Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Het effect van geluid van vlieg -en wegverkeer op cognitie, hinderbeleving en de bloeddruk van basis

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 687 
|
 RIVM 
Het effect van geluid van vlieg -en wegverkeer op cognitie, hinderbeleving en de bloeddruk van basis

Rapport in het kort
De leesprestatie van basisschoolkinderen rondom drie Europese vliegvelden blijkt gemiddeld lager te zijn bij hogere geluidniveaus van vliegverkeer. Het percentage ernstige hinder hangt samen met het geluidniveau van vliegverkeer. De relatie tussen geluid van vliegverkeer en bloeddruk is niet geheel eenduidig.Dit blijkt uit het tot dusver grootste onderzoek naar de effecten van geluid van vlieg- en wegverkeer op cognitieve functies, de bloeddruk en de hinderbeleving bij kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.844 kinderen in de omgeving van drie Europese luchthavens. De onderzoeksresultaten tonen dat de bevindingen in recente buitenlandse studies over effecten van geluid van vliegtuiggeluid op cognitie ook van toepassing zijn op de situatie rondom Schiphol. Voorheen was dit onzeker.De resultaten wijzen verder op een ongunstig effect van blootstelling aan geluid van vliegverkeer op het lange termijn geheugen. Ook blijken kinderen bij hogere geluidniveaus van vliegverkeer meer fouten te maken op de wisselende aandachtstest. Naar schatting zijn er in de omgeving van Schiphol 50 tot 3.000 (0,1 - 2,5%) bovenbouwleerlingen extra met een relatief lage score op een leestest. Normaliter heeft 9% een relatief lage score.Circa 3.400 (2,9%) bovenbouwleerlingen zijn ernstig gehinderd door het geluid van vliegverkeer op school.In Nederland is de bloeddruk hoger bij hogere geluidniveaus van vliegverkeer; in Engeland is dat niet zo. Ook de wetenschappelijke literatuur geeft geen duidelijkheid. Daarom kunnen aan deze resultaten geen eenduidige conclusies worden verbonden.In het rapport wordt tevens op de effecten van geluid afkomstig van wegverkeer ingegaan.

Het volldige rapport vindt u ==> hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Bloeddruk en agressie en slapeloosheid zijn wer toegenomen de laatste paar dagen. Het gebulder is niet van de lucht al is het minder druk dan 's zomers maar je kan toch echt wel rekenen op iedere 4 minuten een blerbak.Kenniseconomie?

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

M.A.A.P.: Mothers Against Aircraft Pollution. Zoals heel langzaamaan doordringt zijn er in de VS nogal wat groepen en lokale/regionale overheden die zich SAMEN tegen de Federale politiek van hinder en onvoldoende gecontroleerde vervuiling door industrie & grote luchthavens verzetten.
Met de overkill aan evaluatierapporten en gegevens die zij verstrekt, lijkt de slang Schiphol (eigendom van de Staat, Gem. A'dam, Prov. Noord-Holland(SADC vastgoedbelang!)zich in de eigen staart te bijten. Indien tenminste de bewoners van de IJmond nu eens niet langer genoegen nemen met drievoudige "milieucriminaliteit" die door de eigenaren wordt vergoelijkt. Onnodig veel geluidsoverlast; faktor 5 onveiliger aanvliegen dan nodig; bewust lokaal/regionaal luchtvervuilend vliegen (ruim onder 3000 ft.!), dat zijn de negatieve effecten van het wachtgebied boven IJmond/Kennemerland. Het begint er werkelijk op te lijken dat, waar prov. Flevoland en gemeente Lelystad (nog zonder verontruste moeders...) in het geweer komen, de provincie Noord-Holland het helemaal laat afweten. Als SADC vastgoed ondernemenrs hebben zij vuile handen en de VVD- en Groenflinkse gedeputeerden willen van niets weten. Soms moeten politici door eigen kiezers en regiobewoners op de vingers getikt worden. Waarom gebeurt dat hiet toch maar steeds niet?! Waar blijft het PVRC met zijn ruim 1350 leden in deze?!