Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Het zat nooit mee”

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 1076 
|
 NRC-Handelsblad 
“Het zat nooit mee” Download het gehele artikel '“Het zat nooit mee”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Beste mijnheer Cerfontaine,

Met belangstelling heb ik over uw bitter lot gelezen.
Sinds vijf jaar zit het honderdduizenden ook niet meer mee!
De Polderbaan....weet u wel?
Dus het moet u een troost zijn, dat u zovele lotgenoten gecreëerd heeft.
Doe, wat wij ook van u moeten doen, en "neem uw kruis op en wandel!"

Geplaatst door k.weijer uit amsterdam

Beste Gerlach,het moet toch van mijn hart dat u als intelligent persoon alles maar blijft herhalen, terwijl u beweert dat u zich na een half uur al verveelt als dat gebeurt! Eindelijk kwam er iets nieuws in zicht in uw werk, "het is payback time to the planet" en nu gooit u het bijltje er bij neer. Het lijkt er toch meer op dat u als een verwend jongetje wegloopt wanneer hij zijn zin niet krijgt. En daar bovenop ook nog eens die ecotax. Het is niet eerlijk. Maar gelukkig zei u ook nog iets verstandigs: "dan vliegen de mensen toch ergens anders vandaan!". Dat is nu juist wat er moet gebeuren. Het is toch te zot voor woorden dat er in de overbevolkte Randstad een luchthaven ligt waar de helft van de passagiers de luchthaven niet eens verlaten omdat hun reisdoel ergens anders ligt. De maat is gewoon vol en daarom kan en mag Schiphol niet meer groeien. De bewering dat die reizigers nodig zijn om de vele verbindingen in stand te houden is natuurlijk ook grote onzin. Londen, Parijs en Frankfurt liggen om de hoek. Verder mis ik in het interview uw compassie met de omwonenden van Schiphol. Die hebben inderdaad nog nooit een rol gespeeld in uw doen en handelen. Het was altijd: "Ikke ikke ikke (Schiphol en de luchtvaartsector) en de rest (de omgeving)kan stikken". En dat u het vreemd vindt dat het alleen maar om geluid lijkt te gaan is ook raar. Natuurlijk spelen emissie en veiligheid (ook voor de bewoners) een grote rol, alleen heeft de Overheid daar nooit duidelijke regels voor opgesteld en daarom is het altijd moeilijk geweest daar aktie tegen te ondernemen. Dat weet u ook wel, toch? Dus wie heeft er de afgelopen 10 jaar constant aan de verkeerde knoppen gedraaid?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

beste Kees, Ik wachtte maar even met mijn reactie. Mijn eerste reactie was: Wat een flut verhaal.C blinkt uit door veel woorden, maar zegt in wezen bitter weinig en al helemaal niets over Omwonenden, zoals jij terecht vaststelt. Ja dat die geen ongebreidelde groei wilden.... Je slaat de spijker geheel op zijn kop: Een verwend kind. Hij had wel geld willen verdienen met buitenlandse Luchthavens in oost Europa. Wel meedoen met een grote advertentie namens de grote ondernemers met oproep: "Overheid doe iets aan ons milieu" en nu zeuren over de ecotax ? De hypocrisie ten top. Alsof er geen geld moet zijn, om b.v. onze zeedijken op te hogen,etc, etc. Ik moet nog zien, of veel passagiers die paar tientjes niet opbrengen. De groei zal mogelijk minder meer zijn. (Van mij mogen ze vliegen via het -grotere-buitenland) Wat mij betreft wordt het tijd voor stabilisatie van die Mainport, via Selectiviteit en hogere nachttarivering, zoals Prof. Jaap de Wit, directeur Airneth, deze zomer bepleitte in Luchtvaartnieuws.
De Wit maakt nog een fraaie opmerking: Hij vraagt zich af wanneer de volgende "Morrelronde" in zicht komt. Daarbij zeer waarschijnlijk doelend op de Gelijkwaardigheidscriteria, die min. Eurlings nu na 19 jaar ter discussie stelt. Het MNP waarschuwde er afgelopen voorjaar voor: Politiek u gaat de Oernorm verlaten....en dat betekent: 37.000 vluchten er weer bij. Komende donderdag vergadert de Tweede Kamer daarover. Misschien is het een idee om massaal de Kamerleden te mailen, dat dit niet kan ?
Prof De Wit heeft trouwens nog een fraaie uitspraak: In de rapporten van de Sector varieerde de boodschap meestal van: "Nederland Jutland" tot "Niet de grootste wel de beste".
Zou er ook nog een middenweg zijn?
(En Jutland heeft een hoger BNP dan wij)


Geplaatst door Ton uit NULL

Cerfontaine is echt niet interessant. Voor hem een ander.
Wel is belangrijk wat ie vertegenwoordigt en wat heeft geleid tot de slechte en niet meer acceptabele situatie van een veel te groot Schiphol in een veel te volle randstad.
Hij vertegenwoordigt nog steeds een verdwaasde groep van ondernemers die de demokratie maar lastig vindt.
Zoals hij zegt: "hij is getraind in uitstel en in procedures' en daarna hoogmoedig: "de luchtvaart is de drager van de globaliserende ekonomie" en "WE hebben vijf jaar geleden gezegd dat WE de metropool RANDSTAD wilden ontwikkelen, de global city region".
Gelukkig maar dat we (gewone bewoners van Nederland) hier nog steeds een demokratie hebben en dat die demokratie remmend kan werken op deze onzinnige individuele- en bedrijfsdoelen.
Het is maar goed dat we hier nog steeds mogen en kunnen ( en soms moeten) zeggen: "donder op met je randstad metropool en je city region".
Dhr. Brinkman ( ja,ja, die van de bouwlobby) bakt ze, ondanks alle andere mooie woorden, nóg bruiner door te zeggen "dat eerst het asfalt maar eens gelegd moet worden en zorg dan later voor de vergunning om er overheen te mogen rijden" (ANWB-kampioen febr. 08)
Oók proberen de demokratische procedures te omzeilen.
Als het aan sommige uit hun krachten gegroeide bedrijven en hun leiders ligt kunnen we het allemaal wel schudden.
In menig opzicht heeft dhr. Robert Reich (minister van handel onder Clinton) gelijk als hij stelt : "dat de demokratie juist terrein moet terugwinnen middels wetgeving en belastingmaatregelen" en "de overheid dient initiatief te nemen en te houden".
Evenzo als de Britse ekonome Noreena Hertz zegt in haar : Stille overname - het einde van de demokratie : "de macht van het bedrijfsleven heeft de demokratie uitgehold".
Schiphol is hiervan in de afgelopen 20 jaar een extreem voorbeeld gebleken. ( zie hiertoe ook de prima bijdragen van "Burger" in Schrijf)
Omdat de demokratie niet steeds een vuist heeft gemaakt zitten we nu in deze city region mooi in 't schip(hol).
Dat de demokratie ook niet persé nodig is om kapitalistisch te groeien wordt op dit moment gedemonstreerd door China.
Laten we a.u.b. alert blijven.
Ondernemingen en ondernemers zijn goed en nodig voor de samenleving, maar wél met in achtneming van de demokratische beginselen en procedures.
En ondernemers en leiders als Cerfontaine en Brinkman moeten dus niet de wens uitspreken of suggereren dat we die demokratische procedures maar moeten negeren, zoals uit de artikelen blijkt.
Déze bewoner van de metropool RANDSTAD wil gewoon niét met z'n voeten in het asfalt staan en met z'n hoofd in de CO2 wolken.
Deze bespiegeling zal de hinder t.g.v. Schiphol helaas niet verminderen, maar zal hopelijk wel meehelpen te verhinderen dat ondemokratische uitspraken van Cerfontaine c.s. "gewóón" gevonden gaan worden.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

De man Cerfontaine is beslist geen domme jongen, maar hij heeft wel een plaat beton van 3 meter dik voor z'n kop!
Daarom zal hij de problemen die Schiphol in de huidige vorm genereert, wel blijven bagataliseren. Stellen dat minder vliegen geen optie is en een groot Global city region nastreven op zo'n klein stukje land waar ook nog eens de meeste mensen wonen......Gerlach, een klein kind kan je vertellen dat dat vragen om problemen is!
Maar zie maar eens als normaal denkend mens door een 3 meter dikke plaat beton heen te praten...........

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Ik vermoed, dat Gerlach nog een lading van kritiek krijgt te verwerken, met zijn 600.000
vliegbewegingen..........
Geen domme jongen V.O.S.? maar die plaat beton, is geen teken van intelligentie toch ?
Oud president van KLM Ir. Bouw zei het 8 jaar geleden al: We moeten ophouden met die salamitactiek.

Geplaatst door Rose uit Randstad

"De topambtenaren en individuen zijn prima hoor, daar geen misverstand over."

Op die topambtenaren en 'individuen' (!?) zouden de platforms dus eens hun pijlen moeten richten. Daar zitten blijkbaar de krachten die Schiphol door dik en dun steunen, tégen de politiek in.

Overigens is het héél bijzonder dat Cerfontaine nu die 600.000 vluchten niet (meer) in de mond durft te nemen! Hij heeft de afgelopen jaren geen kans voorbij laten gaan. Een hoopvolle ontwikkeling of een schijnbeweging?
Deze vos verliest blijkbaar zelfs zijn haren niet.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

beste Rose, Je roert een erg belangrijk punt aan. Al jaren heb ik het idee, dat de selectie van ambtenaren bij V en W een van de grote problemen is. Op deze site is daarover eerder geschreven. Nu blijft het natuurlijk zo, dat de minister en/of de Staatssecretaris politiek verantwoordelijk is/blijft.
Maar bij herhaling worden ambtenaren per project ingehuurd, met instemming en/of op voordracht van de bewindspersoon, die slaafs en met grote hardnekkigheid een project uitvoeren, om als de zaak geklaard is, weer van het dossier afgehaald te worden. Voor meerdere stakeholders in het onderhavige dossier zijn ze dan niet meer geloofwaardig. Iets dergelijks vond plaats met Drs J Gosse, projectleider MEIS.
De evaluatie was beeindigd en hij verdween. De man bestond het de meest grove onwaarheden te debiteren. Een daarvan: Er zou nooit bescherming zijn geweest voor de buitengebieden. Dit is natuurlijk klinkklare onzin, omdat van de 35 KE contour wel degelijk een beschermende schaduwwerking uitging voor de achterliggende gebieden !
Zo zagen wij via vaak duur foldermateriaal in vierkleurendruk (De V en W Nieuwsbrief)
vele nieuwe ambtenaren geportretteerd, die dan na verloop van tijd weer te verdwijnen.
Daarmee wordt uiteraard ook de continuiteit van een groot dossier aardig geweld aangedaan.
Op Ven w heerst natuurlijk ook een volstrekt andere cultuur als op het ministerie van VROM. Bekend is, dat op dat ministerie praktisch geen deskundigheid meer aanwezig is over de Geluidsproblematiek, en men in vele gevallen door VenW wordt "Overruhled"

Geplaatst door Luisteraar uit Castricum

De 35 Ke contour heeft naar buiten geen andere beschermende schaduwwerking, anders dan dat 35 Ke of meer vlak rond een start en landingsbaan te erg is en daar dus niet mag voorkomen.

Wat dat 'vlak' is wordt niet gehandhaafd maar gedefinieerd door een lijntje op de kaart.Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Ach,uw betweterigheid......
Lees Wat CDV Eversdijk er overschrijft:
Vroeger hadden we een hele contour van max 35 KE rond de luchthaven, via 300 punten. Deze bewerkstelligde dat daarachter de schaduwwerking flink haar werk deed. Als in de contour niet meer dan 35Ke herrie gemaakt kan/kon worden is het logisch dat daarachter (Uiteraard niet tot helemaal in Castricum) niet meer herrie ontstond. Er bleven maar 35 individuele punten van over, , VERDER NERGENS, waardoor uiteraard de mogelijkheid tot veel meer herrie daarbuiten fiks toenam.

Geplaatst door Luisteraar uit Castricum

Met andere woorden: de schaduwwerking van de 35 Ke-contour is zelfs nog minder dan ten onrechte werd voorondersteld.

Wat de Cie Eversdijk betreft. Deze kreeg wel de gelegenheid om berekende geluidsbelasting van enkele individuele vliegtuigen te vergelijken met metingen, met het bekende resultaat: berekening en meting zijn ongelijke zaken.

Wat U misschien niet weet: In die commissie leefde ook de wens om na te kunnen gaan in welke mate de berekende jaarbelasting in een of meer van de 35 Ke handhavingspunten overeen komt met een daar daadwerkelijk gemeten jaarbelasting, dus met het te handhaven getal. Dat is niet gebeurd.

Ik beveel U verder aan U te laten onderrichten, bijvoorbeeld in Velsen en omgeving, over het verschil tussen jaargemiddelde geluidsoverlast en de intensiteit van geluidsoverlast met een periodiek karakter. Zij meten daar. Dat is weer iets anders dan eigen ervaring.

Helaas berust de gedachte dat de schaduwwerking flinke bescherming bood tegen geluidsoverlast naar mijn beste weten dus inderdaad op verkeerde aannames.

Karakterologische karakterisering laat ik na. Beleving en werkelijkheid kunnen verschillen. De zaak van omwonenden is met beste gediend bij een beheerste dialoog met onderling respect, zelfs voor de tegenstander. De werkelijkheid heeft nu eenmaal meet dan een facet.
Geplaatst door Luisteraar uit Castricum

Deze 'draad' zou ook op iets aardigs kunnen uitlopen, wanneer het mogelijk was de discussie als gesprek op te vatten en niet als woordenstrijd.

Waarom wil Cerfontaine van die lastige geluidscontouren af? Omdat ze de groei aan banden leggen. Dat is ook de reden dat Griese meer handhavingspunten wil op de 35 Ke-lijn. Je moet zorgen dat alle vliegtuigen meetellen, dat ze niet 'tussen de punten door vliegen".
Wat is dan de waarde van de stelling dat ze geen schaduwwerking hebben en de omgeving geen bescherming bieden, anders dan door beperken van het aantal vliegtuigen? De waarde is dat het hele gedoe niets met geluidsoverlast te maken heeft.

Als de lijn eenmaal is vastgelegd functioneert die alleen maar als controle van dat het jaarlijks som-totaal van vliegtuigen dat de lijn passeert, gemeten naar vermogen van hun motoren om geluid te produceren. Wat daarbuiten gebeurt is niet relevant. Dat was het alleen in het model waar de lijn van is afgeleid. Vandaar dat bijvoorbeeld de lange lage haardspeldvluchten met luidruchtige bocht waarmee binnenkomers nu zoveel last veroorzaken precies evenveel effect hebben op de Ke-waarden als wanneer de vliegtuigen hoog invliegen in een rechte lijn naar de plek waar ze zich eye-less binnen de ILS-landingsbaan invoegen. Je hebt er iets aan, want het hindert groei. Je hebt er niets aan want het verbetert de hinder geen zier.

Wat vandaag besproken wordt in Utrecht, het proefschrift, dat geldt weer nóg iets anders. Het heeft waarschijnlijk te maken met resultaten gemeten bij leerlingen die dicht bij de 35 Ke-lijn wonen. Het is natuurlijk dramatisch als je willens en wetens toestaat dat 35 Ke-getal nog maar wat te verhogen want dat betekent echt wél geluid en dat is de boosdoener die zorgt dat dei leerlingen slecht voorbereid hun toekomst ingaan. Als het waar is dan moet dat toch gewoon stoppen?

Mijn punt is dat er een grote opruiming nodig is, niet alleen van het personeel - dat gebeurt al, maar ook van stoffige ideeën. Een troost is, dat dit mogelijk allang wordt voorbereid. Niet alleen bij personeel en praters, maar ook bij ideeën. De verkeersleiding is ook niet gek. Ook de vraag naar meer luchthavens en meer banen heeft met die opruiming te maken. Alleen, het gebeurt in het geheim, want het feit dat we elkaar steeds bekogelen heeft een diepgaand wederzijds wantrouwen geschapen. Men is bang voor bemoeien. etc. etc. Daar moeten we toch van af kunnen komen.

Ook zou het goed zijn als de beslissingen daar genomen worden waar het zin heeft. Achterkamertjes-gesprekken van in wezen ondeskundigen die dan weer in in stilte voorbereide politiek getinte beslissingen worden geforceerd, helpt niet echt. De politiek vertrouwt de burger niet. Vandaar dat ze die wil managen. Het schiet ook niet op wanneer ook de burger elke kans waarneemt om zout in de wond te strooien.

De tijd van handigheidjes en zieligdoenerij zou eindelijk eens voorbij moeten zijn. Aan beide kanten!

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Citaat: "Wat is dan de waarde van de stelling dat ze geen schaduwwerking hebben en de omgeving geen bescherming bieden, anders dan door beperken van het aantal vliegtuigen? De waarde is dat het hele gedoe niets met geluidsoverlast te maken heeft."
Ik beweer juist en experts met mij, dat die 35 Ke contour wel schaduwwerking heeft/had, die de aantallen vliegtuigen en daarmee wel geluidshinder nog enigszins in toom hield.
Zij het dan op Jaarbasis. Maar dat is tenminste nog iets. Altijd beter dan van 300 h.havingspuntenterug naar 35. De sector zou het liefst die 35 ook nog weghalen. Ik liet al eerder weten: Universeel denken is uitstekend, maar de ruim 15 jaar ervaring met schiphol maakte mij buitengewon cynisch.
U blijft in sprookjes geloven. Geluk er mee.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Geachte Luisteraar,

U legt de 'schuld' van de ontstane situatie wel heel strikt neer aan beide zijden, dus bij de luchtvaartsector/politiek aan de ene kant en de burgers daar tegenover.

De handigheidjes komen van Schiphol en aanhang (zoals KLM), inclusief de zieligdoenerij (als het zo uitkomt).

De politiek heeft de achterkamertjes verzonnen (de Alderstafel). Dit soort overleg is zonder enige twijfel bedacht door Schiphol in samenspraak met de topambtenaren.

De omwonenden zijn de dupe. Laten we het helder houden. En houdt aub op met het promoten van Luchtverkeersleiding Nederland!

Die organisatie stinkt, net als Schiphol.

Geplaatst door Luisteraar uit Castricum

Dag Rose

Misschien verbaast het U, maar ik ben het grondig eens met bijna alles wat U daar schrijft.
Dat ik de Verkeersleiding, zoals die vandaag aan de dag wordt uitgeoefend promoot is een vergissing, die ik misschien zelf in de hand heb gewerkt.

Maar ik bedenk wel het volgende daarbij: Aanvaardbaar Luchtverkeer is per definitie alleen maar mogelijk door leiding van bovenaf. Dat leiding geven is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de aard daarvan moet politiek gemodereerd worden en niet door locale belangen (Schiphol bijvoorbeeld, of belangen van luchtvaartondernemingen). Politiek betekent afwegen van belangen en beschermen van machtelozen.

De rechterhand van de politiek, de uitvoerder, kan dat alleen maar via een goede verkeersleiding waar maken. Vandaar dat verkeersleiding net als overheid dienstbaar maar niet afhankelijk moet zijn aan en van de sector en de maatschappij.

Ik weet zeker dat er bij de concrete luchtverkeersleiding mensen zijn die heel goed nadenken over de plaats van hun boeiende beroep in de moderne maatschappij. Dat betekent niet dat ze het bedrijf in een een-twee-drie kunnen omvormen. Maar ik wel er aandacht voor vragen dat de oplossing van veel problemen gezocht moet worden in nieuwe oplossingen voor de concrete problemen die met de behoefte aan luchtverkeer verbonden zijn. Daar hoort ook een goede relatie met mensen in het luchtverkeersgebied bij. Niets was dommer (en gemener of valser) dan het plaatsen van het klachtenbureau bij Schiphol.

Vandaar.