Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Heden:  Chipshol Ned1 TROS Een Vandaag 18:20-18:50

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 615 
|
 Chipshol 
Heden:  Chipshol  Ned1 TROS Een Vandaag 18:20-18:50

Vanavond besteedt Een Vandaag (tussen 18.20 en 18.50 uur) aandacht aan de onrechtmatige tegenwerking die Chipshol al jaren ondervindt van staatsbedrijf Schiphol en de Staat, waarbij inmiddels ook de rechtbank Haarlem een dubieuze rol speelt.

Eerder dit jaar veroordeelde deze rechtbank Schiphol tot een schadeuitkering van € 16 miljoen plus circa € 3 miljoen wettelijke rente. Dit is echter een fractie van de werkelijke schade van Chipshol van € 97 miljoen. Het door de rechtbank vastgestelde bedrag komt erop neer dat op Schiphol met de ontwikkeling van logistieke vastgoedprojecten uitsluitend verlies kan worden geleden. Chipshol ziet in dit vonnis een bevestiging van haar stelling dat de rechtbank niet onafhankelijk is.

Het vonnis volgde kort na de vervanging van alle 3 ingewerkte rechters die al 4 jaar bij de procedure betrokken waren die eerder zowel de luchthaven als de provincie Noord-Holland tot schadevergoeding hadden veroordeeld.

Chipshol leek dicht bij een grote financiële overwinning. Vanaf de eeuwwisseling waren al 6 processen tegen de luchthaven en overheden gewonnen en Chipshol had er tot december 2006 alle vertrouwen in het volledige schadebedrag toegewezen te krijgen. Zowel vlak voor als tijdens het slotpleidooi van januari 2007 keerde het tij.

Eerst werden de ingewerkte rechters, volkomen ongebruikelijk en zelfs tegen hun eigen wil, vervangen. Vervolgens stelde de nieuw benoemde rechter dat een frisse kijk op de zaak goed zou zijn en bekritiseerde daarmee zijn voorgangers. Ook zag hij geen reden om de belangrijkste schadedeskundige Toornend, die een schadeberekening had gemaakt van slechts € 17,3 miljoen, te vervangen.
NB. Het Hof Amsterdam had in haar recente arrest van 23 november 2006 juist tegenovergesteld geoordeeld: “De provincie heeft niet betwist dat ir. Toornend tot haar adviseurs behoort. Aangenomen moet dus worden dat zulks het geval is. Deze omstandigheid leidt het hof tot het oordeel dat een benoeming van de genoemde deskundige in de onderhavige zaak achterwege dient te blijven.”

Naar aanleiding hiervan diende Chipshol een wrakingsverzoek in, dat door de rechtbank Haarlem werd afgewezen nadat opmerkelijk genoeg advocaat Niels Koeman van Schiphol niet alleen de vervanging van de rechters had verdedigd maar zich ook verzette tegen herbenoeming van de oude rechters.

In haar vonnis ging de rechtbank geheel voorbij aan bovengenoemd arrest van het Hof Amsterdam en handhaafde Toornend als deskundige onder meer omdat hij sinds 1998 geen werkzaamheden meer voor de provincie zou hebben uitgevoerd, hetgeen aantoonbaar onjuist is en bekend bij de rechtbank.

Naar aanleiding van de vervanging van de rechters heeft Chipshol een getuigenverhoor aangevraagd van de betrokken rechters onder ede. Veelzeggend is dat de Staat zich verzet namens de rechtbank tegen het verhoor. Maandag 16 juli beslist de Haagse Rechtbank over toewijzing van het getuigenverhoor van hun Haarlemse collega’s.

Schiphol heeft ondanks de rechterlijke veroordeling het voorschot op de schadevergoeding van € 19 miljoen nog steeds niet betaald.

Zie voor de meest recente ontwikkelingen Een Vandaag vanaf 18.20 uur en http://www.schipholwanbeleid.nl .


Reacties op dit bericht