Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Herrie over afschaffen geluidspunten Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1439 
|
 Haarlems Dagblad 
Herrie over afschaffen geluidspunten Schiphol

SCHIPHOL - Een voorstel om de handhavingspunten voor geluid rond Schiphol af te schaffen, heeft geleid tot verdeeldheid onder omwonenden. Het plan is neergelegd op de Alderstafel, waar omwonenden, bestuurders en luchtvaartbranche praten over de groei van Schiphol.

Klik voor een vergroting

De luchtvaartbranche wil af van de 35 wettelijk vastgelegde handhavingspunten voor geluid, die bepalen hoeveel er in een bepaalde richting mag worden gevlogen. De handhavingspunten moeten omwonenden beschermen tegen een overmaat aan lawaai. De sector vindt het systeem veel te star en stelt dat het in bepaalde gevallen juist leidt tot meer geluidshinder. Er zouden nieuwe afspraken moeten komen. Het vertrouwelijke voorstel aan de Alderstafel heeft tot beroering en verdeeldheid geleid onder bewonersgroepen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Hoe kunnen omwonenden in 's hemelsnaam verdeeld zijn over de noodzaak van vaste grenzen aan geluidsbelasting?

Hier is iemand niet goed snik

Geplaatst door leo uit NULL

** De propaganda-machine wordt weer opgestart.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

De handhavingspunten moeten omwonenden beschermen tegen een overmaat aan lawaai.

Pardon ? Wie bepaalt wat een overmaat aan lawaai is ? En hoe ? Een handhavingspunt beschermt de omwonenden helemaal niet, het registreert slechts. De wetgever kan de omwonenden beschermen als hij wil.......
Daar zit nu juist het venijn. De wetgever wil niet vanwege de volgens hem grote financiele belangen. Als het allemaal zo eerlijk en makkelijk zou gaan, zou je ook geen handhavingspunten nodig hebben. Al wil de sector deze laatste stelling maar al te graag uitvoeren, echter wel op basis van oneerlijkheid !Geplaatst door Observer uit Amstelveen

**Leo, Jij noemt het de Propaganda-machine
Ik voeg er aan toe: Het chaotiseren van het dossier, hetgeen ten tijde van dame Netelenbos ook al plaatsvond. Endar dan misbruik van maken.Terlouw belde mij eens op en vroeg: Ik snap het niet meer. Een pak papier van 6 cm dik . En mij wordt gevraagd over 3 dagen te besluiten?
Hij was het later met mij eens. " Overdonder iedereen met dikke pakken papier, zodat ze confuus worden."
** Eens met Bijvoet: In lijn met de historie:
(en met de beloften !) Zeker in het binnengebied zijn handhavingspunten een must.
Verder heeft het Kabinet gezegd: Het Buitengebied moet beter beschermd worden.
(Wat mij betreft ook het Buiten-Buitengebied, -kwestie van definiering- omdat daar aantoonbaar OOK gevlogen wordt en op bepaalde plekken niet zo zuinig ook !
Lees wat Jan Boomhouwer, jurist en geograaf, qua rechtsbescherming de heer Paar voorhoudt.
Bovendien vat ik CDA vliegen niet op als ruilmiddel. Daartoe is m.i. de LVNL gewoon toe verplicht van uit humanitair standpunt. Gewoon voortschrijdende techniek/ inzicht.
CDV Eversdijk adviseerde: voeg 95 extra handhavingspunten toe. De VGP neemt al genoegen met ca 30, en enkele in weilanden , b.v. punt 10 kan verdwijnen. Maar wel dichten van 2 grote gaten! Enige flexibiliteit mag weggegeven worden, maar het verwende kind Schiphol wil alles weg. De redelijkheid is volstrekt zoek
**V.O.S. : Natuurlijk beschermen Handhavingspunten. Uiteraard van groot belang is welke grenswaarde daar aangekoppeld is. En, nog belangrijker is: Handhaaft men daar ook op?
We hadden in de jaren negentig een paar keer een situatie van Gedogen. Daarna kreeg schiphol een boete van een paar miljoen. (Peanuts, want zoveel was dat nu ook weer niet,maar men leed wel fiks imago verlies.)
In juni 2007 wilde de kamer ook handhaven !
Dan ben je , om in de terminologie van Bijvoet te blijven niet goed snik, als je dat als bewoners uit handen gaat geven !
En V.O.S. dan is het aan de Omwonenden om de Minister en de landelijke en regionale politici te laten weten: Tot hier en niet verder !
**Crux: Men wil maar niet in zien, zoals UVA in 2006 schreef : Schiphol loopt tegen haar grenzen aan ! In dit geval ben ik het niet eens met Bijvoet, als hij zegt : In aantallen vliegbewegingen ben ik niet geinteresseerd.Het is om Toon Hermans te parafraseren: " Als ik hier druk, heb ik daar pijn." Mogelijk is er nog iets anders in te richten, route wijzigingen, maar het houdt eens op. En als je strakke corridors wilt , b.v. vanaf 1 punt van hoog uit zee,dan is de consequentie, dat die burgers er onder RUIMSCHOOTS schadeloos worden gesteld. En ook dat is geen sinecure: Mensen verjagen uit hun woongebieden.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** V.O.S., je hebt helemaal gelijk.

Er bestaat helemaal niet zoiets als bescherming, dat weten we inmiddels, maar de HH-punten is het enige dat we hebben.
De geluidsbelasting wordt steeds verder opgevoerd tot het punt waarop de kans op een echte volksopstand niet meer te verwaarlozen is.

En zolang dat punt niet is bereikt, zal de wetgever geneigd zijn steeds verdere verruiming van "geluidsgrenzen" te accomoderen en proberen de bevolking op alle mogelijke wijzen te sussen (isolatie, LVNL-microklimaat-onderzoek, Schipholfonds, schadefonds, leefbaarheidsplannen voor de regio etc.etc.).
In dat beleid past ook het concentreren van routes waaronder o.m. de nachtelijke aanvliegroute tussen Castricum en Limmen. Het aantal mensen dat ALLE geluid over zich heen krijgt gestort probeert men zodanig klein te maken dat de kans op ordeverstoringen minimaal is.
Ook sommige omwonenden schermen met aantallen gehinderden (Amsterdam) en steunen daarmee de luchthaven ongewild in het concentratiebeleid.

Het willen vliegen zonder handhavingspunten wordt onder meer ingegeven door de behoefte van Schiphol om de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan nog intensiever te gebruiken. Polderbaan en Kaagbaan zitten nagenoeg vol en de Buitenveldertbaan past niet in het noord-zuid concept.
Alleen bij landen met slecht weer wordt de Buitenveldertbaan bijgeschakeld, evenals soms de Oostbaan ten gunste van de Zwanenburgbaan.
Voor starten kan dat niet. Omdat de windrichting meer dan 65% van de tijd uit zuidelijke richtingen komt tegenwoordig knelt de schoen des te meer bij Aalsmeer.
Schiphol wil daar tot het uiterste gaan. Dat heeft tot gevolg dat de laatste weken het aantal "starturen" over Aalsmeer met een uur per dag is uitgebreid tot ruim 7 uur, soms méér. Dat kan omdat de HH-waarden bij Aalsmeer en Uithoorn vorig jaar flink werden opgerekt, mede dankzij "onze" vertegenwoordigers indertijd. Schiphol wil nu gaan oogsten.
Het 2x1 baanconcept is niet voldoende voor 480K, laat staan voor 510K, het 2x2 concept wordt langzamerhand ingevoerd en men vindt de tijd wel rijp voor een 24-uurs 2x2 concept, daarin indirect gesteund door JP die, niet gehinderd door enige kennis van zaken, roept dat de Mainport uiterst belangrijk is.

** Let op! De GEMIDDELDE maximale geluidssterkte bij Aalsmeer, nota bene in een woonwijk, bij startend verkeer is ca. 80dB. Aantal starters: 200 per dag, vaak meer. Het absolute maximum ligt bij 100dB - meetpunt 10 Clusiusstraat. Bij landingen > 100dB.

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

** Leo, Sympathiekke reactie, alleen je zin:
"Ook sommige omwonenden schermen met aantallen gehinderden (Amsterdam) en steunen daarmee de luchthaven ongewild in het concentratiebeleid." Dat zou kunnen. In Aalsmeer is het dramatisch, maar wat zou je zeggen van hh punt 18 (A.dam west !)
van 52 LDen in 6 jaar naar 62 LDen !
Met dank aan besluit Bewonersvertegenwoordiger LVB 2007 !
Bovendien bestaat in die regio al erg veel overkill van infrastructuur en luchtvervuiling !

Geplaatst door Louis van Daalen uit Lijnden

Het ingezonden artikel is niet volledig weergegeven. De onenigheid zit niet zozeer over de verdeeldheid over noodzaak van vaste grenzen aan geluidsbelasting. Er zijn een aantal Dorpsraden (Lijnden, Badhoevedorp en Nieuwe Meer) die de open brief niet ondertekenden omdat men het prematuur, onnodig en overbodig vond een brief te ondertekenen die
a: opgesteld is door Zwanenburg en dan ook nog door de persoon de de VGP vertegenwoordigd aan de Vermeegen tafel (onderdeel van het Alderstafel overleg).
b: Een mening verkondigd die het afschaffen van de huidige handhavingspunten ondersteunt. Iets waar men in meerderheid binnen de VGP de handen niet voor op elkaar krijgt, zonder daar een goed alternatief voor terug te krijgen.
c: de huidige bewonersvertegenwoordigingen, CROS en VGP voor de voeten loopt, met de oproep tot een eenstemmig advies. Als de sector vasthoudt aan VVA (een concept dat nog niet voldoende is uitgekristalliseerd), zou een eenstemmig advies dus VVA moeten bevatten. Me dunkt dat dat niet de bedoeling is.

Geplaatst door gerard uit NULL

Wat is nu weer 'VVA'?? 'Vrij Vliegen Alswewillen" ?