Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hersenscan toegepast bij onderzoek geluidhinder vliegtuigen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1629 
|
 Haarlems Dagblad 
Hersenscan toegepast bij onderzoek geluidhinder vliegtuigen

SCHIPHOL -  Onderzoek met hersenscanapparatuur moet duidelijk maken waarom bepaalde omwonenden van Schiphol meer vlieghinder ondervinden dan bijvoorbeeld hun buren. Dat meldt het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL), geldschieter van de leerstoel ‘toegepaste psychologie van geluidhinder’ aan de Universiteit Leiden.

Hoogleraar Pieter Jan Stallen en zijn medewerkers onderzoeken al geruime tijd waarom sommige personen wel en andere geen geluidsoverlast ervaren.

Volgens het PNL spelen vermoedelijk ook niet-akoestische factoren een belangrijke rol, zoals de mate van vertrouwen in de veroorzaker van geluid en de voorspelbaarheid. Het is niet ondenkbaar dat iemand die een hekel heeft aan vliegtuigen, het geluid ervan als luider ervaart, zo stelt het PNL. Een psychologe gaat de komende jaren onder meer met medische apparatuur onderzoeken of er bij personen die geluid harder ervaren sprake is van andersoortige hersenactiviteiten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton2 uit Castricum

Weer een prachtig voorbeeld van demagogie: De slachtoffers worden als probleemveroorzakers neergezet.
Deze lieden zouden volgens mij 65 jaar geleden bij het propaganda-apparaat van onze oosterburen moeiteloos een prachtige baan hebben kunnen krijgen ..........
Ze kunnen beter beginnen met een scan van hun eigen hersenen, goeie kans dat er forse afwijkingen zichtbaar worden ............

Geplaatst door Gerard uit NULL

ik had helemaal geen hekel aan vliegtuigen. Totdat ze me iedere nacht tientallen keren wakker maakten. Totdat ze het ons onmogelijk maakten om normaal buiten te kunnen zijn.
En ik vind vliegen nog steeds een fantastisch fenomeen. Maar er zijn grenzen aan het betamelijke
PNL draait de zaken om.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Het is niet ondenkbaar dat iemand die een hekel heeft aan vliegtuigen, het geluid ervan als luider ervaart, zo stelt het PNL. "

Ik heb beslist geen hekel aan vliegtuigen, maar wel aan het geluid dat zij produceren.
Ook andere soortige harde geluiden (knetterende brommers) ervaar ik als zeer onwenselijk. Zeker als je bijvoorbeeld naar muziek aan het luisteren bent, zijn zulke geluiden beslist niet prettig !
Dus: volgens de luchtvaartsector heb je dan een hersen-afwijking......of als je gewoon van rust houdt........of als je.....vul het zelf maar verder in. Maar 1 ding staat voor mij vast: ik ben het met Ton eens !

Geplaatst door Observer uit Nederland

En zo blijft het PNL zich belachelijk maken.

Geplaatst door Els uit Castricum

Laten we beginnen te onderzoeken, wie last heeft van een zoemende mug. En dan vooral in de nacht. Het onderzoek moet beginnen bij de mensen van PNL. Waarom heeft de één wèl last van die mug en de ander niet? Een heel interessante vraag waar veel onderzoek naar te doen is en nog goed betaald wordt ook. En als dan het antwoord gevonden is in het voordeel van de opdrachtgever, dan kan men wellicht nog iets zeggen over de wolken van miljoenen muggen, die elke minuut over onze hoofden razen.

Geplaatst door Els uit Castricum

Sorry, het moeten horzels zijn.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Wat gaan we onderzoeken als blijkt dat er maar erg weinig buren zijn die geen last ondervinden, misschien wel omdat ze doof zijn?

Gaan we dan de kleuren van vliegtuigen aanpakken/ Al dat blauw en oranje maakt dat je je er nog meer aan ergert dan als ze lichtgevend groen of zwart zouden zijn...?

Jammer dat wetenschappers zich laten misbruiken voor propaganda. De oorzaak van het probleem is de voortstuwing en de weerstand van de lucht. Daar is niets psychisch aan te vinden.


Geplaatst door Ton uit NULL

Ton2
Waarschijnlijk zullen bij dhr. Stallen géén hersenen worden aangetroffen.
En...als er tóch onderzoek moet worden gedaan, kunnen beter de "hersenen" van de opdrachtgevers van dhr. Stallen onderzocht worden. Want dié klagen heel wat af over te dure kerosine, over konkurrentie, over ticketbelasting en milieutaxen.
Maar ja, wiens brood men eet, diens......

Geplaatst door Frits uit Leiden

Dit is werkelijk bizar. Hebben ze nu ook al dr Frankenstein ingehuurd?
Knettergek. Als dit waar is, dan hebben we werkelijk met idioten te maken.
Hoe is dit mogelijk? Ik dacht eerst dat het een grap was, maar dit lijkt werkelijkheid te zijn.
Er is niet voor niets een gezegde: Er wonen meer gekken buiten de psychiatrische inrichtingen dan daarbinnen.
Een collega van Ruud Bullens, de kinderverkrachter ingehuurd om toe te zien bij de nagespeelde poging van verwurging van Maikel, waarbij Maikel nogeens gebruikt werd maar nu door het OM.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Nog een hilarisch feit:
Als Stallen wordt gevraagd om eens de volgende zgn NIET AKOESTISCHE variabele te onderzoeken:

Mensen willen weten: waar ze kunnen gaan wonen, waar ze aan toe zijn.....waar het in de toekomst stil blijft.
Kortom Ze willen daarover zekerheid. Maar dat ziet Stallen nu juist niet als niet akoestische variabele?
Bureau Novioconsult in jan 2006: De huidige wet neemt de burgers hun rechtszekerheid af.
Een gang naar deRaad vanState is niet meer mogelijk....
Als dat geen niet akoestische variabele is?
Ik wordt er weer NIET AKOESTISCH Woest over !

Geplaatst door stallen uit leiden-arnhem

1.Factoren als zekerheid (en beslissingsvrijheid, en juridische constructies tot locaal medezeggenschap) zijn inderdaad van belang, ze vorm(d)en juist brandpunt van mijn onderzoek. Overigens jammer genoeg zonder door partijen te worden opgepakt. In 2004-2005 deed ik met Hans Compagne een veldonderzoek waarvan de resultaten in "Effectief hinderbeleid rond Schiphol kan niet zonder 'maatwerk'" (ArenA/Het Dossier, 2005 nummer 6, p81-84) werden gepubliceerd. Ik copieer de samenvatting hieronder:
" Naast geluidsbelasting sec, de zg. hoorbare of akoestische factoren, spelen niet-akoestische factoren een grote rol in het ervaren van geluidhinder. Zo’n factor is beslissingsvrijheid over tijdstip en mate van blootstelling aan geluid, of voorspelbaarheid van blootstelling. Waar deze factoren serieus worden genomen, kunnen beleid en beleving van bewoners in elkaars buurt komen (...) In een semi-experimentele veldstudie vinden wij duidelijk dat bij een weliswaar gelijke geluidbelasting in het heden (20KE) een vroeger verschillende blootstelling toch in grote hinderschillen tot uiting komt. Ook denkt men verschillend over de maatregelen die nodig zijn om hinder te verminderen. Onder omwonenden die 'voor het eerst'aan een dergelijke geluidbelasting worden blootgesteld, speelt het recht op meebeslissen over eigen geliuidbelasting (sociale beheersbaarheid) een hoofdrol. In een gemeenschap waar daarvóór een hogere belasting bestond, is effectief hinderbeleid vooral een kwestie van handhaving."
2.Het toespitsing in het PNL-bericht op degenen die een hekel aan vliegtuigen hebben, is inderdaad ongelukkig, want suggereert dat de gehinderden de afwijkenden zijn. Mijn onderzoek gaat natuurlijk net zo goed over (om in de termen van het persbericht te blijven) 'degenen die gek op vliegtuigen' zijn.Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Onder omwonenden die 'voor het eerst'aan een dergelijke geluidbelasting worden blootgesteld, speelt het recht op meebeslissen over eigen geliuidbelasting (sociale beheersbaarheid) een hoofdrol. In een gemeenschap waar daarvóór een hogere belasting bestond, is effectief hinderbeleid vooral een kwestie van handhaving."


In beide gevallen zal mijn inziens, de wens bestaan om tot een sociale beheersbaarheid te komen. Niemand mag een ander geestelijk en of lichamelijk leed aandoen, op welke wijze dan ook ! Geluid harder dan 55dB(A) kan, zeker indien het voortdurend hoorbaar is, geestelijk leed zijn ! Deze waarde is ongeveer gelijk aan luid praten.

Laat staan, indien er elke twee of zelfs om een minuut, een toestel over je dak heen raast met waarden die kunnen oplopen tot meer dan 80dB(A) !
Een waarde die door de overheid, diezelfde overheid die je bestookt met lawaai, wordt gezien als een gevaar, waardoor men verplicht is oorbescherming te dragen !
Kan het nog zotter ?

"Effectief hinderbeleid" is geen oplossing in het woord. Het komt er op neer dat er gedoogd wordt tussen twee punten. Namelijk 'rust' en een maximaal geluidsniveau. Dus een aanname. Men moet wat.
Ofwel: als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.......

En helaas, ik ben zo'n iemand die dus niet wend aan harde geluiden (>55dB(A)).

Ik zal ook wel een hersenafwijking hebben...

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte heer Stallen,

Mag ik u allereerst danken voor uw bijdragen aan dit platform? Het is fijn als er om uitleg kan worden gevraagd over documenten die gepositioneerd worden als verklarend dan wel als beleidsdocument.

In uw conclusie staat de volgende strofe:
“Zo’n factor is beslissingsvrijheid over tijdstip en mate van blootstelling aan geluid, of voorspelbaarheid van blootstelling.”

Daarin ga ik volkomen met u mee. Die factor is ook aanwezig al denk ik dat de akoestische factoren minimaal een factor 100 groter zijn dan de onmacht die ermee gepaard gaat.
In de zinsnede zit nog een conclusie verborgen en dat is dat er tijdstippen zijn waarop mensen niet worden blootgesteld aan vliegtuigherrie.
De laatste paar weken worden gedomineerd door zuiden wind. Dientengevolge is de regio Groot Castricum continue onder invloed van het geluid van dalende vliegtuigen. Het steekwoord in deze is continue. Er zijn helemaal geen tijdstippen waarop er geen blootstelling is aan geluid.

Derhalve is uw conclusie weliswaar wetenschappelijk verantwoord maar levert deze slechts munitie op voor de luchtvaartsector om ‘verantwoord’ nog meer groei te bewerkstelligen door bijvoorbeeld een CROS in het leven te roepen. Mijn wantrouwen richting uw onderzoek lijkt me dan ook volledig gestaafd gezien de opdrachtgever.

Geplaatst door Xac uit NULL

Het lijkt erop dat sommigen dit onderzoek afkeuren zonder goed gelezen te hebben waar het over gaat. Er staat namelijk helemaal niet dat er iets mis zou zijn met mensen die geluidshinder ervaren. De een heeft meer last van het geluid dan de ander. Als dat meetbaar is, kun je zoeken naar zaken waar dat mee samenhangt.
Wie vermoedt dat dit onderzoek vliegen promoot houdt er geen rekening mee dat een onderzoek alleen een vraag beantwoordt. Het antwoord op deze vraag kan er net zo goed toe leiden dat verdere groei juist uitgesloten wordt!

Geplaatst door Observer uit Nederland

Nee toch, Weer een optimist of is het naieveling. Dit onderzoek is HELEMAAL onnodig.
Dat vliegen uitgesloten wordt??? Laat me niet lachen, Na de RIVM-TNO onderzoeken, Het slaaponderzoek van Prof Passchier Kom nou toch
Die Xac toch.........
Er is al meer dan voldoende onderzocht !