Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Het staat of valt met uw klachtenmelding!”

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 684 
|
 Gemeente Breukelen 
“Het staat of valt met uw klachtenmelding!”

Van uw CROS-vertegenwoordiger: Louis H. Cohen

Als bewonersvertegenwoordiger Breukelen onlangs mijn eerste plenaire zitting van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS; zie voor meer info www.crosnet.nl) bijgewoond. Belangrijkst waren een rapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS; zie voor meer info www.bezoekbas.nl) en bespreking van hinderbeperkende maatregelen (zie bovengenoemde sites).

Hieruit destilleerde ik het volgende over de geluidshinder, die de inwoners van Breukelen ondervinden: Bij bepaalde windrichting wordt er in zuidelijk-westelijke richting gestart op de Kaagbaan en de vliegtuigen, die daarna naar het oosten moeten, vliegen al stijgende met een grote bocht schuin over Breukelen-Noord (zie Radartracks op BAS-site). De grootste/zwaarste vliegtuigen zitten dan nog laag en geven de grootste geluidshinder. Sommige vliegtuigen wijken van deze voorgeschreven vliegroute af en waaieren uit, dus ook dwars over Breukelen.

Uit de huidige proeven met hinderbeperkende maatregelen blijkt, dat bij grote overlast de vliegroutes kunnen worden gewijzigd. Momenteel gebeurt dat o.a. bij Abcoude. Dit kan alleen maar gebeuren, als die overlast bij het CROS in tastbare getallen bekend is. Dat wil zeggen, die overlast moet in grote getale bij het BAS gemeld worden; dus bij ieder hinderlijk laag overvliegend vliegtuig moet u de telefoon pakken (020-6015555) of even achter uw computer gaan zitten (www.bezoekbas.nl, doorklikken op Klachten en dan Klachtenformulier). Steeds tijdstip en richting (van west naar oost zijn de starters) van overvliegen vermelden, dan kan BAS de vlucht controleren en als klacht registreren (met de computer kunnen meerdere tijden tegelijkertijd gemeld worden)

Alleen naar aanleiding van uw inspanning zou er iets kunnen veranderen. Doe uw best, dan houd ik de vinger aan de pols.

 


Reacties op dit bericht