Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1559 
|
 0297-online.nl 
Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer

Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer

Dit was de harde conclusie die Hans Alders op 25 april jongstleden trok bij zijn uitleg over de afspraken rond het Aldersakkoord en het nieuwe geluidsstelsel voor luchthaven Schiphol.
Hans Alders, oud-minister van Milieu, is de naamgever van de zogenaamde Alderstafel. Daar proberen alle belanghebbenden rondom Schiphol te komen tot een advies aan de landelijke politiek. Hans Alders was samen met
Jasper Daams van de Luchtverkeersleiding Nederland naar Aalsmeer gekomen om in gesprek te gaan met inwoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn over de geluidsoverlast van Schiphol.
Alders was in Aalsmeer op uitnodiging van wethouder Ulla Eurich die mede namens haar collega’s
Jan Willem Groot (Amstelveen) en Jeroen Verheijen (Uithoorn) als gastvrouw optrad. Ook de
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) was gevraagd om voor het oog van ruim tweehonderdvijftig
kritische inwoners hun verhaal te doen over baangebruik en vliegroutes. In haar openingsspeech
gaf Eurich aan het belangrijk te vinden dat ‘buren’ de bereidheid moeten hebben om naar elkaar te
luisteren en begrip moeten hebben voor elkaar’s situatie. ‘Het leven nabij een luchthaven van het
formaat van Schiphol’, zo zei Eurich, ‘brengt veel goeds voor de Nederlandse economie, maar heeft
voor de inwoners hier ook een keerzijde. De geluidsoverlast beinvloedt ons dagelijks leven en
verstoort onze nachtrust.’

Kritische opmerkingen
De avond was opgeknipt in twee delen: eentje met inleidingen door Hans Alders en Jasper Daams
(LVNL) en een deel met vragen en kritische opmerkingen van de aanwezige inwoners. Onder
deskundige leiding van dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg (voormalig kritisch politiek
interviewer en verslaggever van o.a. ‘Den Haag Vandaag’) ontstond een pittig debat waarin zowel
de voorzitter van de Alderstafel als de LVNL het vuur na aan de schenen werd gelegd. Zij kregen
echter volop gelegenheid om de technische achtergronden en de mogelijkheden en beperkingen
van luchthaven Schiphol toe te lichten. Hans Alders wond er geen doekjes om: ‘Het is de bedoeling
dat de Aalsmeerbaan zo min mogelijk wordt ingezet. Maar als het aantal vliegbewegingen gaat
toenemen de komende jaren, dan zal dat niet meer lukken en zal er steeds meer geluidsoverlast
komen in Aalsmeer. dat is geen mooie boodschap. Feit is dat de politiek in Den Haag het heeft
goedgevonden dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot 2020 drastisch mag stijgen.’

Nieuw stelsel
In 2008 werd het zogenaamde Aldersakkoord gesloten en door de Tweede Kamer overgenomen.
Schiphol moest kunnen groeien naar 510.000 vliegbewegingen per jaar onder de voorwaarde dat
met hinderbeperkende maatregelen de leefomgeving van het gebied rond Schiphol moet worden
beschermd. Op dit moment zijn er rond de 380.000 starts en landingen op Schiphol. Een nieuw
geluidsstelsel, het zogenaamde Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) werd vervolgens
uitgewerkt. Centraal hierin staat het zogenaamd geluidsprefentiele baangebruik, waarbij zo mogelijk
de minst overlastgevende banen (Polderbaan en Kaagbaan) worden ingezet. Als het aantal starts
of landingen op piekmomenten te groot wordt, of als het weer dat nodig maakt (bijvoorbeeld
zuiderwind) of als de Kaagbaan voor onderhoud uit de running is, dan wordt de Aalsmeerbaan
ingezet.

Op 1 november 2010 ging een tweejarig experiment met dit nieuwe geluidsstelsel van start. Voor
de gemeente Aalsmeer heeft dit stelsel een goede kant: de zogenaamde ‘stuurmaatregel’ is van de
baan. In het oude stelsel werd automatisch naar de Aalsmeerbaan uitgeweken als de geluidsnorm
van of naar de Kaagbaan overschreden dreigde te worden. Daarmee voorkwam Schiphol hoge
boetes, maar werden meer mensen de dupe van vliegtuiglawaai. Die absurde maatregel is nu
gelukkig van de baan. Maar de gemeente Aalsmeer ziet nog niet dat er maatregelen worden
bedacht die ook voor haar inwoners lokaal soelaas bieden tegen de stijgende geluidsoverlast.

Schriftelijke vragen
De avond was veel te kort om de vele vragen, zorgen en klachten van de aanwezigen te
behandelen. Mensen konden hun resterende vragen op een kaartje zetten en een hele stapel
vragenlijsten werd overhandigd aan de directeur van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Hij
zal zorgen voor beantwoording. De antwoorden worden later op verschillende websites
gepubliceerd. Van de avond verschijnt ook een verslag dat over ongeveer twee weken na te lezen
is op www.aalsmeer.nl/Schiphol

Twee concrete toezeggingen
Het directe resultaat van de avond waren twee concrete toezeggingen aan de bewoners van
Aalsmeer. De eerste betrof een toezegging van de LVNL over het vastzetten van dakpannen in de
aanvliegroute van de Aalsmeerbaan. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Stichting
Leefomgeving Schiphol die nu ook al het herstellen van schade aan daken betaalt. De betrokken
huiseigenaren krijgen hier binnenkort bericht over van de Stichting.
Daarnaast zegde Hans Alders toe wethouder Eurich te helpen om alsnog een beroep te doen op de
compensatieregeling van diezelfde Stichting Leefomgeving Schiphol voor een aantal zwaar
gedupeerden net buiten de zogenaamde Sloopzone. Het blijkt dat vliegtuigen niet altijd over de
sloopzone vliegen maar precies over hun huizen. De eigenaren vielen tot nu toe echter buiten de
compensatieregeling. Met de steun van Alders lukt het hopelijk alsnog.

Hinder beperkende maatregel tegoed
Na afloop bedankte wethouder Eurich mede namens haar collega’s de inleiders voor hun bereidheid
om aan inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen uit te leggen wat zij wel en niet kunnen
verwachten. Zij voegde hieraan toe dat de gemeenten zich hard zullen blijven maken voor het
nakomen van afspraken. Eurich: ‘Het is goed dat Hans Alders een bezoek heeft gebracht aan
Aalsmeer zodat bezorgde inwoners uitleg kregen, hun vragen konden stellen en hun zorgen tot
uitdrukking konden brengen. Ik heb de heren nogmaals uitgenodigd voor over een jaar, zodat zij
ook de eindconclusies van het tweejarige experiment kunnen toelichten en opnieuw met
Aalsmeerders in discussie kunnen gaan. En natuurlijk heb ik de heer Alders eraan herinnerd dat ook
Aalsmeer in het Aldersakkoord hinderbeperkende maatregelen zijn beloofd. Die hebben we dus nog
tegoed.’ ‘Wordt dus vervolgd’, aldus een opmerking van een bezoeker bij het verlaten van de zaal.


Reacties op dit bericht