Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Herrie in Uitgeest het ergst

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1452 
|
 NHD 
Herrie in Uitgeest het ergst

Klik voor een vergroting
door Gerard Baas (NHD)

UITGEEST - Meten is weten. Maar soms geven de kille cijfers een beeld dat niemand voor mogelijk houdt. Zo blijkt dat in Uitgeest de ergste herrie in de omgeving van Schiphol wordt genoteerd. Op 27 mei 2007, ’s morgens om half tien, zorgde een Airbus 320 voor een lawaai van 104 decibel.

104 decibel is vergelijkbaar met een helikopter op dertig meter hoogte, een sneeuwblazer of een roffel op de grote trom. Het is lawaai waarbij geadviseerd wordt om goede oordoppen te dragen, maar dat is overigens al bij 90 dB het geval.

De topscore van Uitgeest is uitzonderlijk in de regio. Het ’toplawaai’ is erger dan in de afgelopen twaalf maanden is gemeten in alle plaatsen waar Nomos een meetpunt heeft geplaatst. Die meetpunten staan ook in bijvoorbeeld Zwanenburg, in Amstelveen en in Spaarndam. Oftewel plaatsen waar de inwoners de vliegtuigen als het ware kunnen aanraken.

De topscore in Uitgeest is dan wel uitzonderlijk, uniek is die niet, want op nummer twee van de vliegherrieranglijst staat ook Uitgeest. Eveneens op 27 mei 2007 leverde rond half een een dalende McDonnel Douglas 11 103 decibel op.

Het Nomosmeetpunt in Uitgeest is in juni 2006 geïnstalleerd. Sindsdien zijn op de website elke dag de metingen live te volgen.

Wethouder Henk Eilert, die de IJmondgemeenten vertegenwoordigt in de overlegorganen met Schiphol, is geschrokken van de cijfers. Hij heeft de meetresultaten tussen juli 2006 en juni 2007 tegen het licht gehouden en geconcludeerd dat het beter moet. ,,Uit onze gegevens blijkt dat 18 % van de vliegtuigen, oftewel 9200 keer per jaar, een lawaai maken van minimaal 70 decibel. Dat geluidsniveau wordt al als heftig ervaren.’’

In driekwart van de gevallen blijkt dat de vliegtuigen lager dan duizend meter vliegen.

Dat aandeel kan omlaag, zegt Eilert. ,,De CDA-methode die vanaf maart operationeel wordt kan daar voor zorgen. In die continue daalvlucht begint een vliegtuig op grotere hoogte met de daling, die gelijkmatig en in rechte lijn wordt doorgezet. We gaan in de gaten houden of deze CDA-methode werkt. De lawaaicijfers zouden een verbetering moeten tonen.’’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet. uit Castricum

BELANGRIJKE INFORMATIE.

Dit is belangrijk. Nog belangrijker zou een analyse zijn zoals vroeger over grote tijdsperioden wel mogelijk was en nu niet meer. Daar kon men vroeger zelf mee rekenen. Er staat ook een Nomosmeetpunt op het stadhuis van Castricum. Een van de drie beloofde. Daar heb ik destijds, toen ik medeverantwoordelijk was voor het PVRC-bestuur, zelf aan kunnen rekenen.

De laatste samenvatting die van die metingen konden worden gemaakt was in November 2006. U ziet ze hierboven nog onder het kopje Nomos. Sinds die tijd is het niet bijgehouden.

OPZETTELIJK ACHTERHOUDEN VAN GEGEVENS

Sinds die tijd werden geen gegevens meer verschaft die het mogelijk maakten een reële indruk te geven van de situatie in Castricum. Dit is vrijwel zeker opzet.
Bovendeien: Ook hier vliegt men overdag uiterst laag.

De politiek vertikt het met dit soort gegevens rekening te houden omdat de Kafkaeske rekenmethoden nog steeds de schijn wekken dat er buiten de handhavingsring niks aan de hand is.

TWIJFEL AAN BELOFTEN

Ik geloof niet dat de nieuwe CDA- methode veel helpt omdat de daling bij Uitgeest daarvoor wel zo snel en de luchtdrukverandering in het vliegtuig zo groot dat het pijnlijk wordt. Het zal wel weer een schijncorrectie worden.

GEEN ERNST MET BESCHERMING

Nogmaals: zo lang als de Luchtverkeersleiding als enig verantwoordelijke geen eigen opdracht krijgt tot aanvaardbaar vliegen en het ontwikkelen van een aanvaardbare methode om haar gedrag vliegenderwijs te controleren een aan te passen, zo lang kunnen we zeker van zijn dat de politiek, dat is beide ministeries, hun verantwoordelijkheid uit de weg gaat.
Dit soort opdrachten zijn een noodzaak, maar vallen buiten het kader van de in de m.e.r. gebruikte vraagstelling. De bewoordingen van de Luchthavenbesluiten hebben indertijd dit op handige wijze onzichtbaar gemaakt.

PVRC BESTUUR en BESTUUR VAN CASTRICUM

Ik hoop dat het huidige PVRC-bestuur ook het Castricumse gemeentebestuur onder druk zal zetten om zich eens te roeren. Uiteindelijk maakt een oud-wethouder nu deel van uit van het bestuur van het PVRC. Evenals, dacht ik, een oud Castrcums raadslid bij de CROSvertegenwoordigers. De tijd dringt en de huidige slappe en zogenaamd gecalculeerde handige terughoudendheid is voor de omwonenden hier ter plaatse niet meer overtuigend. In ieder geval niet voor mij.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ja, ja, maar waar geen Nomos paal staat wordt ook niet gemeten, dus je kan dit helemaal niet beweren. Die krengen over Uitgeest komen bij mij ook langs maar dan nog wat lager. Geen Nomos paal te zien hier.

'In driekwart van de gevallen blijkt dat vliegtuigen lager dan duizend meter vliegen'

Sorry? Dat doen alle landers bij ons, op 700 meter om precies te zijn. Dat kwart dat hoger vliegt dat zijn vertrekkers. Zucht.

Geplaatst door Gerard P uit NULL

Hoger vliegen is alleen voor de nacht.
In aanvulling op de opmerking van dhr Eilert wil ik er nogmaals op wijzen dat het hoger vliegen alleen de nacht betreft. Het aanvliegniveau vanaf NIRSI (een punt net buiten de kust bij Egmond) wordt verhoogd van 4000 naar 5500 ft. Daarnaast zij vermeld dat het gaat om een experiment.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

En hoger vliegen is alleen voor landende vliegtuigen, terwijl de startende de meeste herrie maken. Maar niet in Castricum natuurlijk.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Olav Bijvoet: U zegt: "Dit is vrijwel zeker opzet". Waarom zulke stemmingmakerij, vraag ik mij af? Is er reden om tot deze veronderstelling te komen?
Ook de gegevens van de twee Castricumse stations zijn, net als die van Uitgeest, via de website van Nomos online te raadplegen.
Alle gegevens van de Castrcumse meetpunten zijn bekend bij de gemeente Castricum. Wij ontvingen hiervan een afschrift.

Dat de website van PVRC niet meer wordt bijgehouden heeft te maken met het feit dat de gegevsn nu via Nomos/online beschikbaar zijn. Aangezien ´webbeheer´ het chronisch te druk heeft, moeten prioriteiten gesteld worden.

Verzoek: Zou u in het vervolg wat minder stemming willen maken en u beperken tot de feiten? U doet mensen te kort. Dank alvast.

Geplaatst door leo.van.rijt uit de kwakel

** Herrie? Hoezo herrie.

In Aalsmeer is de GEMIDDELDE herrie per vliegtuig dat wordt geregistreerd, gemeten op de NOMOS-post 10, midden in een woonwijk in het afgelopen jaar 81,4 dB.
Ca. 29.000 vliegtuigen per jaar registreren meer dan 80dB, het maximum is 102dB. Daarbij zij vermeld dat de starters niet over het meetpunt komen maar een heel eind ernaast anders was het gemiddelde nog hoger.
35.000 vliegtuigen per jaar scoren in Aalsmeer tussen 70dB en 80dB.
Slechts 4000 vliegtuigen scoren tussen 65 en 70dB. De rest minder dan 65dB.
In Uithoorn, 3 km verder naar het oosten zijn de getallen van het afgelopen jaar: gemiddeld: 74,1dB per vliegtuig.
Ca. 2000 maal meer dan 80dB, 17.000x tussen 70 en 80dB, 8000x tussen 62 en 70dB, de rest vliegt na of voor Aalsmeer een andere route.

Uitgeest scoort gemiddeld 69dB, met 2 uitschieters, eentje van 104dB op 27 mei 2007 en een van 103dB op dezelfde dag.
ca. 12.000 vliegtuigen scoren er tussen 70 en 80dB, enkele tientallen, meer dan 80dB, en ca. 40.000 tussen 60 en 70dB.

Maar inderdaad, Uitgeest blijft kampioen met 103dB en 102dB. Ere wie ere toekomt !

Geplaatst door leo uit de kwakel

** moet dus zijn 104 en 103dB.

Geplaatst door Olav Bijvoet. uit Castricum

Naar aanleiding van de reacties:

1. Willem: Niemand ontkent het belang van de informatie uit Uitgeest of de ernst bezuiden daarvan. Een ongeluk wordt niet minder erg omdat het bij anderen nog erger is.

2. Willem: Er staan zelfs TWEE Nomospalen in Castricum.
Het gaat mij hier niet om de luidheid van individuele vliegtuigen maar om het eindeloze vliegen hele maanden door. Dat te meten is belangrijk omdat die in tegenstelling tot de getalletjes in handhavingspunten maandelijks de échte overlast samenvat. Dit zijn gegevens die de enst van de hinder in Castricum ondersteunen. Daarmee wil niemand niet stellen dat het in Uitgeest niet nóg erger is. Alles wat hier passeert passeert daar ook en daar zelfs nog meer.

3. Gerard P: Dat het hoger aanvliegen dalers betreft is bekend. Omdat ze bij NIRSI binnenkomen zullen ze nog steeds een bocht moeten maken ter hoogte van Limmen-Uitgeest. Ik ben bang dat hoger aanvliegen vanaf daar weinig helpt. We zullen zien. Voorlopig neemt het aantal aleen maar toe. Zoals je zegt overdag blijft alles bij het oude maar stijgt de frequentie. Maar het is goed als er harde cijfers zijn die dat ook laten zien.

4. Webbeheer. Stemmingmakerij? Jazeker! Maar, Webbeheer, U doe ik beslist niet te kort. De officiele NOMOS site bevat (bevatte?) gewoon niet de gegevens die voor de kwantitatieve maandstaatjes nodig zijn en die er wel zijn.
Na oktober 2005 staakte de rapportage van NOMOSdata ondanks verzoeken deze voort te zetten. Het was vanaf die tijd onmogelijk om de vliegintensiteit boven onze NOMOS punten te volgen.

Indien dit anders is: Het webbeheer staat toch niet alleen? er is een bestuur. Stuur mij anders maar de staten van de ontbrekende 15 maanden, ik zal ze graag bewerken. Ik denk dat we de plicht hebben om niet alleen te praten, maar om harde gegevens te plaatsen tegenover de bewering dat veel klachten samenhangen met een abnormaal belevingspatroon van omwonenden. De tijd dringt, dat weet U ook.

Het is gewoon hardstikke belangrijk dat het protest van Eilert in Uitgeest zo veel als mogelijk wordt ondersteund door alle gemeenten van Kennemerland. Dat vermindert de kracht niet, maar versterkt die. Het overzicht van Leo.van.Rijt is fraai vergelijkbaar met de staatjes uit oktober 2005! Protesteer met de getallen in de hand! Laat de PVRC daar iets aan doen.
Dit zijnfeiten. Geen dank!


Geplaatst door V.O.S. uit NULL

' Wethouder Henk Eilert, die de IJmondgemeenten vertegenwoordigt in de overlegorganen met Schiphol, is geschrokken van de cijfers.'

Als inwoner van deze gemeente, verbaasd mij de opmerking van de heer Eilert, eigenlijk wel. Niet om de persoon in kwestie af te vallen, maar de herrie is dagelijks en ook s'nachts hoorbaar. Of je nu 104 dB(A) om de oren krijgt, en dan nog een enkel toestel op een dag, of gewoon de gehele dag zo'n 80 dB(A). Het is en blijft pokkeherrie!
En de grote hoeveelheid die we dag en nacht te verduren hebben, doet aan zo'n piek niet echt iets af. Het is enkel 'leuk' voor de cijfers! De gemeente in kwestie is reeds al enige tijd terug gewezen op de inmiddels tamelijk onbewoonbare situatie die aan het ontstaan is in deze gemeente. En ja, je krijgt keurig antwoord terug: dat is een kwestie voor de millieudienst IJmond.
Vervolgens hoor je er niets meer van, maar van de vliegtuigherrie des temeer.
Er is trouwens ook een wet in dit rare landje dat beweerd dat de gemiddelde gevelbelasting niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. Nu komen inmiddels in vele plaatsen in deze regio de gemiddelde waarden daar al lang en breed overheen!
Helaas: ik heb inmiddels geen enkele politieke voorkeur meer........want dit landje is de draad helemaal kwijt......

V.O.S. : Verloedering Onder Schipholbeleid.