Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Het is nooit meer stil

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 930 
|
 Nederlands Dagblad (gepubliceerd 24/10) 
Het is nooit meer stil

door Henk Algra
In het overvolle Westen is stilte schaars geworden. Te weinig wordt onderkend dat geluidshinder - 40 procent van de Nederlanders heeft last van verkeersgeluiden - een forse bron is van gezondheidsklachten.

Om mensen beter te begrijpen moeten we meer inzicht hebben in het functioneren van de zintuigen. Met name voor opgroeiende kinderen zijn zintuigen van levensbelang. Ze nemen immers de wereld waar via het zien, horen, voelen, ruiken en smaak. De afgelopen jaren is in publicaties de aandacht voor zintuiglijke ervaringen gegroeid. Om gezond te kunnen opgroeien, heeft een kind de ‘oefening’ van alle zintuigen nodig. Maar zintuiglijke indrukken kunnen ook als belastend worden ervaren.

De meest bekende vorm van zintuiglijke overbelasting is geluidshinder. Ruim 40 procent van de Nederlanders geeft aan hinder te hebben van verkeersgeluiden, één op de vijf ervaart hinder van de buren. Het geluid van het verkeer gaat, zeker in de Randstad, dag en nacht door. Overal hoor je, zelfs midden in de nacht, op de achtergrond het onrustige geraas van het verkeer op de autowegen en van vliegtuigen richting Schiphol. Geert Mak merkte tijdens een reis door het Westen van Nederland op dat het pas in het Noorden van Noord-Holland ‘s nachts nog redelijk stil is.

Veel mensen merken op dat het geluid op den duur went. ‘Ik hoor het niet meer.’ Misschien zou je zelfs van geluidsverslaving kunnen spreken. In de meeste winkelcentra klinkt ‘muzak’. Miljoenen mensen reizen met een MP-3-speler op het hoofd of de autoradio hard aan. In de kerk zingen we dat de stilte God toezingt. Maar als het tijdens de kerkdienst even stil is, gaan mensen zitten schuifelen. We weten nauwelijks meer wat we met de stilte aan moeten…

Vicieuze cirkel

Sommige mensen zeggen niet meer zonder geluid te kunnen. Voor anderen went die eeuwige muur van geluid nooit. Ze krijgen op den duur gezondheidsklachten. Mensen met een gevoelig gehoor slapen gemiddeld lichter en ervaren daardoor ook eerder de overlast van het voortdurende geluid in onze samenleving. Een slechte slaap leidt vervolgens al snel tot nieuwe gezondheidsproblemen. Daarmee komen ze in een vicieuze cirkel terecht. Meer stress betekent vaak meer last van zintuiglijke ervaringen (wie gespannen is, heeft veel meer last van geluid). Gezondheidsklachten, psychische problemen en slaapproblemen komen maar liefst twee keer zoveel voor bij mensen die geluidsoverlast ervaren, als bij mensen die zeggen geen last te hebben van het geluid.

Hoe meet je geluidsoverlast? Daar bestaan officiële normen voor. Dat was onlangs twee maal te zien in het televisieprogramma De Rijdende Rechter. In het ene geval ging het om chimes bij de buren (oosterse gongen die muziek maken in de wind) en in het andere geval om voetballende jongeren. Door middel van een objectieve meting van het aantal decibels kwam mr. Frank Visser tot zijn oordeel.

Een rechter zal zich op objectieve normen moeten baseren. Deze vorm van rechtspraak doet echter geen recht aan de subjectieve gevoelens van de mensen die last hebben van het geluid. De mevrouw die veel last had van het voortdurende geknal van ballen tegen een metalen hek werd vervolgens door haar buren als aansteller gezien. Het geluid was beneden de norm, dus wat zeur je dan nog?

Voor iemand met een overgevoelig gehoor kunnen allerlei geluiden al snel een te grote belasting worden. Zo gaan mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum in grote mate gebukt onder het vele lawaai in onze samenleving. Het is de vraag of er voor die mensen overigens nog wel een alternatief is. In het overvolle westen is stilte immers schaars geworden.

Luchtvervuiling

De criteria voor het vliegverkeer zijn o.a. aan scherpe normen wat betreft de geluidsbelasting gebonden. Opvallend is dat - als het gaat om het meten van schadelijke effecten van het autoverkeer - men in de eerste plaats denkt aan luchtvervuiling. Op een nieuwe website van het KNMI is te zien dat de Randstad één van de meest luchtvervuilde gebieden in West-Europa is. Dat heeft te maken met de bevolkingsdichtheid, met de industrie, maar zeker ook met het autoverkeer.

Daarnaast zou ik echter willen pleiten voor het meer structureel inbrengen van de schadelijke effecten van de geluidsbelasting bij het bepalen van de normen voor het autoverkeer. Hoewel geluidsoverlast mede te maken heeft met de rijstijl van de bestuurder kan ik me voorstellen dat ook het gemiddelde aantal decibels van een voertuig wordt meegenomen in de belastingheffing. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat veel motorfietsen en brommers extra belast moeten worden. Dat zal tevens fabrikanten stimuleren om te zoeken naar stillere alternatieven.

Als volgens metingen 10 procent van de bevolking van de Randstad vaak last heeft van geluid kan het niet anders dan dat ook deze belasting forse gevolgen heeft voor de emotionele en lichamelijke gezondheid van mensen. Met andere woorden: er hangt ook een stevig prijskaartje aan. Het hoort bij de christelijke visie op rentmeesterschap er alles aan te doen om de schadelijke gevolgen van zowel de luchtvervuiling als van de geluidsoverlast te beperken.

®MDUL¯Henk Algra is orthopedagoog.®MDNM¯


Reacties op dit bericht

Geplaatst door BS uit Castricum

Geluidshinder te verbinden met 'mensen die er gevoelig voor zijn' is iets wat we maar al te goed kennen. Vergelijk 'die mensen in Castricum moeten er nog aan wennen'. Als je als 'gevoelig mens' maar lang genoeg aan dit fenomeen van geluidshinder wordt blootgesteld ontstaat er kennelijk zoiets als acceptatie (probleem over, de variant die de overheid kennelijk graag wil zien), blijvende irritatie (ga maar verhuizen) of lijdelijk verzet (je wordt er op den duur letterlijk ziek van en functioneert minder). Onze overheid maakt zich van haar taak af door kennelijk te vertrouwen op zelfredzaamheid (ik roep maar eens wat: oordopjes, driedubbel glas, een tegengeluid, totale isolatie, om vijf uur opstaan)en een steeds geringer wordend aantal 'gevoeligen'
Een overheid die verder 'bij wet' bepaalt dat die prijsvechtende horzels gillend over jouw huis mogen vliegen onder het motto 'beter over Castricum dan over Amsterdam' voert mijn 'gevoeligheid' nog wat verder op. Dat ze tijdens dat vliegen op 600 meter ook nog bochtjes moeten/mogen draaien en daarmee de zaak nog wat verder op de spits drijven kan er ook nog wel bij. Elke twee minuten een vliegtuig; nou ja dat moet ook nog wel kunnen.
Mocht u dit wat al te gevoelig vinden; ik ben ook nog gevoelig voor een overheid die rentmeesterschap eerst verbindt met euro's en op afstand met zorg voor z'n burgers.
Het is twintig over 6 en even is het stil.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Mooi proza, mooie stijl.Laat ik daar maar opreageren, anders zou ik in de verleiding kunnen komen om....................................
Grrrrrrrrrrrrrrrr.....................
Jan Griese

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Wellicht kunnen samenwerkende platvormen hun
leden oproepen om bijvoorbeeld een tijd voor
de deur van enkele 'hoogwaardigheids bekleders' een enorm kabaal te maken (via een geluidsinstallatie waarop een startende Boeing 747 wordt weergegeven). Bijvoorbeeld voor de deur van Cerfontaine en Schultz. Dan is het bij hun ook een tijd niet stil........

Geplaatst door VIVF uit Lelystad

Ook in Lelystad is de rust verstoord door vliegtuigen van Schiphol en rondvluchten van Lelystad Airport. Tot overmaat van ramp wil men Lelystad Airport uit gaan breiden voor vliegtuigen tot type Boeing 737 met alle gevolge van dien voor mens en natuur. VIVF komt in actie....steun ons en bezoek onze site.

Geplaatst door erik de lange uit NULL

Misschien moeten alle mensen die regelmatig vliegen niet klagen en de klagers minder gaan vliegen.

Ik vind het nogal hypocriet al het geklaag.
Genoeg kennissen die 2 á 3 x per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan maar wel lid zijn van zo'n " klaagplatform ".