikkig Het is dit soort gedoe, dat bovenop de herrie en overlast de burgers woedend maakt.

Ik zie in deze poging van de pvda in ieder geval een aanzet tot herstel van vertrouwen.
Nu ben ik benieuwd naar de reacties van de andere politici.
Jan Griese Secr PLRS

PS lees de column van Prof Heertje van zaterdag op deachterkant van het ParoolGeplaatst door Ton uit Castricum

Ik zou "vluchten kan niet meer" willen vervangen door "Meer vluchten kunnen niet" ....................

Geplaatst door gerard uit NULL

"Vluchten kan niet meer" slaat denk ik op de bewoners...dan klopt het

Geplaatst door OB uit Castricum

De grote verdienste van dit rapport ligt in de ruiterlijke erkenning dat in huidige situatie onvoldoende garandeert "dat er voldoende voorwaarden zijn voor een breed
maatschappelijk debat en evenwichtige besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart iNederland en een verantwoorde uitwerking van een mogelijke (stelsel)wijziging van de Wet Luchtvaart.

In kabinet, ministeries, parlement noch sector is voldoende kennis en overzicht aanwezig, om nu ineens definitieve beslissingen te nemen, en ook niet om zelf langzamere afwikkelingen naar een betere toekomst met gepaste kennis te begeleiden of te sturen.

Natuurlijk beschikt ons land in universiteiten en instituten wel over mensen met de kennis en ervaring om dit te doen, als we ze maar willen gebruiken. Nu, op dit moment, het moment dat de problematiek zich in zijn volle verscheidenheid etaleert, nu moet men een begin maken met de stichting van een wetenschappelijk kader, een luchtvaartschap, dat om - zonder verworvenheden af te breken - beginnen kan aan voorzichtig herstel van gezond evenwicht tussen economische en maatschappelijke belangen.

Het is onzin te denken dat we nu ineens binnen korte tijd een besluitvormingsproces kunnen afronden en het probleem voor de komende jaren oplossen. De ontwikkelingen zullen de beslissingen blijven inhalen. We moeten dus zorgen dat er een blijvende, permanente, hoogwaardige kwalitatieve begeleiding wordt gecreëerd en wel ook zo dat de economische belangen ook werkelijk maatschappelijke belangen zijn, gericht op algemeen welzijn en leefbaarheid voor het individu, en niet de beperkte economische belangen van deelnemende maatschappijen en leidinggevenden daarin.

De taak van planbureau's, zoals in het rapport geschetst, zal niet moeten zijn nu al tot eindoplossingen te komen.De taak zal kaderscheppend moeten zijn. Een luchtvaartschap scheppen waarbinnen permanent en op een soort begeleidende manier zal worden gewerkt aan voortschrijdende afwikkeling van de problematiek. Ik zeg met opzet afwikkeling en niet ontwikkeling, omdat vernieuwingsgeloof niet altijd verbonden hoeft te zijn met geloof in onbegrensde groei.

Geplaatst door Loesje uit Nijmegen

Het evenwicht tussen maatschappelijke en economische belangen. Ik begrijp het niet. Het lijkt wel of het leven verdwenen is, dat dat niet meer meetelt. Een vreemde wereld.