Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Harderwijk is kritisch en positief op vliegveld

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 925 
|
 deweek krant.nl 
Harderwijk is kritisch en positief op vliegveld

HARDERWIJK - Gemeente Harderwijk is positief én kritisch over uitbreidingsplannen Lelystad Airport. Het college van Harderwijk heeft besloten om een zienswijze in te dienen vanwege deze plannen. Men is kritisch wat betreft de milieugevolgen voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners. Maar het college ziet ook in dat de uitbreiding kansen biedt voor economische ontwikkeling, ook in Harderwijk. In overleg met alle betrokken partijen is op regionaal niveau al onderzocht hoe de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Een en ander is verwoord in een zogeheten ‘regionaal kader’. Hierin staan onder andere de volgende uitgangspunten: een vlieghoogte van 6.000 voet boven het ‘oude land’; geen vliegroutes over woongebieden en het vermijden van rondcirkelende vliegtuigen (die willen landen) boven bestaand en toekomstig stedelijk gebied. Het college hecht er aan dat deze lijn in de MER wordt vastgehouden. In de notitie staat een ander wachtgebied die aan de noordoostkant van Harderwijk te dicht ligt bij de bebouwde kom.


Reacties op dit bericht