Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Heathrow planologische ramp

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 1223 
|
 NRC-Handelsblad 
Heathrow planologische ramp Download het gehele artikel 'Heathrow planologische ramp'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

VOOR V&W IS SCHIPHOL BESTUURSKUNDIG EEN RAMP

Een vergelijkbare haven ligt naast Amsterdam.
Amsterdam is niet alleen ecologisch een probleem
Het is een bestuurskundige ramp:

Gisterenavond vonden twee vergaderingen plaats.
Een van de commissie Alders, waarvan de inhoud geheim is. (!)
Een van de gemeente Haarlemmermeer.

HELDERE AFSPRAKEN TUSSEN BEWONERS, GEMEENTE EN SCHIPHOL

De bijeenkomst van de Haarlemmermeer had als resultaat een, weliswaar 18 maanden uitgesteld, maar vast commitment van Schiphol om definitief af te rekenen met 10 decibel van het grondgeluid in Hoofdddorp Noord en serieus werk te maken aan de situatie van Vijfhuizen. Schiphol kwam daar als betrouwbaar over, hoewel het erkende de situatie aanvankelijk te hebben onderschat. De gemeente Haarlemmermeer heeft een helder en controleerbaar tijdsplan voorgelegd. Het is de moeite waar er naar te kijken. Wat je ook kunt zeggen, het ziet er naar uit dat je weet wat je aan de afspraken hebt en de bedoeling is minimaal ruimte te geven aan gedraai.

Schiphol was ook zeer helder over iets anders: De optie 2e Kaagbaan heeft voor Schiphol betekenis om te kunnen groeien naar 600.000 vliegbewegingen. De eerste keer dat hier niet omheen word1 gedraaid.
Van een Haarlem of Victorbaan heeft Schiphol geen weet.
Hulde aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer en aan de bewonersvereniging die het roer goed heeft vastgehouden.

EEN STUURLOOS MINISTERIE

Bij de vergadering zou ook de heer Fukke aanwezig zijn namens het ministerie V & W. Hij liet het afweten. De presentatie van V&W door een vervangende lagere ambtenaar was jammerlijk. Het Verkenningendocument blijkt een uiting te zijn van de stuurloosheid waarin het ministerie is beland door alle, het ministerie overweldigende megaprojecten. Eigenlijk is het een al oud papier. Je moet de elementen daarin niet ernstig nemen. Iedereen kan zelf wel zien dat de Haarlembaan onzin is. Aldus deze ambtenaar.

Ja, die stuurloosheid van het ministerie is op alle fronten zichtbaar. Zo steunt het document bij zijn redeneringen op een interpretatie van de geluidsbelasting in termen van hinder die volgens een ander document dat Eurlings presenteerde, niet meer betrouwbaar is (zie elders hier de discussie over de kwalijkheid van de hybride modellering en de onhoudbaarheid van dosis-effectrelatie voor de interpretatie van geluidsgemiddelden naar door personen ervaren hinder).


Geplaatst door Victor uit Krommenie

Kan PVRC meer info geven over het laatste Alders overleg?...Die(Erwin)zitten immers bij het Aldersoverleg. De informatie komt zeer beperkt en veel te weinig naar buiten...laat nu gewoon eens weten wat er besproken is en waar we naar toe gaan.....het is niet zo moeilijk hoor!