Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Heiloo ook lid van Cros

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 810 
|
 NHD 
Heiloo ook lid van Cros Download het gehele artikel 'Heiloo ook lid van Cros'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

ONJUISTE BERICHTGEVING

Er is géén sprake van het verleggen van geluidscontouren.
Heiloo heeft medio 2006 verzocht lid te worden van de CROS.

Op 29 november 2006 heeft de CROS op advies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een nieuw criterium vastgesteld voor deelname van gemeenten aan de CROS. Een gemeente uit de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht die geheel of gedeeltelijk binnen de 48Lden-contour valt kan lid worden van de CROS. Gemeente Heiloo voldoet aan dit criterium en ontving op 3 Januari 2007 (!) het voorstel dat deze gemeente zich indien nog geïnteresseerd, per 1 Januari 2007 aansluit bij het Cluster Noord. Blijkbaar is nu aan deze uitnodiging gevolg gegeven.

De opmerking dat de Minister onlangs de grenzen van contouren heeft verlegd en dat de gebieden waar beperkingen gelden zijn veranderd is apert onjuist.

Bewoners van Heiloo zijn nog steeds, net als de meeste bewoners uit andere gemeenten binnen en buiten het Cluster Noord, "bewoners op grotere afstand van Schiphol".

De aansluiting bij Cluster Noord kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat zoals blijkbaar reeds het geval is, de vermindering van hinder dan niet meer wordt gezien als een grondrecht, maar vrijwillig afhankelijk wordt gemaakt van convenanten. Het is juist dit, dat de wetenschappelijke litteratuur ontmaskert als een gedachtenfout die funeste gevolgen heeft voor wetgeving en praktijk en die een onterechte invloed van bedrijven op het maatschappelijk evenwicht bevordert.

WAT DAN WEL?

Het is juist nu belangrijk dat we gaan inzien dat de bescherming van dit GRONDRECHT binnen het gehele Nederlandse Luchtverkeersgebied, nog helemaal niet is bestudeerd en geregeld. De zorg daarvoor toe mag geen onderdeel zijn van wetgeving rond de commissie-MER-gebieden (gericht op 'industriele centra, planologisch gedefinieerd via hindercontouren, zoals de gebieden 35 en 20 Ke-zone), noch aan de CROS die convenanten in het kader ven deze wetgeving moet faciliteren.

De verantwoorde bescherming van deze rechten moet naast de zorg voor bereikbaarheid en veiligheid deel uitmaken van de dagelijkse zorg van een Luchtverkeersleiding, die wordt ondersteund door een onafhankelijk Kenniscentrum en onderhavig is aan een controle orgaan dat veilige, deskundige en door ervaring gestuurde praktijk van deze verkeersleiding niet in de weg staat.